Infrastruktuurirahasto

Rahasto Strategia Vastuullisuus
Vaihe
Evli Infrastructure Fund I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu

Kiinteistörahastot

Rahasto Strategia Vastuullisuus Vaihe
Evli Vuokratuotto Rakentaa hyvin hajautettua ja vahvaa kassavirtaa tuottavaa toimitilaportfoliota Suomessa. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Avoin sijoituksille
Evli Healthcare I Ky Hyödyntää kasvavaa demografista trendiä sijoittamalla hoivakiinteistöihin Suomessa. - Suljettu
EAI Residential I Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille Uudenmaan alueella toimien hankkeiden KVR-urakoitsijana. - Suljettu
Evli Residential II Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin sekä valikoidusti kehyskuntiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Avoin sijoituksille

Lainarahasto

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Private Debt Fund I Ky Sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin lainoihin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu

Metsärahasto

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Impact Forest Fund I Ky Pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu

Pääomarahastot

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Growth Partners Fund I Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu
EGP Fund II Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Avoin sijoituksille
Evli Private Equity I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu
Evli Private Equity II Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu
Evli Private Equity III Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Avoin sijoituksille