Sääntömuutoksia Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa

Evli-Rahastoyhtiö Oy:n (”Evli”) hallitus on päättänyt muuttaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen Evli Impact Equity, Evli Maailma, Evli Maailma X, Evli Osakefaktori Maailma, Evli Osakefaktori USA, Evli Pohjois-Amerikka, Evli USA Kasvu ja Zenito Silver and Gold sääntöjä. Sääntömuutokset koskevat rahastojen merkintöjen ja/tai lunastusten maksamista johtuen arvopaperikauppojen selvitysaikojen muuttumisesta Pohjois-Amerikassa toukokuun 2024 lopussa. Lisäksi Zenito Silver and Gold -rahaston nimi muuttuu sekä rahaston sääntöjä harmonisoidaan muilta osin muiden Evlin hallinnoimien rahastojen sääntöjen kanssa. Alla tarkemmin kuvattavat sääntömuutokset tulevat voimaan 28.5.2024.

Evli Osakefaktori USA, Evli Pohjois-Amerikka ja Evli USA Kasvu -rahastojen merkintöjen ja lunastusten maksu tapahtuu yhden pankkipäivän kuluttua merkinnästä tai lunastuksesta. 

Evli Impact Equity, Evli Maailma, Evli Maailma X, Evli Osakefaktori Maailma ja Zenito Silver and Gold -rahastojen merkintöjen maksu tapahtuu jatkossa yhden pankkipäivän (aiemmin kahden pankkipäivän, pois lukien Zenito Silver and Gold) kuluttua merkinnästä. Lunastukset maksetaan kahden pankkipäivän kuluttua lunastuksesta. 

Zenito Silver and Gold -rahaston nimi muuttuu ja se on jatkossa Evli Silver and Gold. Lisäksi rahaston sääntöjä harmonisoidaan muiden Evlin hallinnoimien rahastojen kanssa siten, että rahaston säännöt koostuvat jatkossa rahastokohtaisista säännöistä sekä Evlin hallinnoimien rahastojen yhteisistä säännöistä. 

Rahastojen lunastusten ja merkintöjen maksuaikataulua kuvataan tarkemmin rahastoesitteessä ja muutetut maksuaikataulut ovat kuvattuna rahastoesitteessä 28.5.2024. Muutetut rahastojen säännöt koskevat kaikkia osuudenomistajia. Sääntömuutokset eivät vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä. 

Evlin rahastojen päivitetyt säännöt ovat saatavilla 26.4.2024 mennessä osoitteesta www.evli.com/rahastosaannot ja Sijoittajapalvelustamme. Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne muutetuista säännöistä ja rahastosijoittamisesta puhelimitse (09) 4766 9701 tai sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30-16.30 (Suomen aikaa, CET+1)


EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY