Vaihtoehtorahastot

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima kattaa sekä pääoma-, kiinteistö että infrastruktuurirahastot. Niitä hoitavalla 17-henkisellä tiimillä on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus vaihtoehtorahastojen saralta. Kokemus pääomarahastojen hoidosta ulottuu vuoteen 2002 ja kiinteistörahastojen osalta vuoteen 2005, jolloin perustettiin Evlin ja Suomen ensimmäinen kiinteistörahasto. Evlillä on seitsemän vaihtoehtorahastoa, joiden yhteenlaskettu varallisuus on noin 970 miljoonaa euroa.

Miksi sijoittaa vaihtoehtorahastoihin?

Vaihtoehtoiset sijoitukset täydentävät perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä. Pitkäjänteiselle sijoittajalle nykyisessä alhaisten tuottojen ympäristössä vaihtoehtoiset sijoitukset ovat houkutteleva tuottolähde.

Kenelle vaihtoehtorahasto sopii?

Pitkän sijoitushorisontin sekä riskitasonsa takia, vaihtoehtorahastot soveltuvat vain ammattisijoittajille ja niille ammattimaisille sijoittajille, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Pääomasijoitusyhdistysten jäsen

Evli on sekä Suomen että Euroopan, FVCA – Finnish Venture Capital Association ja EVCA – European Venture Capital Association, pääomasijoitusyhdistyksen jäsen.

rahastot

Rahastot

Tutustu rahastovalikoimaamme joka muodostuu sekä kiinteistö- että pääomarahastoista.

2002

ensimmäinen rahasto

17

hengen tiimi

20+

vuoden

keskimääräinen kokemus

7

pääomarahastoa

970

M€

hallinnoitavat varat

Salkunhoito

Seitsemää pääoma- ja vaihtoehtorahastoa hallinnoi kokenut 17-henkinen salkunhoitotiimi, jolla on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahastojen strategian mukaisten sijoitusprosessien toteuttamisesta. Salkunhoitajien kokemus on ratkaisevassa roolissa, sillä etenkin vaihtoehtorahastoissa sijoituskohteiden tunteminen ja rahastovalinta ovat tulosten kannalta erittäin tärkeää.

Kokenut tiimi

Osaamista tiimillä on kertynyt yhteensä 130 vuotta, ja salkunhoitajat ovat kerryttäneet kokemusta keskimäärin yli 20 vuotta.  

Vastuullinen sijoittaminen

Evlin vastuullinen sijoittaminen muodostuu mm. vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksissä ja vaikuttamisesta kohdeyhtiöihin.

Vastuullisuus

Vastuullisen sijoittamisen sekä yritysvastuun eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (eli ESG:n) mahdollisuuksien ja -riskien arvioinnista ja hallinnasta on tullut osa päivittäistä toimintaa sekä vaihtoehtorahastoissa että niiden kohdeyrityksissä.

Evlin vaihtoehtorahastot noudattavat sijoitustoiminnassa Evli vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja toimintatapoja ja ESG on integroitu rahastojen sijoitusprosessiin.

Evlin strategia pysyy koronaviruksesta huolimatta

”Markkinamyllerryksestä huolimatta olemme pystyneet pitämään kaikki Evlin rahastot auki ja muut toimintomme käynnissä. Henkilökuntamme on suoriutunut erinomaisesti vaikeassa tilanteessa”, Evli Pankin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kommentoi.

Lue lisää

Kuinka sukupolvelta toiselle siirtyvät perinteet ovat auttaneet rakentamaan yhtiömme menestystarinaa?

Perinteet kasvattavat uuden sukupolven salkunhoitajia.

Lue lisää

Vastuullisuus on yhä tärkeämpi osa salkunhoitoa

Evlin yrityslainarahastot siirtyvät noudattamaan entistä tiukempia poissulkemisen periaatteita, ja niiden ESG-integraatiota kehitetään systemaattisesti.

Lue lisää