Vaihtoehtorahastot

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima kattaa sekä pääoma-, kiinteistö-, metsä-, laina että infrastruktuurirahastot. Niitä hoitaa 38-henkinen tiimi, jolla on pitkä kokemus vaihtoehtorahastojen saralta. Kokemus pääomarahastojen hoidosta ulottuu vuoteen 2002 ja kiinteistörahastojen osalta vuoteen 2005, jolloin perustettiin Evlin ja Suomen ensimmäinen kiinteistörahasto. Evlillä on kaksikymmentäkahdeksan vaihtoehtorahastoa, joiden yhteenlaskettu varallisuus on 2,6 miljardia euroa.

 

Miksi sijoittaa vaihtoehtorahastoihin?

Vaihtoehtoiset sijoitukset täydentävät perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä. Pitkäjänteiselle sijoittajalle nykyisessä alhaisten tuottojen ympäristössä vaihtoehtoiset sijoitukset ovat houkutteleva tuottolähde.

Kenelle vaihtoehtorahasto sopii?

Pitkän sijoitushorisontin sekä riskitasonsa takia, vaihtoehtorahastot soveltuvat vain ammattimaisille sijoittajille ja tuotekohtaisesti tietyille ei- ammattimaisille sijoittajille, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Pääomasijoitusyhdistysten jäsen

Evli on sekä Suomen että Euroopan, FVCA – Finnish Venture Capital Association ja EVCA – European Venture Capital Association, pääomasijoitusyhdistyksen jäsen.

rahastot
Rahastot

Tutustu rahastovalikoimaamme joka kattaa sekä pääoma-, kiinteistö-, metsä-, laina että infrastruktuurirahastot.

2002

ensimmäinen rahasto

38

hengen tiimi

28

vaihtoehtorahastoa

2,6mrd€

hallinnoitavat varat

Vaihtoehtosijoitukset valokeilassa

Mitkä ovat vaihtoehtoisten sijoitusten markkinanäkymät ja missä ovat suurimmat kasvumahdollisuudet? Vaihtoehtosijoitukset valokeilassa on 9-osainen videosarja, jossa kuulemme sijoitusasiantuntijoita eri aloilta, aina infrastruktuurista kiinteistöihin ja metsäsijoituksiin. Liity asiantuntijoidemme seuraan ja katso vajaan 10 minuutin jaksot!

 

Katso videot

Tutustu asiantuntijoidemme kanssa vaihtoehtosijoitusten markkinanäkymiin nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Salkunhoito

Vaihtoehtorahastoja hallinnoi kokenut 38-henkinen salkunhoitotiimi, jolla on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahastojen strategian mukaisten sijoitusprosessien toteuttamisesta. Salkunhoitajien kokemus on ratkaisevassa roolissa, sillä etenkin vaihtoehtorahastoissa sijoituskohteiden tunteminen ja rahastovalinta ovat tulosten kannalta erittäin tärkeää.

Kokenut tiimi

Vaihtoehtorahastotiimimme muodostuu salkunhoitajista, analyytikoista, konsulteista ja muista alan asiantuntijoista. 

Vastuullinen sijoittaminen

Evlin vastuullinen sijoittaminen muodostuu mm. vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksissä ja vaikuttamisesta kohdeyhtiöihin.

Vastuullisuus

Vastuullisen sijoittamisen sekä yritysvastuun eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (eli ESG:n) mahdollisuuksien ja -riskien arvioinnista ja hallinnasta on tullut osa päivittäistä toimintaa sekä vaihtoehtorahastoissa että niiden kohdeyrityksissä.

Evlin vaihtoehtorahastot noudattavat sijoitustoiminnassa Evli vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja toimintatapoja ja ESG on integroitu rahastojen sijoitusprosessiin.

Hiilineutraali varainhoitaja vuoteen 2050 mennessä

Evlin ilmastotavoitteet tähtäävät aitoon vaikuttavuuteen sijoituksissa, yritysten toiminnassa sekä toimialalla.

Lue lisää