Infrastruktuurirahasto

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Infrastructure Fund I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. Avoin sijoituksille

Kiinteistörahastot

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Vuokratuotto Rakentaa hyvin hajautettua ja vahvaa kassavirtaa tuottavaa toimitilaportfoliota Suomessa. Avoin sijoituksille
Evli Healthcare I Ky Hyödyntää kasvavaa demografista trendiä sijoittamalla hoivakiinteistöihin Suomessa. Suljettu
EAI Residential I Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille Uudenmaan alueella toimien hankkeiden KVR-urakoitsijana. Suljettu

Metsärahasto

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Impact Forest Fund I Pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti. Avoin sijoituksille

Pääomarahastot

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Growth Partners Fund I Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Suljettu
Evli Private Equity I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Suljettu
Evli Private Equity II Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Suljettu