Suomen johtava varainhoitaja

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme asiakkaitamme kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten. 

Evlin tarina alkoi vuonna 1985 osakkeiden välityksestä. Nyt olemme Suomen johtava varainhoitaja, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. 

Evlistä on rakennettu yhtenäinen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivä kokonaisuus, jossa liiketoimintayksiköiden välinen yhteistyö mahdollistaa kokonaisvaltaisten sijoituspalvelutuotteiden ja -ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Yhtiöltä asiakkaat saavat monipuolisia ja ammattimaisesti tuotettuja finanssipalveluja kaikkiin tarpeisiinsa. 

Pitkäjänteistä kasvua ja kehitystä

Evli pyrkii maltillisella ja pitkäjänteisellä työllä kasvattamaan omistaja-arvoaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on sekä kasvattaa yrityksen arvoa että jakaa vuosittain kilpailukykyistä osinkoa. Kasvutavoitteita tukevat:

  • Laadukkaat ja kattavat palvelut 
  • Ainutlaatuinen asiakaskunta
  • Kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet
  • Kokenut ja sitoutunut henkilöstö
  • Skaalautuva liiketoiminta
  • Vahva taloudellinen kehitys
Evlin Fact Sheet

Tunnusluvut

 

Strategia

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava varainhoitaja, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. 

Asiakkaat
Show content

Asiakaskunnan kasvattaminen kotimaassa ja kansainvälisesti

Yhtiön asiakaskunta on painottunut institutionaalisiin sijoittajiin, muihin ammattimaisiin toimijoihin ja yksityishenkilöasiakkaista lähinnä varakkaisiin ja vaurastuviin yksityishenkilöihin. Yhtiö toimii pitkäjänteisesti näiden asiakasryhmien parissa ja pyrkii luomaan pitkäkestoisia asiakassuhteita. Yhtiön keskeinen vahvuus on  erityisesti institutionaalisten asiakkaiden varallisuuden suuri osuus yhtiön hallinnoimista varoista. 

Yhtiön laaja ja vaativa asiakaskunta sekä asiakkaiden suuntaan olevat monipuoliset rajapinnat sekä Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat että Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -liiketoimintojen kautta luovat yhtiölle mahdollisuuksia innovoida, luoda uusia palveluita, tuotteita ja toimintatapoja palvelemaan asiakkaiden tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Kotimarkkinoilla tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaa johtavana varainhoitajana. Merkittävä markkina-asema pienellä kotimarkkinalla tekee kansainvälisestä kasvusta Evlille luonnollisen tavoitteen. Kansainvälisillä markkinoilla Evli keskittyy valittujen rahastojen myynnin kasvattamiseen institutionaalisille sijoittajille tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden kautta. Kansainvälisen myynnin kannalta Evli hyödyntää ulkomaisten sijoittajien mielikuvaa korkealuokkaisesta luotettavasta pohjoismaisesta boutique-rahastotalosta. 

Asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen

Evlin visiona on olla asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7. Tuote- ja palveluratkaisujen kehittämisen tavoitteena on kyetä palvelemaan asiakkaita entistä joustavammin ja vastuullisemmin heidän yksilölliset tarpeensa ja tavoitteensa huomioon ottaen. Evlin tuote- ja palvelutarjooman kulmakiviä ovat innovatiiviset instituutiotason tuotteet ja palvelut sekä vahva, arvoihin perustuva yrityskulttuuri. Evlin arvot; yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen sekä eettiset periaatteet toimivat ohjenuorana asiakassuhteiden hoidossa.

Tarjooma
Show content

Yksityishenkilöille ja yhteisöille suunnatut vaihtoehtoiset sijoitustuotteet

Tuote- ja palveluvalikoimaa laajentamisen kulmakivenä on vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jatkuva kehittäminen asiakkaiden tarpeet huomioiden. Evli tarjoaa suomalaisille yksityishenkilöille ja instituutioille sekä tulevaisuudessa kasvavassa määrin myös kansainvälisille sijoittajille useampia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tavoitteenaan tehdä kyseisestä omaisuusluokasta merkittävä liikevaihdon lähde.

Yritysasiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden kehittäminen

Yritysten omistaja-arvon kasvattamiseen keskittyvää palvelukokonaisuutta kehitetään jatkuvasti. Yrityksille tarjotaan sekä yritysneuvonantoa ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita, että kannustinohjelmien hallinnointia ja yritysanalyysiä. Tavoitteena on kasvattaa näiden palveluiden myyntiä Suomessa ja Ruotsissa.

Vastuullisuus
Show content

Lisäarvon luonnin kannalta olennaista on myös Evlin kyky integroida vastuullisuus koko liiketoimintaan ja luoda lisäarvoa vastuullisella toiminnalla. Lue lisää Evlin vastuullisuudesta ja vastuullisesta sijoitustoiminnasta.

Digitalisaatio
Show content

Uusia digitaalisia sijoitusratkaisuja ja palvelumalleja

Evli panostaa vahvasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen perinteisten palvelumallien rinnalle. Kehitystyössä tehokkuuden parantaminen on yhtiön menestyksen kannalta kriittistä digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä.

Prosessien automaation, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen

Prosessien automatisaatiolla, ohjelmistorobotiikalla ja tekoälyn hyödyntämisellä on yhä suurempi merkitys sijoituspalvelualan päivittäisessä työssä. Ne vaikuttavat suoraan myös asiakaskokemukseen palveluiden sujuvuuden kautta. Kilpailukykynsä ylläpitämiseksi Evli kasvattaa investointejaan digitaalisiin palveluihin ja toimintatapojensa automatisointiin.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintaympäristössä jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta Evlin liikevaihto kehittyi vahvasti vuoden 2023 aikana. Nettoliikevaihto nousi 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 108,7 miljoonaa euroa (96,1 milj. euroa) ja liikevoitto nousi yli 30 prosenttia ja oli 40,2 miljoonaa euroa (30,9 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat perinteisissä ja vaihtoehtoisissa rahastoissa nousseet rahastopalkkiot sekä kannustinliiketoiminnassa edelleen kasvaneet palkkiotuotot.

Neljännellä vuosineljänneksellä 2023 konsernin nettoliikevaihto nousi 4,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 30,7 miljoonaa euroa (29,4 milj. euroa). Liikevoitto puolestaan kaksinkertaistui ja oli 10,9 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa). Kasvua tuki rahastopalkkioiden kasvu. Sen sijaan Corporate Finance -yksikön sekä välitystoiminnan palkkiotuotot jäivät vuosineljänneksellä edellisvuotta alhaisemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena.

Toimitusjohtajan katsaus 1–12/2023

Vuosi 2023 oli Evlille hyvä – liikevoitto nousi 30 prosenttia.