Sijoittajakalenteri

Evli noudattaa hiljaista jaksoa ennen taloudellisten raporttien julkaisua. Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistuspäivää. Tänä aikana Evli ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja tai haastatteluja. Tulosjulkistusten ajankohdat ja hiljaiset jaksot nähtävissä alla olevassa sijoittajakalenterissa.

Osakkeenomistajilla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia käsiteltäväksi kokouksessa. Tällainen pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen ir@evli.com tai Evli Oyj, Sijoittajasuhteet, PL 1081, 00101 Helsinki.