Ylimmän johdon palkitsemisselvitys

Vuosittain laadittava ylimmän johdon palkitsemisselvitys antaa hyvän ja kattavan kuvan ylimmän johdon palkitsemisen tasoista ja trendeistä Suomessa. Tittelipohjaisen selvityksen, joka kattaa toimitusjohtajat ja heille suoraan raportoivat johtajat, olemme toteuttaneet jo vuodesta 2001 lähtien. Palkitsemisselvityksen yleisraportti sisältää yhteenvedon johdon palkka- ja palkkiotasoista vakioiduissa kokoluokissa. Selvityksessä on mukana vuosittain noin 150 yritystä. Selvityksemme erittäin hyvästä kattavuudesta kertoo muun muassa se, että Nasdaq Helsinki Oy:n large ja mid cap -yrityksistä 2/3 osallistuu selvitykseen.

Selvitys perustuu kuluvan vuoden huhtikuun palkitsemistietoihin. Vakioidun yleisraportin lisäksi laadimme myös asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä johdon tai tietyn henkilöstöryhmän kokonaiskompensaatioraportteja, joissa vertailuryhmät räätälöidään kohdeyrityksen tarpeiden mukaan. 

Avainhenkilöstön palkitsemisselvitys

Toteutamme yritysten keskeisten avainhenkilöiden palkitsemisselvityksen, jossa analysoidaan kaikkien palkitsemiselementtien roolia osana avainhenkilöstön kokonaiskompensaatiota. Avainhenkilöstö jaetaan vertailuryhmiin työn vaativuuden ja määritellyn funktion perusteella. 

Hallituspalkkioselvitykset

Laatimamme hallituspalkkioselvitys antaa kattavan kuvan hallituksen palkitsemisesta. Selvitys sisältää kaikki suomalaiset listayhtiöt sekä ruotsalaiset ja norjalaiset Large- ja Mid Cap -yhtiöt. Teemme tilauksesta yrityksille räätälöityjä hallituspalkkioanalyysejä. Näissä yrityskohtaisissa raporteissa analysoidaan tarkemmin kohdeyrityksen hallituksen palkitsemista valitussa kohderyhmässä esimerkiksi nimitysvaliokunnan tai yhtiökokouksen käsittelyä varten. Selvityksessä käytetään yhtiökokouksen päättämiä palkkioita, jolloin vuosi- ja kokouspalkkioiden vertailu on läpinäkyvää. Selvitys antaa pohjaa hallituspalkkioesityksen valmisteluun ja aineistoa sen perustelemiseen yhtiökokouksessa. 

 

Kerromme mielellämme lisää selvityksistä ja niihin osallistumisesta.

Ota yhteyttä