Evli Private Debt Fund I

Private Debt on voimakkaasti kasvava omaisuusluokka, joka auttaa erityylisiä yhtiöitä ja omistajia heidän pääoma tarpeissaan. Omaisuusluokan ominaisuuksiin kuuluvat mm. säännöllinen kassavirta, korkea tuotto-odotus, sijoitussalkun tuotto-riskisuhteen parantaminen ja korrelaatiohyödyt. Rahastomme sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin epälikvideihin lainoihin ja joukkovelkakirjalainoihin.

tuotto
Vahva ja ennustettava kassavirta

Korkosijoitukset tarjoavat säännöllisen kuponkikoron ja pääoman palautuksen eräpäivänä.  7-10 % vuosituottotavoite. Kassavirtatuotto valmiille salkulle 4-5 %.

hajautus
Laajasti ja tehokkaasti hajautettu salkku

Tehokas maantieteellinen, salkunhoitaja- ja strategiakohtainen hajautus. Rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoituksensa eri strategioita edustaviin private debt-rahastoihin.

defensiivisyys
Tuottava ja turvaava sijoitusmuoto

Senior-tasoiset lainat ovat etuoikeusjärjestyksessä ensimmäisenä yhtiön omaisuuseriin. Lainoittajalla on mahdollisuus ottaa yhtiö tai omaisuuserät hallintaansa mikäli lainaehtoja rikotaan. 

laatu
Pääsy maailman johtaviin rahastoihin

Evli Private Debt Fund I -rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin private debt- rahastoihin pienemmälläkin pääomalla.

globaali
Kasvava globaali kysyntä ja tarjonta

Pankkien sääntelykehikon muutokset ja yritysten kasvava rahoitustarve private equity - kysynnän kasvaessa lisäävät private debt - lainojen kysyntää. 

salkunhoitotiimi
Erittäin kokenut salkunhoitotiimi

Salkunhoitotiimi on erittäin kokenut, ja sillä on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset. Vastuullisuus on vahvasti integroitu sijoitusprosessiin. 

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Rahaston perustiedot

Rahasto (AIF) Evli Private Debt Fund I
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö, suljettu rahasto
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Pohjois-Amerikka ja Eurooppa
Sijoituskohteet Private Debt -lainoihin sijoittavat pääomarahastot (primary, secondary)
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 9 vuotta
Sijoitusperiodi 2 vuotta
Tuottotavoite 7-10 % p.a. net IRR*, kassavirtatavoite 4-5% valmiille salkulle
Minimisitoumus 100.000 €
Tavoitekoko 100-200 M€

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston Avaintietoesitteestä.   

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin Private Debt -rahastoihin
  • joka haluaa saada sijoitussalkkuun hajautushyötyä lisäämällä omaisuusluokan jolla on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin
  • joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vahvaa ja ennustettavaa kassavirtaa
  • joka hyväksyy Private Debtin heikon likviditeetin ja rahaston pitkän toimikauden
  • joka hyväksyy että rahasto-osuutta ei voi lunastaa ennenaikaisesti eikä sille ole järjesteltyä jälkimarkkinaa
  • Ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta

Miten merkitä?

Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta

Rahasto on avoin uusille merkinnöille. Min. sijoitus 100.000 €

OTA YHTEYTTÄ SIJOITTAJAPALVELUUN