Uutta palkitsemisjärjestelmää suunniteltaessa on tärkeää määritellä mitä omistajat, hallitus ja yhtiö järjestelmän kautta pyrkivät saavuttamaan. Toimiva palkitsemisjärjestelmä kytkeytyy aina yhtiön strategisiin tavoitteisiin.

Keskeisiä seikkoja pohdittavaksi:

  • Ohjaako ja edistääkö palkitseminen strategian toteuttamista?
  • Kuinka paljon tavoitteiden saavuttamisesta halutaan palkita?
  • Joustaako järjestelmä mahdollisissa strategian- ja/tai markkinan muutostilanteissa?
  • Tukeeko yhtiön palkitseminen henkilöstön sitoutumista?
  • Onko järjestelmän tavoitteena tehdä henkilöistä osakkeenomistajia?

Tarjoamiamme neuvonantopalveluja ovat muun muassa:

  • Omistusjärjestelyt
  • Pitkäjänteiset palkitsemisjärjestelmät
  • Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät
  • Koko henkilöstön omistus- ja sitouttamisjärjestelmät
  • Palkitsemisjärjestelmien auditointi

Kannustinjärjestelmien suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon myös järjestelmien hallinnointiin liittyvät tekniset yksityiskohdat. Allshares tarjoaa sekä kannustinjärjestelmien suunnittelu- että hallinnointipalveluja, joten voimme tarjota asiakkaillemme saumattoman ja kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen.

Ota yhteyttä