Asiakasinformaatio

Haluamme taata korkeatasoisen asiakaspalvelun jatkuvuuden, joten olemme koonneet tälle sivulle lainsäädännön mukaista asiakasinformaatiota.

Tietoa Evlistä, tuotteista ja palveluista
Show content
Sopimusehdot
Show content
Suomen verotustietojen vaihtoa koskevat velvoitteet (FATCA, CRS & DAC2)
Show content

Evlillä on velvollisuus kerätä verotuksessa tarvittavaa tietoa, sillä Suomi on allekirjoittanut verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa (ns. FATCA-sopimus). Lisäksi Suomea velvoittavat OECD-maiden yhteinen raportointistandardi CRS sekä Euroopan Unionin direktiivimuutos DAC2.

Tämä sääntely velvoittaa pankit ja muut finanssilaitokset tunnistamaan asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Suomen verohallinnolle vuosi-ilmoituksella asiakkaitaan koskevia varallisuus- ja tulotietoja. Verohallinto raportoi omalta osaltaan tiedot eteenpäin asianmukaisille tahoille.