Evli Alexander Incentives Oy:n nimi on vaihtunut Allshares Oy:ksi 27.3.2024.

Lue tiedote asiasta: https://www.evli.com/uutiset/suomalaisyhtio-evli-alexander-incentives-tahtaa-kannustinpalveluiden-kansainvaliseksi-suunnannayttajaksi

EAB on nyt osa Evli-konsernia. EAB:n henkilöstörahastopalvelu toimii ennallaan osoitteessa:
 https://salkku.eabgroup.fi/jasenpalvelu

Jäsenpalvelun yhteystiedot ovat: 0201 558 660, jasenpalvelu@allshares.com

Henkilöstörahaston kautta henkilö saa palkkionsa suurempina

Henkilöstö- tai palkkiorahaston tarkoituksena on yrityksen maksamien palkkioiden hallinnointi ja sijoittaminen. Rahasto on siten yrityksen maksamien palkkioiden maksutapa.

Rahastoiduista tulospalkkioista ei makseta esimerkiksi lakisääteisiä henkilösivukuluja, mikä mahdollistaa henkilöstölle huomattavasti suuremmat palkkiot yrityksen kustannuksia kasvattamatta. Rahastointi voidaan rakentaa vapaaehtoiseksi, jolloin edun hyödyntäminen on joustavaa riippuen henkilöiden elämäntilanteesta.

Allshares tarjoaa kokonaisvaltaista rahaston perustamisen ja ylläpidon neuvontapalvelua sekä rahastojen hallinnointipalvelua. Yhteistyössä Evlin kanssa tarjoamme myös varainhoidon palvelut rahastoille.

Henkilöstörahaston jäsenpalvelu verkossa

Verkkopalvelussa näet rahastoon ja jäsenyytesi liittyvät tiedot, rahasto-osuutesi arvon ja muutokset. Voit myös tehdä jäsenyyteen liittyvät ilmoitukset ja omien tietojen muutokset.

Henkilöstörahaston asiakaspalvelu

0201 558 660 (ma-pe klo 09.00-17.00)

jasenpalvelu@allshares.com

 

Näin toimii palkkiorahasto

Lue Kauppalehdestä, kuinka Sitowise on menestyksekkäästi ottanut rahaston osaksi palkitsemisstrategiaansa.

Lue lisää

Henkilöstörahasto tarjoaa pitkän aikavälin hyötyjä edunsaajalle

Laske alla olevalla laskurilla, kuinka paljon voit hyötyä rahastoimalla palkkiosi!

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on henkilöstö/palkkiorahasto?
Show content

Henkilöstö- /palkkiorahasto on työntekijöiden omistama rahasto, jonka tarkoituksena on työnantajan maksamien tulos- tai voittopalkkioiden hallinnointi, sijoittaminen ja maksaminen rahaston jäsenille.

Rahasto ei itsessään ole palkitsemisjärjestelmä, vaan palkkioiden käteismaksulle vaihtoehtoinen tapa maksaa palkkioita henkilöstölle ja saada siten merkittävää verotuksellista hyötyä.

Miten rahaston jäseneksi tullaan?
Show content

Rahaston jäsenyys perustuu aina työsuhteeseen. Jäsenyys alkaa työsuhteen muodostuttua ja päättyy työsuhteen päättymisen jälkeen. Jäsenyyden alkamiseen voi liittyvä työaikakarenssi, joka määritellään rahaston säännöissä. Jäsenyyden päättymisajankohta määräytyy työsuhteen päätymisen jälkeen sen mukaisesti, kuinka rahaston jäsen päättää nostaa kertynyttä rahasto-osuuttaan.

Miten rahastoon kertyy palkkioita?
Show content
Rahastoon kertyy palkkioita työnantajan soveltaman palkkiojärjestelmän mukaisesti. Rahastointi voi olla vapaaehtoista tai velvoittavaa. Rahaston vastaanottamat palkkioerät liitetään jäsenten rahasto-osuuksiin sen mukaisesti kuin rahaston säännöissä määrätään. Jos yrityksen päättämän tulos- tai voittopalkkiojärjestelmän mukainen palkkio muodostuu henkilökohtaisista osuuksista, liitetään ne sellaisinaan kunkin jäsenen omaan rahasto- osuuteen.
Miten työntekijän tiedot päivittyvät henkilöstö- /palkkiorahaston jäsenrekisteriin?
Show content

Rahaston jäsenrekisteritiedot päivittyvät automaattisesti työnantajan kautta. Rahaston hallinnointiyhtiö saa lisäksi verottajalta ja väestötietojärjestelmästä rahaston hallinnoinnissa käytettävää rekisteritietoa. Rahaston jäsen voi myös itse lisätä / muuttaa em. tietoja rahaston jäsenten verkkopalvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksin.

Miten rahastosäästöä voi nostaa?
Show content

Työsuhteen jatkuessa rahastoon kertyneitä varoja voi nostaa kerran vuodessa. Jäsenten verkkopalvelussa julkaistaan aina rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen rahastopääoman senhetkinen arvo ja sen jakautuminen sidottuun osuuteen ja nostettavaan osuuteen. Verkkopalvelussa kerrotaan ajankohta, johon mennessä jäsenen tulee ilmoittaa halustaan nostaa rahasto-osuutta. Jos noston jättää tekemättä, jää se kasvattamaan nostettavan osuuden määrää seuraavalle vuodelle.

Miten rahasto sijoittaa jäsentensä varoja?
Show content
Rahaston sijoitustoiminnasta vastaa jäsenistön keskuudestaan valitsema hallitus. Rahaston on sijoitettava varansa henkilöstörahastolain sääntelemällä varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla, niin että rahastolla on jäsenten rahasto-osuuksien nosto-oikeuksiin nähden riittävä maksuvalmius. Sijoitustoiminnan tuotot jaetaan vuosittain jäsenille jokaisen jäsenen henkilökohtaiseen rahasto-osuuden määrään suhteutettuna.
Miten rahasto-osuutta verotetaan?
Show content

Rahastoon maksettavaa palkkiota ei veroteta lainkaan rahastointihetkellä. Rahasto sijoittaa siten aina bruttomääräisiä palkkioita.

Rahastoitu palkkio ei vaikuta sen ansaintavuotena palkkatulon verotukseen – rahastoimalla palkkatulon verotus kevenee.

Rahastosta tehdyistä nostoista on 20% saajalleen verovapaata ja 80% maksettavasta osuudesta on veronalaista ansiotuloa.

Kuinka henkilöstö- / palkkiorahasto perustetaan?
Show content

Rahaston perustamisen edellytys on, että yrityksessä on käytössä tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä – tai tahtotila palkitsemisjärjestelmän käyttöönottoon.

Rahaston perustaminen edellyttää työnantajan ja henkilöstön yhteistä tahtotilaa. Päätös rahaston perustamistoimien käynnistämisestä tehdään työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnassa.

Rahastolle luodaan säännöt, jotka hyväksytään rahaston perustamiskokouksessa.
Rahastolle valitaan hallitus, jonka pääasiallinen tehtävä on sijoitustoiminnasta päättäminen rahaston valitseman varainhoitokumppanin kanssa.

Ota yhteyttä