Vaihtoehtorahastot

Usein pitkän sijoitushorisontin sekä korkean riskitasonsa takia vaihtoehtorahastot soveltuvat vain ammattimaisille sijoittajille ja tuotekohtaisesti tietyille ei- ammattimaisille sijoittajille, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. Rahaston soveltuva sijoittajakohderyhmä määräytyy tuotekohtaisesti.

  • Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan useilta sijoittajilta ja varat sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Vaihtoehtorahasto voi sijoittaa lähes mihin tahansa. Vaihtoehtorahastoja ovat esimerkiksi kiinteistö-, pääoma- ja hedgerahastot sekä erikoissijoitusrahastot.
  • Vaihtoehtorahastoja (AIF - Alternative Investment Funds) ovat muut kuin ns. perinteiset UCITS-sijoitusrahastot, joissa riskienhajautusta ja sijoituskohteita on tarkasti säännelty.
  • Vaihtoehtorahastot ovat usein suljettuja rahastoja, joiden likviditeetti voi olla heikko ja/tai matala.
  • Ennen sijoittamista on tärkeää tutustua huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin.