Infrastruktuurirahasto

Rahasto Strategia Vastuullisuus
Vaihe
Evli Infrastructure Fund I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu
Evli Infrastructure Fund II Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Avoin sijoituksille
Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin.    Avoin sijoituksille

Kiinteistörahastot

Rahasto Strategia Vastuullisuus Vaihe
Evli Vuokratuotto Rakentaa hyvin hajautettua ja vahvaa kassavirtaa tuottavaa toimitilaportfoliota Suomessa. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Avoin sijoituksille
Evli Healthcare I Ky Hyödyntää kasvavaa demografista trendiä sijoittamalla hoivakiinteistöihin Suomessa. - Suljettu
EAI Residential I Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille Uudenmaan alueella toimien hankkeiden KVR-urakoitsijana. - Suljettu
Evli Residential II Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin sekä valikoidusti kehyskuntiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Avoin sijoituksille
Elite Finland Value Added Fund II Sijoituskohteina vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoavat kiinteistöt kotimaisissa kasvukeskuksissa.   Suljettu
EAB Value Added Fund III Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin kiinteistöihin.    Avoin sijoituksille
Elite Kiinteistökehitysrahasto I Sijoituskohteina vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoavat kiinteistöt kotimaisissa kasvukeskuksissa.    Suljettu
Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt Suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa.   Avoin sijoituksille
Elite Alfred Berg Vuokratuotto Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoisijoitusrahasto sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.   Avoin sijoituksille

Lainarahasto

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Private Debt Fund I Ky Sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin lainoihin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu

Metsärahasto

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Impact Forest Fund I Ky Pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu

Pääomarahastot

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
EGP Fund I Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu
EGP Fund II Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu
Evli Private Equity I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu
Evli Private Equity II Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Suljettu
Evli Private Equity III Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin. Rahaston vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi Avoin sijoituksille
EAB Credit Fund I Rahasto sijoittaa varansa Private Credit -rahastoihin globaalisti.   Avoin sijoituksille
EAB Private Equity EAB Private Equity on pääomasijoitusyhtiö, joka kerää ja ohjaa pääomia listaamattomiin yrityksiin ja avaa laajemmalle sijoittajajoukolle pääsyn tälle kiinnostavalle markkinalle.   Avoin sijoituksille
AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin.    Avoin sijoituksille