Vastuullinen sijoittaminen

Evlin ensisijainen vastuu on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto asiakkaidemme sijoituksille. Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan vaikuttavat tekijät (ns. ESG*-tekijät) on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Ilmastoperiaatteet

Olemme nostaneet ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvät toimintatavat entistä merkittävämpään asemaan varainhoidon sijoituksissa.

Miten valita oikea ESG*-strategia?

Oikean strategian valinta on avain kaikkeen onnistuneeseen sijoitustoimintaan. Katso (englanniksi) miten Evli sisällyttää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoitustoimintaansa.

Evli-Easy ESG

”Evli keskustelee yhtiöiden kanssa vastuullisuuteen liittyvistä asioista ja voi poissulkea yhtiöitä, mikäli korjaavia toimia ei toteuteta. Kiistanalaisten aseiden valmistajat poissuljetaan aina automaattisesti”, kertoo Evli Pankin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius.

Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat

Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat

1. Analyysi

Show content
 • Evlillä on sisäisessä tietokannassaan ESG-dataa 6 500 yhtiöstä
 • Jokainen rahasto saa ESG-arvosanan, joka muodostuu yksittäisten yritysten vastuullisuusarvioiden ja MSCI-tietokannan pohjalta
 • 77 % rahastoista on saavuttanut erittäin hyvän tai hyvän ESG-arvosanan (31.12.2019).

2. Seuranta ja vaikuttaminen

Show content
 • Tietokannassa on 8 500 yhtiölle tiedot kansainvälisten normien noudattamisesta
 • Seurataan rahastojen tekemien sijoitustemme osalta, noudattavatko yhtiöt YK:n Global Compactin periaatteita
 • Vaikuttamista useiden yhtiöiden kanssa tavoitteena muuttaa yhtiöiden toimintatapoja vastuullisemmiksi.

3. Poissulkeminen

Show content
 • Kiistanalaisia aseita (maamiinat, rypälepommit, köyhdytetty uraani, kemialliset ja biologiset aseet sekä ydinaseet) valmistavat yhtiöt automaattisesti poissuljettu
 • Tupakan valmistajat (liikevaihtoraja 5 %)
 • Mahdollista poissulkea myös yhtiöitä, jotka rikkovat ESG-periaatteita eivätkä osoita valmiutta muuttaa toimintatapojaan
 • Kivihiiltä louhivat ja/tai energiantuotannossa käyttävät yhtiöt ja öljyhiekkaa kaivavat yhtiöt (liikevaihtoraja 30 %), joilla ei ole selkeää suunnitelmaa kivihiilestä tai öljyhiekasta luopumiseen. Turvetta energiantuotantoon tuottavat yhtiöt.

4. Raportointi

Show content
 • Neljännesvuosittaiset ESG-raportit kaikista Evlin osake- ja yrityslainarahastoista. Raportilla julkaistaan rahaston vastuullisuusarvosana, sijoitusten ESG-arvosanojen jakauma sekä YK Global Compact -luokittelu, eli löytyykö rahastosta normirikkomuksia
 • Kerran vuodessa julkaistava Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus.

Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2018

Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus sisältää Evlin varainhoidon vastuullisen sijoittamisen pääteemat ja avainluvut vuodelta 2018.

Lue raportti

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet määrittävät Evlin lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen ja kertoo käytettävistä toimintatavoista.

Tutustu periaatteisiin

Evlin sijoitusrahastojen omistajaohjauksen periaatteet

TUTUSTU PERIAATTEISIIN
Banner-vastuullisen-sijoittamisen-sitoumukset

Ota yhteyttä

*ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social and Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.