Evli-konserni

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti - kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Palkittua instituutio-varainhoitoa

Evli on ollut kärkisijoilla Kantar Prosperan "External Asset Management Finland" -tutkimuksessa jo kymmenen vuoden ajan.

Perustettu vuonna

1985
~300

Työntekijää

Hallinnoitu asiakavarallisuus

16,0mrd €
3.

Suurin rahastoyhtiö Suomessa

Luottavaisin mielin vuoteen 2023

Evli teki vakaan tuloksen vuonna 2022 markkinoiden myllerryksestä huolimatta. Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki suhtautuu Evlin tulevaisuuteen luottavaisin mielin, vaikka epävarmuus tulee jatkumaan geopoliittisten myllerrysten, kasvavan protektionismin ja polarisaation vauhdittamien levottomuuksien takia.

Lue lisää

Yritysvastuuraportti 2022

Vastuullisuus on osa Evlin jokapäiväistä liiketoimintaa. Yritysvastuuraportti julkaistaan osana vuosikertomusta sekä erillisenä raporttina.

Tutustu raporttiin

Miten sijoittajat ja varainhoitajat voivat edistää lapsen oikeuksien toteutumista?

Tätä Evli on mukana selvittämässä yhdessä Suomen UNICEFin kanssa. Tavoitteena on saada yhtiöt huomioimaan lapsen oikeudet sekä edistää niiden toteutumista yritystoiminnassa.

Lue lisää

Strategia - Yksinkertaisesti ainutlaatuinen

Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava varainhoitaja, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta.

Vision
Visio

Asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7.

Missio
Missio

Asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaan.

Arvot
Arvot

Yrittäjähenkisyys
Hyvät suhteet
Jatkuva oppiminen
Rehellisyys

Ura Evlissä

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia kehittää itseäsi ja rakentaa tulevaisuuttasi sijoitusalalla. Missionamme on luoda arvoa asiakkaillemme. Työskentelemme yhtenä tiiminä, opimme yhdessä ja pyrimme luomaan työympäristön, jossa työntekijämme kokevat kehittyvänsä ja viihtyvät. 

Töihin Evliin

Arvostamme yrittäjähenkisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua kehittyä.

Vastuullisuus

Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä.

Yritysvastuu

Evlin päätehtävä on tarjota sijoitus- ja rahoituspalveluita, jotta yksityishenkilöt, yritykset ja instituutiot voisivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuaksemme tavoitteessa, huomioimme taloudellisten tekijöiden lisäksi myös liiketoiminnan vastuullisuuden mm. ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä ihmis- ja työoikeusasioiden kautta. Vastuullisella liiketoiminnalla luodaan pitkäaikaista lisäarvoa ja pysytään kilpailukykyisenä muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Historiamme

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe ja Thomas Thesleff perustivat Pankkiiriliike Evli Oy:n vuonna 1985. Evli kasvoi nopeasti 1980–90 ja vakiinnutti asemansa 2000-luvun alkuun mennessä. Vuonna 2001 Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä muodostui varainhoito- ja investointipankki. Vuosina 2005 ja 2006 Evli kävi läpi onnistuneen strategian muutosprosessin tavoitteenaan keskittyä liiketoiminnassa erityisesti yksilöllisten varainhoitopalvelujen tarjoamiseen keskeisille asiakasryhmilleen. Strategian muutos auttoi parantamaan Yhtiön taloudellista tuloksellisuutta ja ennustettavuutta.

Vuonna 2022 Evli Pankki Oyj toteutti järjestelyn, jolla Evli Pankki jakautui osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listatuksi konserniksi, Evli Oyj:ksi, ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautui, ja jonka nimeksi tuli Fellow Pankki Oyj.

Osakevälityksellä aloittanut Evli on ehtinyt 35 vuotensa aikana laajentaa toimintaansa monin tavoin. Pankkiiriliikkeestä tuli ensin pankki ja sitten vastuulliseen varainhoitoon keskittyvä Evli Oyj, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla.

Evli Oyj:n B-osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalle.

Evlin historia vuosittain
Show content

1985: Pankkiiriliike Evli perustettiin

2001: Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä tuli Evli Pankki Oyj.

Tukholman sivukonttori perustettiin

2007: Evli hankki osuuden Alexander Management Oy:stä

2009: Carnegien Suomen varainhoitotoiminnot ostettiin

2013: Evli osti 90 % Aurator varainhoidosta

2015: Evli osti 91 % Head Asset Managementistä.

Evli listautui Helsingin pörssin päälistalle

2016: Evli osti loput aiemmin 45 %:sti omistamastaan Evli Alexander Management Oy:sta.

Evlin sijoitustutkimus keskitettiin omaksi erilliseksi yhtiökseen, Evli Research Partners Oy:ksi.

Evli Investment Solutions Oy perustettiin edistämään tuotemyyntiä

2017: Evli osti loput aiemmin 90 %:sesti omistamastaan Head Asset Management Oy:stä.

Evli laajensi rahastomyyntiään Espanjaan, Ranskaan, Italiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

2018: Evli osti Ab Kelonia Placering Oy:n

Evli laajensi rahastomyyntiään mm. Saksaan ja Portugaliin.

2022: Evli Pankki jakautui osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listatuksi konserniksi, Evli Oyj:ksi, ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautui ja jonka nimeksi tuli Fellow Pankki Oyj.