Infrastruktuurirahastot

Rahasto Strategia Vastuullisuus
Vaihe
Evli Infrastructure Fund I Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet


Evli Infrastructure Fund I ESG-raportti (EN)

Suljettu
Evli Infrastructure Fund II Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa infrastruktuurihankkeisiin. Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Avoin sijoituksille
Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin.    Avoin sijoituksille

Evli Intian Aurinko I Feeder I

Sijoituskohteina neljä toiminnassa olevaa aurinkovoimalaa Intiassa. Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen Suljettu

Kiinteistörahastot

Rahasto Strategia Vastuullisuus Vaihe
Evli Vuokratuotto Rakentaa hyvin hajautettua ja vahvaa kassavirtaa tuottavaa toimitilaportfoliota Suomessa.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Avoin sijoituksille
Evli Healthcare I Ky Hyödyntää kasvavaa demografista trendiä sijoittamalla hoivakiinteistöihin Suomessa. Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu
EAI Residential I Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille Uudenmaan alueella toimien hankkeiden KVR-urakoitsijana. Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu
Evli Residential II Ky Rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin sekä valikoidusti kehyskuntiin.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Suljettu
Evli Finland Value Added Fund II Sijoituskohteina vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoavat kiinteistöt kotimaisissa kasvukeskuksissa. Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu
EAB Value Added Fund III Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin kiinteistöihin.  Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu
Elite Kiinteistökehitysrahasto I Sijoituskohteina vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoavat kiinteistöt kotimaisissa kasvukeskuksissa.  Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu

Evli Logistiikkakiinteistöt

Suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Avoin sijoituksille

Evli Vuokratuotto II

Erikoisijoitusrahasto Evli Vuokratuotto II  sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Avoin sijoituksille

Lainarahastot

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Private Debt Fund I Ky Sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin lainoihin ja joukkovelkakirjoihin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Private Debt Fund I ESG-raportti (EN)

Suljettu
Evli Private Debt Fund II Ky Sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin lainoihin ja joukkovelkakirjoihin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Avoin sijoituksille
EAB Credit Fund I Rahasto sijoittaa varansa Private Credit -rahastoihin globaalisti.   Suljettu

Metsärahasto

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
Evli Impact Forest Fund I Ky Pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti.   Suljettu
Evli Impact Forest Fund II Ky  Sijoittaa maailman johtaviin metsärahastoihin tavoitellen laajasti hajautettua metsäomaisuussalkkua.    Avoin sijoituksille

Pääomarahastot

Rahasto Strategia  Vastuullisuus Vaihe
EGP Fund I Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu
EGP Fund II Ky Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Suljettu

Evli Private Equity I Ky

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Evli Private Equity I ESG-raportti (EN)

Suljettu

Evli Private Equity II Ky

Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Evli Private Equity II ESG-raportti (EN)

Suljettu
Evli Private Equity III Ky Sijoittaa globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yrityksiin.

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Private Equity III ESG-raportti (EN)

Suljettu
EAB Private Equity EAB Private Equity on pääomasijoitusyhtiö, joka kerää ja ohjaa pääomia listaamattomiin yrityksiin ja avaa laajemmalle sijoittajajoukolle pääsyn tälle kiinnostavalle markkinalle. Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet Avoin sijoituksille