Osaketietoa

Evli Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, A-sarjan ja B-sarjan osake. Yhtiön B-sarjan osake on 4.4.2022 alkaen listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella "EVLI" ja ISIN-koodilla FI4000513437. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Evlin osinkopolitiikan mukaan yhtiö jakaa osakkeenomistajille osinkona niin suuren osuuden tilikauden tuloksesta, kuin vahva vakavaraisuus mahdollistaa.

Markkina-arvo huomioi vain listattujen B-osakkeiden markkina-arvon.

Päätös hankintamenosta verotuksessa Evli Pankki Oyj:n osittaisjakautumisen jälkeen

Verohallinto on tehnyt päätöksen Evli Pankki Oyj:n (21.4.2023 alkaen Alisa Pankki Oyj, 2.4.2022-20.4.2023 Fellow Pankki Oyj) sekä Evli Oyj:n osakkeiden hankintamenosta verotuksessa Evli Pankki Oyj:n osittaisjakautumisen, 2.4.2022, jälkeen.

Päätöksen mukaan Evli Pankki Oyj:n osakkeen hankintameno on 7,74 prosenttia Evli Pankki Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Evli Oyj:n osakkeen hankintameno on 92,26 prosenttia Evli Pankki Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Esimerkki osakkeiden hankintamenon laskennasta:

Verovelvollinen on omistanut maaliskuussa 2022 Evli Pankki Oyj:n osakkeita, joiden hankintameno on ollut 20 euroa per osake. Evli Pankki Oyj:n jakautuessa osittain 30.4.2022 verovelvollinen on saanut Evli Pankki Oyj:n osaketta vastaan yhden Evli Oyj:n osakkeen. Osittaisjakautumisen jälkeen yhden Evli Pankki Oyj:n osakkeen hankintameno on 1,55 euroa (= 7,74 % * 20 euroa) ja yhden Evli Oyj:n osakkeen hankintameno 18,45 euroa (= 92,26 % * 20 euroa). 

Lisätietoja: Vero.fi, ir@evli.com

Osakemonitori
Show content

Osakemonitori seuraa Evli Oyj:n B-sarjan osakkeen kehitystä NASDAQ Helsingissä. Kaupankäyntitiedot, graafit ja laskelmat päivittyvät minuutin välein. Tiedot esitetään pörssisäädösten mukaisella viiveellä (15 minuuttia) reaaliaikaisesta kurssikehityksestä.

Osakkeenomistajat
Show content