Vid planering av ett nytt incitamentsprogram är det viktigt att definiera vad aktieägarna, bolagets styrelse och själva bolaget vill uppnå genom programmet. Ett framgångsrikt incitamentsprogram är alltid kopplat till bolagets strategiska mål.

Viktiga saker att överväga:

  • Stödjer belöningen förverkligandet av strategin?
  • I vilken utsträckning vill företaget belöna för prestationer och uppnående av mål?
  • Är programmet flexibelt i förhållande till möjliga förändringar i strategin och/eller på marknaden?
  • Stödjer företagets belöningssystem personalens engagemang i bolaget?
  • Är programmets mål att göra deltagarna aktieägare i bolaget?

Allshares rådgivningstjänster omfattar bl.a.:

  • Arrangemang baserade på ägande
  • Långsiktiga incitamentsprogram
  • Kortsiktiga incitamentsprogram eller bonussystem
  • Arrangemang baserade på ägande och engagemang för hela personalen
  • Revision av incitamentsprogram


Vid incitamentsprogrammens utformning är det också viktigt att beakta tekniska detaljer angående programmens förvaltning. Vi erbjuder även smidiga och heltäckande tjänster för de praktiska arrangemangena åt våra kunder.

Ta kontakt