Asiakasinformaatio

Haluamme taata korkeatasoisen asiakaspalvelun jatkuvuuden, joten olemme koonneet tälle sivulle lainsäädännön mukaista asiakasinformaatiota.

Sopimusehdot
Show content

Evli Oyj:n palvelujen ehdot


Fellow Pankki Oyj:n sopimusehdot 2.4.2022 alkaen:

Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Fellow Pankki Oyj:n syntyessä eli Evli Pankki Oyj:n ja Fellow Finance Oyj:n jakautumis- ja sulautumisjärjestelyn täytäntöönpanosta alkaen. Suunniteltu järjestelyn täytäntöönpanopäivä on 2.4.2022.

Suomen verotustietojen vaihtoa koskevat velvoitteet (FATCA, CRS & DAC2)
Show content

Evlillä on velvollisuus kerätä verotuksessa tarvittavaa tietoa, sillä Suomi on allekirjoittanut verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa (ns. FATCA-sopimus). Lisäksi Suomea velvoittavat OECD-maiden yhteinen raportointistandardi CRS sekä Euroopan Unionin direktiivimuutos DAC2.

Tämä sääntely velvoittaa pankit ja muut finanssilaitokset tunnistamaan asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Suomen verohallinnolle vuosi-ilmoituksella asiakkaitaan koskevia varallisuus- ja tulotietoja. Verohallinto raportoi omalta osaltaan tiedot eteenpäin asianmukaisille tahoille.