Infrastruktuurirahastot

Rahasto Strategia Vastuullisuus
Vaihe
Evli Infrastructure Fund I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet


Evli Infrastructure Fund I ESG-raportti 2023 (EN)

Suljettu
Evli Infrastructure Fund II Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Infrastructure Fund II ESG-raportti 2023 (EN)

Suljettu
Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin.    Suljettu

Elite Intian Aurinko I (Ky)

Sijoituskohteina neljä toiminnassa olevaa aurinkovoimalaa Intiassa. Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen Suljettu

Kiinteistörahastot

Rahasto Strategia Vastuullisuus Vaihe
Evli Vuokratuotto Rakentaa hyvin hajautettua ja vahvaa kassavirtaa tuottavaa toimitilaportfoliota Suomessa.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Avoin sijoituksille
Evli Healthcare I Ky Hyödyntää kasvavaa demografista trendiä sijoittamalla hoivakiinteistöihin Suomessa.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Suljettu
EAI Residential I Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille Uudenmaan alueella toimien hankkeiden KVR-urakoitsijana.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Suljettu
Evli Residential II Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin sekä valikoidusti kehyskuntiin.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Suljettu
Evli Finland Value Added Fund II Ky Sijoituskohteina vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoavat kiinteistöt kotimaisissa kasvukeskuksissa.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Suljettu
EAB Value Added Fund III Ky Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin kiinteistöihin. 

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Suljettu
Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky Sijoituskohteina vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoavat kiinteistöt kotimaisissa kasvukeskuksissa. 

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Suljettu

Evli Logistiikkakiinteistöt

Suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Avoin sijoituksille

Evli Vuokratuotto II

Erikoisijoitusrahasto Evli Vuokratuotto II  sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Avoin sijoituksille

Lainarahastot

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Private Debt Fund I Ky Sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin lainoihin ja joukkovelkakirjoihin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Private Debt Fund I ESG-raportti 2023 (EN)

Suljettu
Evli Private Debt Fund II Ky Sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin lainoihin ja joukkovelkakirjoihin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Private Debt Fund II ESG-raportti 2023 (EN)

Avoin sijoituksille
EAB Credit Fund I Ky Rahasto sijoittaa varansa Private Credit -rahastoihin globaalisti.   Suljettu

Metsärahasto

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Impact Forest Fund I Ky Pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti.   Suljettu
Evli Impact Forest Fund II Ky  Sijoittaa maailman johtaviin metsärahastoihin tavoitellen laajasti hajautettua metsäomaisuussalkkua.    Avoin sijoituksille

Pääomarahastot

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
EGP Fund I Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu
EGP Fund II Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu

Evli Private Equity I Ky

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Evli Private Equity I ESG-raportti 2023 (EN)

Suljettu

Evli Private Equity II Ky

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Evli Private Equity II ESG-raportti 2023 (EN)

Suljettu
Evli Private Equity III Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Private Equity III ESG-raportti 2023 (EN)

Suljettu
EAB Private Equity EAB Private Equity on pääomasijoitusyhtiö, joka kerää ja ohjaa pääomia listaamattomiin yrityksiin ja avaa laajemmalle sijoittajajoukolle pääsyn tälle kiinnostavalle markkinalle. Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Avoin sijoituksille