Asiakasinformaatio

Haluamme taata korkeatasoisen asiakaspalvelun jatkuvuuden, joten olemme koonneet tälle sivulle lainsäädännön mukaista asiakasinformaatiota.

Sopimusehdot
Show content

Olemme 1.1. 2018 päivittäneet sopimusehtojamme vastaamaan uuden MiFID II -sääntelyn vaatimuksia. Päivitetyt sopimusehdot (Asiakassuhteen yleiset ehdot, Säilytyksen ehdot, Arvopaperivälityksen yleiset ehdot ja Toimeksiantoehdot ammattimaisille asiakkaille ja hyväksytyille vastapuolille) löytyvät alta sekä My Evli -verkkopalvelusta.

Talletussuoja
Show content

Talletukset ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä. Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto.

Perustietoa talletussuojasta

Suomen verotustietojen vaihtoa koskevat velvoitteet (FATCA, CRS & DAC2)
Show content

Evlillä on velvollisuus kerätä verotuksessa tarvittavaa tietoa, sillä Suomi on allekirjoittanut verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa (ns. FATCA-sopimus). Lisäksi Suomea velvoittavat OECD-maiden yhteinen raportointistandardi CRS sekä Euroopan Unionin direktiivimuutos DAC2.

Tämä sääntely velvoittaa pankit ja muut finanssilaitokset tunnistamaan asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Suomen verohallinnolle vuosi-ilmoituksella asiakkaitaan koskevia varallisuus- ja tulotietoja. Verohallinto raportoi omalta osaltaan tiedot eteenpäin asianmukaisille tahoille.

Asiakkaille verotietojen vaihto tarkoittaa muutamia lisäkysymyksiä, joiden tavoitteena on selvittää asiakkaan verotuksellinen asuinpaikka.