Infrastruktuurirahasto

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Infrastructure Fund I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. Avoin sijoituksille

Kiinteistörahastot

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Vuokratuotto Rakentaa hyvin hajautettua ja vahvaa kassavirtaa tuottavaa toimitilaportfoliota Suomessa. Avoin sijoituksille
Evli Healthcare I Ky Hyödyntää kasvavaa demografista trendiä sijoittamalla hoivakiinteistöihin Suomessa. Suljettu
EAI Residential I Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille Uudenmaan alueella toimien hankkeiden KVR-urakoitsijana. Suljettu

Metsärahasto

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Impact Forest Fund I Pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti. Avoin sijoituksille

Kiinteistörahastot

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Vuokratuotto Rakentaa hyvin hajautettua ja vahvaa kassavirtaa tuottavaa toimitilaportfoliota Suomessa. Avoin sijoituksille
Evli Healthcare I Ky Hyödyntää kasvavaa demografista trendiä sijoittamalla hoivakiinteistöihin Suomessa. Suljettu
EAI Residential I Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille Uudenmaan alueella toimien hankkeiden KVR-urakoitsijana. Suljettu

Pääomarahastot

Rahasto Strategia Vaihe
Evli Growth Partners Fund I Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Suljettu
Evli Private Equity I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Suljettu
Evli Private Equity II Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Suljettu