Evli-konserni

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti - kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Palkittua instituutio-varainhoitoa

Evli on ollut kärkisijoilla Kantar Prosperan "External Asset Management Finland" -tutkimuksessa jo yhdentoista vuoden ajan.

Perustettu vuonna

1985
~300

Työntekijää

Hallinnoitavat asiakasvarat

18,5mrd. €
3.

suurin rahastoyhtiö Suomessa

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Evlin liiketoiminta kehittyi suotuisasti alkuvuonna 2024 ja hallinnoitavat varat nousivat uuteen ennätykseen. Evli solmi strategisen kumppanuuden Bregal Milestonen kanssa kannustinliiketoiminnan kasvun kiihdyttämiseksi. Konsernin nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat kumppanuusjärjestelyn, positiivisen markkinakehityksen ja tuottosidonnaisten palkkioiden siivittäminä.

Lue lisää

Evlin vuosikertomus 2023

Evli on julkaissut vuosikertomuksen 2023 suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus sisältää katsauksen vuoteen 2023 sekä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Tutustu vuosikertomukseen

Lapsen oikeuksien toteutuminen on myös yritysten ja sijoittajien vastuulla

Evli on ottanut lapsen oikeudet yhdeksi fokusalueeksi vastuullisen sijoittamisen työssään, sillä sijoittajilla on valtaa vaikuttaa siihen, miten lapsen oikeudet toteutuvat yritystoiminnassa.

Lue lisää

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää

Vauraus-ja-kestävä-kehitys_kuva


Olemme eturintamassa ohjaamassa pääomia kestävästi Pohjoismaissa. Uskomme, että vauraus ja kestävä kehitys edistävät positiivista muutosta. Meillä on osaamista, näkemystä ja rohkeutta käydä laajempaa keskustelua ja tehdä aloitteitta, jotka mahdollistavat pitkän aikavälin arvonluonnin sekä yksilöille, yhteiskunnalle että planeetallemme.

 

Evlin tavoitteet ja tapa toimia

Ajan myötä perustajiemme yrittäjähenkinen asenne, rehellisyys, rohkeus ja uteliaisuus kehittyivät ainutlaatuiseksi työskentelytavaksi, joka ruokkii työtämme joka päivä.

Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava varainhoitaja, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Haluamme vahvistaa asemaamme vastuullisen varainhoidon edelläkävijänä Pohjoismaissa ja auttaa asiakkaitamme hoitamaan varallisuuttaan tavalla, joka tukee kestävää tulevaisuutta.
 
Ikoni henkilöstä.
Visio

Asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7.

Ikoni henkilöstä tietokonenäytön edessä.
Missio

Asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaan.

Ikoni jossa kolme ympyrää.
Arvot

Yrittäjähenkisyys
Hyvät suhteet
Jatkuva oppiminen
Rehellisyys


Ura Evlissä

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia kehittää itseäsi ja rakentaa tulevaisuuttasi sijoitusalalla. Missionamme on luoda arvoa asiakkaillemme. Työskentelemme yhtenä tiiminä, opimme yhdessä ja pyrimme luomaan työympäristön, jossa työntekijämme kokevat kehittyvänsä ja viihtyvät. 

Töihin Evliin

Arvostamme yrittäjähenkisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua kehittyä.


Vastuullisuus

Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä.

Yritysvastuu

Evlin päätehtävä on tarjota sijoitus- ja rahoituspalveluita, jotta yksityishenkilöt, yritykset ja instituutiot voisivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuaksemme tavoitteessa, huomioimme taloudellisten tekijöiden lisäksi myös liiketoiminnan vastuullisuuden mm. ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä ihmis- ja työoikeusasioiden kautta. Vastuullisella liiketoiminnalla luodaan pitkäaikaista lisäarvoa ja pysytään kilpailukykyisenä muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Miten Evlin tarina alkoi?

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe ja Thomas Thesleff perustivat Pankkiiriliike Evli Oy:n vuonna 1985. Rehellisyys, asiantuntemus, älyllinen uteliaisuus ja rohkeus olivat perustajatiimin yhteisiä piirteitä. Kollegat näkivät rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkamisen tuomat mahdollisuudet ja he viettivät monta marraskuista iltaa pohtien, olisiko markkinoilla tilaa uudenlaiselle pankkiiriliikkeelle.

Evli kasvoi nopeasti 1980–90 ja vakiinnutti asemansa 2000-luvun alkuun mennessä. Vuonna 2001 Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä muodostui varainhoito- ja investointipankki. Vuosina 2005 ja 2006 Evli kävi läpi onnistuneen strategian muutosprosessin tavoitteenaan keskittyä liiketoiminnassa erityisesti yksilöllisten varainhoitopalvelujen tarjoamiseen keskeisille asiakasryhmilleen. Strategian muutos auttoi parantamaan Yhtiön taloudellista tuloksellisuutta ja ennustettavuutta.

Vuonna 2022 Evli Pankki Oyj toteutti järjestelyn, jolla Evli Pankki jakautui osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listatuksi konserniksi, Evli Oyj:ksi, ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautui, ja jonka nimeksi tuli Fellow Pankki Oyj. (Fellow Pankin nimi muuttui 21.4.2023 Alisa Pankki Oyj:ksi.)

Osakevälityksellä aloittanut Evli on ehtinyt 35 vuotensa aikana laajentaa toimintaansa monin tavoin. Pankkiiriliikkeestä tuli ensin pankki ja sitten vastuulliseen varainhoitoon keskittyvä Evli Oyj, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla.

Evli Oyj:n B-osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalle.

Evlin historia vuosittain
Show content

1985: Pankkiiriliike Evli perustettiin

2001: Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä tuli Evli Pankki Oyj.

Tukholman sivukonttori perustettiin

2007: Evli hankki osuuden Alexander Management Oy:stä

2009: Carnegien Suomen varainhoitotoiminnot ostettiin

2013: Evli osti 90 % Aurator varainhoidosta

2015: Evli osti 91 % Head Asset Managementistä.

Evli listautui Helsingin pörssin päälistalle

2016: Evli osti loput aiemmin 45 %:sti omistamastaan Evli Alexander Management Oy:sta.

Evlin sijoitustutkimus keskitettiin omaksi erilliseksi yhtiökseen, Evli Research Partners Oy:ksi.

Evli Investment Solutions Oy perustettiin edistämään tuotemyyntiä

2017: Evli osti loput aiemmin 90 %:sesti omistamastaan Head Asset Management Oy:stä.

Evli laajensi rahastomyyntiään Espanjaan, Ranskaan, Italiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

2018: Evli osti Ab Kelonia Placering Oy:n

Evli laajensi rahastomyyntiään mm. Saksaan ja Portugaliin.

2022: Evli Pankki jakautui osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listatuksi konserniksi, Evli Oyj:ksi, ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautui ja jonka nimeksi tuli Fellow Pankki Oyj.