Henkilöstörahaston kautta henkilö saa palkkionsa suurempina

Rahaston toiminta perustuu lakiin, rahasto on koko henkilöstön omistama rahasto, johon mahdollista rahastoida koko henkilöstön tulos- ja voittopalkkioita, jotka rahasto sijoittaa valittuihin instrumentteihin mm. yhtiön omaan osakkeeseen on mahdollista sijoittaa.

Rahastoitavista palkkioista ei makseta sivukuluja, sivukulut voidaan hyödyntää palkkioissa. Rahastoitaessa palkkiosta ei makseta veroja, joten rahastoiduille palkkioille saadaan tuottoa myös veron osuudelle. Nostetuista palkkioista 20 % vapaata verosta, lopusta maksetaan ansiotuloveron mukainen vero. Rahastointi voidaan rakentaa vapaaehtoiseksi, jolloin edun hyödyntäminen on joustavaa riippuen henkilöiden elämäntilanteesta.

EAI tarjoaa kokonaisvaltaista rahaston perustamisen ja ylläpidon neuvontapalvelua sekä rahastojen hallinnointipalvelua. Yhteistyössä Evlin kanssa tarjoamme varainhoidon palvelut rahastoille.


Ota yhteyttä