Instituutiovarainhoito

Räätälöimme palvelut yksilöllisiin tarpeisiinne ja autamme yhteisöänne toteuttamaan sijoitusstrategianne tehokkaasti. Menestys perustuu suunnitelmalliseen ja aktiiviseen sijoitustoimintaan. Saatte käyttöönne pitkäaikaisen kokemuksemme ja asiantuntemuksemme sijoituspolitiikan ja -strategian suunnittelusta. 

Palkittua instituutio-varainhoitoa

Evli on ollut kärkisijoilla Kantar Prosperan "External Asset Management Finland" -tutkimuksessa jo yhdentoista vuoden ajan.

Suomen paras vastuullisessa sijoittamisessa

Evli on palkittu SFR “Responsible Investment Award 2022” -tunnustuksella parhaimmasta vastuullisen sijoittamisen varainhoito-osaamisesta Suomessa.

Lue lisää

Asiantunteva salkunhoito

Asiakkaan varallisuus, tavoitteet ja rajoitteet ohjaavat sijoitusstrategiaa ja salkunhoitoa. Palkitut salkunhoitajamme huolehtivat varoistanne ammattimaisesti. Valvomme, että tavoitteenne toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa sijoitusriskeihin.

Sijoitustoiminnan kulmakivet

  • Evlin sijoitusstrategia perustuu sekä akateemiseen että empiiriseen tutkimukseen
  • Sijoitusstrategiassa keskeisintä ovat kvantitatiiviset menetelmät ja systemaattiset sijoitusprosessit.
  • Sijoittaja saa korvausta sijoittaessaan syklisiin riskipreemioihin. Pitkäjänteisyys mahdollistaa parhaan mahdollisen sijoitustuoton.

Aktiivista varainhoitoa

  • Kulloisenkin markkinatilanteen mukaan yli- tai alipainotamme sijoitusluokkia valitsemalla kustannustehokkaita sijoituskohteita
  • Valitsemme kustannustehokkaita sijoituskohteita, jotka tuottavat pitkällä jänteellä enemmän kuin markkinaindeksit
  • Sijoitukset hajautetaan eri lisätuoton lähteisiin. Näin parannamme salkun tuotto-riskisuhdetta.
Vastuullinen sijoittaminen

Evlin vastuullinen sijoittaminen muodostuu mm. vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksissä ja  vaikuttamisesta kohdeyhtiöihin.

Vastuullisuus

Evlin ensisijainen vastuu on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto asiakkaidemme sijoituksille. Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan vaikuttavat tekijät (ns. ESG-tekijät) on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Ihmiset

Asiantuntijamme pitävät yhteisönne varallisuudestanne huolta parhaalla mahdollisella tavalla ja haluamme rakentaa pitkäaikaisen asiakassuhteen kanssanne.