Vaihtoehtorahastot

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima kattaa sekä pääoma-, kiinteistö-, metsä-, laina että infrastruktuurirahastot. Niitä hoitavalla 23-henkisellä tiimillä on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus vaihtoehtorahastojen saralta. Kokemus pääomarahastojen hoidosta ulottuu vuoteen 2002 ja kiinteistörahastojen osalta vuoteen 2005, jolloin perustettiin Evlin ja Suomen ensimmäinen kiinteistörahasto. Evlillä on kolmetoista vaihtoehtorahastoa, joiden yhteenlaskettu varallisuus on 1,9 miljardia euroa.

Miksi sijoittaa vaihtoehtorahastoihin?

Vaihtoehtoiset sijoitukset täydentävät perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä. Pitkäjänteiselle sijoittajalle nykyisessä alhaisten tuottojen ympäristössä vaihtoehtoiset sijoitukset ovat houkutteleva tuottolähde.

Kenelle vaihtoehtorahasto sopii?

Pitkän sijoitushorisontin sekä riskitasonsa takia, vaihtoehtorahastot soveltuvat vain ammattimaisille sijoittajille ja tuotekohtaisesti tietyille ei- ammattimaisille sijoittajille, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Pääomasijoitusyhdistysten jäsen

Evli on sekä Suomen että Euroopan, FVCA – Finnish Venture Capital Association ja EVCA – European Venture Capital Association, pääomasijoitusyhdistyksen jäsen.

rahastot
Rahastot

Tutustu rahastovalikoimaamme joka muodostuu kiinteistö, infrastuktuuri ja pääomarahastoista.

2002

ensimmäinen rahasto

23

hengen tiimi

20+ vuoden

keskimääräinen kokemus

13

pääomarahastoa

1,9mrd€

hallinnoitavat varat

Salkunhoito

Kolmeatoista pääoma- ja vaihtoehtorahastoa hallinnoi kokenut 23-henkinen salkunhoitotiimi, jolla on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahastojen strategian mukaisten sijoitusprosessien toteuttamisesta. Salkunhoitajien kokemus on ratkaisevassa roolissa, sillä etenkin vaihtoehtorahastoissa sijoituskohteiden tunteminen ja rahastovalinta ovat tulosten kannalta erittäin tärkeää.

Kokenut tiimi

Osaamista tiimillä on kertynyt yhteensä 130 vuotta, ja salkunhoitajat ovat kerryttäneet kokemusta keskimäärin yli 20 vuotta.  

Vastuullinen sijoittaminen

Evlin vastuullinen sijoittaminen muodostuu mm. vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksissä ja vaikuttamisesta kohdeyhtiöihin.

Vastuullisuus

Vastuullisen sijoittamisen sekä yritysvastuun eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (eli ESG:n) mahdollisuuksien ja -riskien arvioinnista ja hallinnasta on tullut osa päivittäistä toimintaa sekä vaihtoehtorahastoissa että niiden kohdeyrityksissä.

Evlin vaihtoehtorahastot noudattavat sijoitustoiminnassa Evli vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja toimintatapoja ja ESG on integroitu rahastojen sijoitusprosessiin.

Hiilineutraali varainhoitaja vuoteen 2050 mennessä

Evlin uudet ilmastotavoitteet tähtäävät aitoon vaikuttavuuteen sijoituksissa, yritysten toiminnassa sekä toimialalla.

Lue lisää