Konserni

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.

Suomen paras yhteisövarainhoitaja

Yhteisöt valitsivat Evlin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi viidettä vuotta peräkkäin.

Perustettu vuonna

1985

Työntekijää

yli 250

Hallinnoitu asiakavarallisuus

yli 13

mrd €

4.

Suurin rahastoyhtiö Suomessa

Hyvä tulos poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Lue tiedote

Evlin strategia pysyy koronaviruksesta huolimatta

”Markkinamyllerryksestä huolimatta olemme pystyneet pitämään kaikki Evlin rahastot auki ja muut toimintomme käynnissä. Henkilökuntamme on suoriutunut erinomaisesti vaikeassa tilanteessa”, Evli Pankin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kommentoi.

Lue lisää

Strategia - Yksinkertaisesti ainutlaatuinen

 
Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka on johtava varainhoitaja Suomessa ja jolla on nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Evlin strategian kulmakivenä on hyödyntää yhtiön ainutlaatuista sijoitusosaamista tarkkaan valituissa strategioissa maantieteellisesti laajalla alueella.
Vision

Visio

Asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7.

Missio-1

Missio

Asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaan.

Arvot

Arvot

Yrittäjähenkisyys
Hyvät suhteet
Jatkuva oppiminen
Rehellisyys

Ura Evlissä

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia kehittää itseäsi ja rakentaa tulevaisuuttasi sijoittamiseen erikoistuneessa pankissa. Missionamme on luoda arvoa asiakkaillemme. Työskentelemme yhtenä tiiminä, opimme yhdessä ja pyrimme luomaan työympäristön, jossa työntekijämme kokevat kehittyvänsä ja viihtyvät. 

Töihin Evliin

Arvostamme yrittäjähenkisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua kehittyä.

Vastuullisuus

Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä.

Yritysvastuu

Evlin päätehtävä on tarjota sijoitus- ja rahoituspalveluita, jotta yksityishenkilöt, yritykset ja instituutiot voisivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuaksemme tavoitteessa, huomioimme taloudellisten tekijöiden lisäksi myös liiketoiminnan vastuullisuuden mm. ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä ihmis- ja työoikeusasioiden kautta. Vastuullisella liiketoiminnalla luodaan pitkäaikaista lisäarvoa ja pysytään kilpailukykyisenä muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Historiamme

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe ja Thomas Thesleff perustivat Pankkiiriliike Evli Oy:n vuonna 1985. Evli kasvoi nopeasti 1980–90 ja vakiinnutti asemansa 2000-luvun alkuun mennessä. Vuonna 2001 Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä muodostui varainhoito- ja investointipankki. Vuosina 2005 ja 2006 Evli kävi läpi onnistuneen strategian muutosprosessin tavoitteenaan keskittyä liiketoiminnassa erityisesti yksilöllisten varainhoitopalvelujen tarjoamiseen keskeisille asiakasryhmilleen. Strategian muutos auttoi parantamaan Yhtiön taloudellista tuloksellisuutta ja ennustettavuutta.

Osakevälityksellä aloittanut Evli on ehtinyt 30 vuotensa aikana laajentaa toimintaansa monin tavoin. Pankkiiriliikkeestä on tullut pankki, joka keskittyy nykyisin asiakkaidensa pääomien ja varallisuuden kasvattamiseen. Evli Pankki Oyj:n B-osake on ollut listattuna Nasdaq Helsinkiin 2.12.2015 alkaen.

Evlin historia vuosittain

Show content
1985: Pankkiiriliike Evli perustettiin

2001: Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä tuli Evli Pankki Oyj.
Tukholman sivukonttori perustettiin

2007: Evli hankki osuuden Alexander Management Oy:stä

2009: Carnegien Suomen varainhoitotoiminnot ostettiin

2013: Evli osti 90 % Aurator varainhoidosta

2015: Evli osti 91 % Head Asset Managementistä.
Evli listautui Helsinki Nasdaqin päälistalle

2016: Evli osti loput aiemmin 45 %:sti omistamastaan Evli Alexander Management Oy:sta.
Evlin sijoitustutkimus keskitettiin omaksi erilliseksi yhtiökseen, Evli Research Partners Oy:ksi.
Evli Investment Solutions Oy perustettiin edistämään tuotemyyntiä

2017: Evli osti loput aiemmin 90 %:sesti omistamastaan Head Asset Management Oy:stä.
Evli laajensi rahastomyyntiään Espanjaan, Ranskaan, Italiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan

2018: Evli ostaa Ab Kelonia Placering Oy:n
Evli laajensi rahastomyyntiään mm. Saksaan ja Portugaliin.