Sijoittajat

Evli on Suomen johtava varainhoitotalo, joka pyrkii maltillisella ja pitkäjänteisellä työllä kasvattamaan omistaja-arvoaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on sekä kasvattaa yrityksen arvoa, että jakaa vuosittain kilpailukykyistä osinkoa. 

Yhtiöllä on laaja ja vaativa asiakaskunta sekä asiakkaiden suuntaan monipuoliset rajapinnat Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat sekä Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -liiketoimintojen kautta. Tämä luo yhtiölle mahdollisuuksia innovoida, luoda uusia palveluita ja tuotteita sekä palvella asiakkaiden tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Yhtiön vahvuuksia ovat muun muassa laadukkaat palvelut, palkitut sijoitustuotteet, kokenut ja sitoutunut avainhenkilöstö ja vahva taloudellinen kehitys.

 

Evli Oyj:n vuosikertomus 2022

Evli on julkaissut vuosikertomuksen 2022. Vuosikertomus sisältää Evlin kohokohdat vuonna 2022, yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä yritysvastuuraportin, palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Tutustu vuosikertomukseen

Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 14.3.2023 klo 9.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, 6. krs, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.30.

Lue lisää

Tilinpäätöstiedote 2022 - Merkittävien järjestelyjen vuosi sujui suotuisasti

Vuosi 2022 oli Evlille erityisen merkityksellinen kahden suuren ja onnistuneen yritysjärjestelyn myötä. Keväällä Evli toteutti osittaisjakautumisen, jonka seurauksen Evli keskittyi entistä enemmän sijoituspalveluiden tarjoamiseen. Syksyllä Evli vahvisti asemaansa Suomen johtavana varainhoitajana sulauttamalla EAB Group Oyj:n itseensä.

Lue tiedote

Yhteystiedot