Vaihtoehtorahastot

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima kattaa sekä pääoma-, kiinteistö-, metsä-, laina että infrastruktuurirahastot. Niitä hoitavalla 21-henkisellä tiimillä on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus vaihtoehtorahastojen saralta. Kokemus pääomarahastojen hoidosta ulottuu vuoteen 2002 ja kiinteistörahastojen osalta vuoteen 2005, jolloin perustettiin Evlin ja Suomen ensimmäinen kiinteistörahasto. Evlillä on yhdeksän vaihtoehtorahastoa, joiden yhteenlaskettu varallisuus on 1300 miljoonaa euroa.

Miksi sijoittaa vaihtoehtorahastoihin?

Vaihtoehtoiset sijoitukset täydentävät perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä. Pitkäjänteiselle sijoittajalle nykyisessä alhaisten tuottojen ympäristössä vaihtoehtoiset sijoitukset ovat houkutteleva tuottolähde.

Kenelle vaihtoehtorahasto sopii?

Pitkän sijoitushorisontin sekä riskitasonsa takia, vaihtoehtorahastot soveltuvat vain ammattimaisille sijoittajille ja tuotekohtaisesti tietyille ei- ammattimaisille sijoittajille, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Pääomasijoitusyhdistysten jäsen

Evli on sekä Suomen että Euroopan, FVCA – Finnish Venture Capital Association ja EVCA – European Venture Capital Association, pääomasijoitusyhdistyksen jäsen.

rahastot
Rahastot

Tutustu rahastovalikoimaamme joka muodostuu kiinteistö, infrastuktuuri ja pääomarahastoista.

2002

ensimmäinen rahasto

21

hengen tiimi

20+ vuoden

keskimääräinen kokemus

9

pääomarahastoa

1300M€

hallinnoitavat varat

Salkunhoito

Yhdeksää pääoma- ja vaihtoehtorahastoa hallinnoi kokenut 21-henkinen salkunhoitotiimi, jolla on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahastojen strategian mukaisten sijoitusprosessien toteuttamisesta. Salkunhoitajien kokemus on ratkaisevassa roolissa, sillä etenkin vaihtoehtorahastoissa sijoituskohteiden tunteminen ja rahastovalinta ovat tulosten kannalta erittäin tärkeää.

Kokenut tiimi

Osaamista tiimillä on kertynyt yhteensä 130 vuotta, ja salkunhoitajat ovat kerryttäneet kokemusta keskimäärin yli 20 vuotta.  

Vastuullinen sijoittaminen

Evlin vastuullinen sijoittaminen muodostuu mm. vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksissä ja vaikuttamisesta kohdeyhtiöihin.

Vastuullisuus

Vastuullisen sijoittamisen sekä yritysvastuun eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (eli ESG:n) mahdollisuuksien ja -riskien arvioinnista ja hallinnasta on tullut osa päivittäistä toimintaa sekä vaihtoehtorahastoissa että niiden kohdeyrityksissä.

Evlin vaihtoehtorahastot noudattavat sijoitustoiminnassa Evli vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja toimintatapoja ja ESG on integroitu rahastojen sijoitusprosessiin.

Suomen paras instituutiovarainhoitaja

Yhteisösijoittajat arvioivat Evli Pankin jälleen Suomen parhaaksi varainhoitajaksi yhteensä 14 varainhoitotalon joukossa kokonaislaatuarviolla mitattuna tuoreessa Kantar Prosperan "External Asset Management 2021 Finland" -tutkimuksessa.

Lue lisää

Hiilineutraali varainhoitaja vuoteen 2050 mennessä

Evlin uudet ilmastotavoitteet tähtäävät aitoon vaikuttavuuteen sijoituksissa, yritysten toiminnassa sekä toimialalla.

Lue lisää

Uudistetut ESG-raportit tarjoavat entistä enemmän tietoa Evlin rahastojen vastuullisuudesta

Vastuullisuus on Evlille merkittävä strateginen osa-alue, ja olemme vuoden 2020 aikana jatkaneet systemaattista vastuullisen sijoittamisen kehittämistä. Yksi kehityskohteistamme on ollut rahastojemme vastuullisuusraportoinnin (ESG) uudistaminen.

Tutustu raportteihin