Instituutiovarainhoito

Räätälöimme palvelut yksilöllisiin tarpeisiinne ja autamme yhteisöänne toteuttamaan sijoitusstrategianne tehokkaasti. Menestys perustuu suunnitelmalliseen ja aktiiviseen sijoitustoimintaan. Saatte käyttöönne pitkäaikaisen kokemuksemme ja asiantuntemuksemme sijoituspolitiikan ja -strategian suunnittelusta. 

Evli kuudennen kerran Suomen paras yhteisövarainhoitaja

Sijoittajat arvioivat Evlin jälleen Suomen parhaaksi varainhoitajaksi Kantar Prosperan "External Asset Management 2021 Finland" -tutkimuksessa.

SOME Award Evli Prospera External Asset Management 2021 FinlandTämän vuotinen sijoitus on jatkoa Evlin aiemmalle erinomaiselle menestykselle Kantar Prosperan yhteisövarainhoidon vuosittaisissa asiakastutkimuksissa.

Evli on myös jo viidettä vuotta peräkkäin selvästi käytetyin yhteisövarainhoitaja Suomessa. Yhteensä 66 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yhteisöistä käyttää Evlin varainhoitopalveluita. Lue lisää

Suomen paras instituutiovarainhoitaja

Yhteisösijoittajat arvioivat Evlin jälleen Suomen parhaaksi varainhoitajaksi yhteensä 14 varainhoitotalon joukossa kokonaislaatuarviolla mitattuna tuoreessa Kantar Prosperan "External Asset Management 2021 Finland" -tutkimuksessa.

Lue lisää

Suomen paras vastuullisessa sijoittamisessa

Evli on palkittu SFR “Responsible Investment Award 2021” -tunnustuksella parhaimmasta vastuullisen sijoittamisen varainhoito-osaamisesta Suomessa.

Lue lisää

Nordic Investor Podcast

Evlin markkinastrategi Tomas Hildebrandt ja jaksoittain vaihtuvat vieraat keskustelevat pohjoismaisten sijoitusmarkkinoiden ajankohtaisista trendeistä.

Kuuntele jaksot (EN)

Asiantunteva salkunhoito

Asiakkaan varallisuus, tavoitteet ja rajoitteet ohjaavat sijoitusstrategiaa ja salkunhoitoa. Palkitut salkunhoitajamme huolehtivat varoistanne ammattimaisesti. Valvomme, että tavoitteenne toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa sijoitusriskeihin.

Sijoitustoiminnan kulmakivet

  • Evlin sijoitusstrategia perustuu sekä akateemiseen että empiiriseen tutkimukseen
  • Sijoitusstrategiassa keskeisintä ovat kvantitatiiviset menetelmät ja systemaattiset sijoitusprosessit.
  • Sijoittaja saa korvausta sijoittaessaan syklisiin riskipreemioihin. Pitkäjänteisyys mahdollistaa parhaan mahdollisen sijoitustuoton.

Aktiivista varainhoitoa

  • Kulloisenkin markkinatilanteen mukaan yli- tai alipainotamme sijoitusluokkia valitsemalla kustannustehokkaita sijoituskohteita
  • Valitsemme kustannustehokkaita sijoituskohteita, jotka tuottavat pitkällä jänteellä enemmän kuin markkinaindeksit
  • Sijoitukset hajautetaan eri lisätuoton lähteisiin. Näin parannamme salkun tuotto-riskisuhdetta.
Vastuullinen sijoittaminen

Evlin vastuullinen sijoittaminen muodostuu mm. vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksissä ja  vaikuttamisesta kohdeyhtiöihin.

Vastuullisuus

Evlin ensisijainen vastuu on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto asiakkaidemme sijoituksille. Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan vaikuttavat tekijät (ns. ESG-tekijät) on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Ihmiset

Asiantuntijamme pitävät yhteisönne varallisuudestanne huolta parhaalla mahdollisella tavalla ja haluamme rakentaa pitkäaikaisen asiakassuhteen kanssanne.