Yhtiön hallitus ja hallituksen palkitsemisvaliokunta määrittelee yhtiölle palkitsemisstrategian eli palkitsemisen tavoitteet ja reunaehdot. Palkitsemisstrategia määrittää palkitsemisen rakenteen, ottaa kantaa sen tasoon sekä vaikuttaa käytettävien kannustinjärjestelmien muotoon.

  • Onko yrityksenne määrittänyt palkitsemisen periaatteet?
  • Ovatko toteutuneet palkkiot linjassa saavutettujen tulosten kanssa?
  • Ymmärtävätkö kohdehenkilöt heille myönnettyjen kannustinjärjestelmien tavoitteet?
  • Noudattaako palkitsemisen ulkoinen viestintä voimassa olevia suosituksia ja määräyksiä?

Allshares tukee asiakkaitaan palkitsemisstrategian määrittämisessä, toteuttamisessa sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Ota yhteyttä