Konserni

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.

Evli kuudennen kerran Suomen paras yhteisövarainhoitaja

Sijoittajat arvioivat Evli Pankin jälleen Suomen parhaaksi varainhoitajaksi Kantar Prosperan "External Asset Management 2021 Finland" -tutkimuksessa.

Perustettu vuonna

1985

Työntekijää

~280

Hallinnoitu asiakavarallisuus

~17mrd €
4.

Suurin rahastoyhtiö Suomessa

Evli ja John Nurmisen Säätiö yhteistyöhön Itämeren hyväksi

Evlille Itämeren suojelu on luonteva askel matkalla hiilineutraaliksi varainhoitajaksi. Tuki Itämeren suojelutyöhön kohdennetaan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin.

Lue lisää

Suomen paras instituutiovarainhoitaja

Yhteisösijoittajat arvioivat Evli Pankin jälleen Suomen parhaaksi varainhoitajaksi yhteensä 14 varainhoitotalon joukossa kokonaislaatuarviolla mitattuna tuoreessa Kantar Prosperan "External Asset Management 2021 Finland" -tutkimuksessa.

Lue lisää

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2021

Evlin liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisesti. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat vertailukauteen nähden kolmanneksella ja olivat 24,8 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 75 prosenttia ja oli 12,1 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Strategia - Yksinkertaisesti ainutlaatuinen

 
Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka on johtava varainhoitaja Suomessa ja jolla on nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Evlin strategian kulmakivenä on hyödyntää yhtiön ainutlaatuista sijoitusosaamista tarkkaan valituissa strategioissa maantieteellisesti laajalla alueella.
Vision
Visio

Asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7.

Missio-1
Missio

Asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaan.

Arvot
Arvot

Yrittäjähenkisyys
Hyvät suhteet
Jatkuva oppiminen
Rehellisyys

Ura Evlissä

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia kehittää itseäsi ja rakentaa tulevaisuuttasi sijoittamiseen erikoistuneessa pankissa. Missionamme on luoda arvoa asiakkaillemme. Työskentelemme yhtenä tiiminä, opimme yhdessä ja pyrimme luomaan työympäristön, jossa työntekijämme kokevat kehittyvänsä ja viihtyvät. 

Töihin Evliin

Arvostamme yrittäjähenkisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua kehittyä.

Vastuullisuus

Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä.

Yritysvastuu

Evlin päätehtävä on tarjota sijoitus- ja rahoituspalveluita, jotta yksityishenkilöt, yritykset ja instituutiot voisivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuaksemme tavoitteessa, huomioimme taloudellisten tekijöiden lisäksi myös liiketoiminnan vastuullisuuden mm. ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä ihmis- ja työoikeusasioiden kautta. Vastuullisella liiketoiminnalla luodaan pitkäaikaista lisäarvoa ja pysytään kilpailukykyisenä muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Historiamme

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe ja Thomas Thesleff perustivat Pankkiiriliike Evli Oy:n vuonna 1985. Evli kasvoi nopeasti 1980–90 ja vakiinnutti asemansa 2000-luvun alkuun mennessä. Vuonna 2001 Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä muodostui varainhoito- ja investointipankki. Vuosina 2005 ja 2006 Evli kävi läpi onnistuneen strategian muutosprosessin tavoitteenaan keskittyä liiketoiminnassa erityisesti yksilöllisten varainhoitopalvelujen tarjoamiseen keskeisille asiakasryhmilleen. Strategian muutos auttoi parantamaan Yhtiön taloudellista tuloksellisuutta ja ennustettavuutta.

Osakevälityksellä aloittanut Evli on ehtinyt 30 vuotensa aikana laajentaa toimintaansa monin tavoin. Pankkiiriliikkeestä on tullut pankki, joka keskittyy nykyisin asiakkaidensa pääomien ja varallisuuden kasvattamiseen. Evli Pankki Oyj:n B-osake on ollut listattuna Nasdaq Helsinkiin 2.12.2015 alkaen.

Evlin historia vuosittain
Show content
1985: Pankkiiriliike Evli perustettiin

2001: Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä tuli Evli Pankki Oyj.
Tukholman sivukonttori perustettiin

2007: Evli hankki osuuden Alexander Management Oy:stä

2009: Carnegien Suomen varainhoitotoiminnot ostettiin

2013: Evli osti 90 % Aurator varainhoidosta

2015: Evli osti 91 % Head Asset Managementistä.
Evli listautui Helsinki Nasdaqin päälistalle

2016: Evli osti loput aiemmin 45 %:sti omistamastaan Evli Alexander Management Oy:sta.
Evlin sijoitustutkimus keskitettiin omaksi erilliseksi yhtiökseen, Evli Research Partners Oy:ksi.
Evli Investment Solutions Oy perustettiin edistämään tuotemyyntiä

2017: Evli osti loput aiemmin 90 %:sesti omistamastaan Head Asset Management Oy:stä.
Evli laajensi rahastomyyntiään Espanjaan, Ranskaan, Italiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan

2018: Evli ostaa Ab Kelonia Placering Oy:n
Evli laajensi rahastomyyntiään mm. Saksaan ja Portugaliin.