Vaihtoehtorahastot

Usein pitkän sijoitushorisontin sekä korkean riskitasonsa takia, vaihtoehtorahastot soveltuvat vain ammattimaisille sijoittajille ja tuotekohtaisesti tietyille ei- ammattimaisille sijoittajille, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. Rahaston soveltuva sijoittajakohderyhmä määräytyy tuotekohtaisesti.

  • Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan useilta sijoittajilta ja sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Vaihtoehtorahasto voi sijoittaa lähes mihin tahansa. Vaihtoehtorahastoja ovat esimerkiksi kiinteistö-, pääoma-, ja hedgerahastot ja erikoissijoitusrahastot
  • Vaihtoehtorahasto (AIF - Alternative Investment Funds) ovat muut kun ns. perinteiset UCITs sijoitusrahastot, joissa riskienhajautusta ja sijoituskohteita on tarkasti säännelty
  • Vaihtoehtorahastot ovat usein suljettuja rahastoja, joiden likviditeetti voi olla heikko ja/tai matala
  • Ennen sijoittamista on tärkeää tutustua huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin