Vi ser kapital som en motor för att driva hållbar utveckling

Vi vill stärka vår position som föregångare inom ansvarsfull kapitalförvaltning i Norden och hjälpa våra kunder att förvalta sina tillgångar på ett sätt som bidrar till en hållbar framtid.

LÄS MER OM EVLI-KONCERNEN Läs mer

Vi ser kapital som en motor för att driva hållbar utveckling. Vi hämtar inspiration från vår historia, breda expertis och nordiska värderingar för att växa och förvalta kapital för institutioner, företag och privatpersoner på ett ansvarsfullt sätt.

Fonder

Vårt omfattande fondutbud innehåller t.ex. företagsobligations- och räntefonder samt nordiska och globala aktiefonder.

Alternativa investeringsfonder

Vårt utbud av alternativa investeringsfonder täcker private equity-, fastighets-, skogs-, private debt- och infrastrukturfonder.

Private Banking

Private Banking erbjuder personlig service för investeringstillgångar på över 300.000 euro.

Institutionell kapitalförvaltning

Vår kapitalförvaltning baserar sig på systematisk och aktiv placeringsverksamhet.

Bokslutskommuniké januari–mars/2024

I början av 2024 utvecklades Evlis affärsverksamhet gynnsamt och de förvaltade kapitalet ökade till en ny rekordnivå. Evli ingick ett strategiskt partnerskap med Bregal Milestone för att accelerera den internationella tillväxten av sin incentivverksamhet. Koncernens nettoomsättning och rörelsevinst ökade tack vare partnerskapet, den positiva marknadsutvecklingen och de avkastningsrelaterade avgifter som intjänades genom framgångsrik portföljförvaltning.

Läs mer (på engelska)

Evli utsedd till bästa fondbolag i Sverige och Finland

Morningstar har utsett Evli till bästa fondbolag i såväl Sverige som i Finland. Det är andra gången som priserna tilldelas Evli, i Finland är Evli bästa fondbolag andra året i rad och i Sverige tilldelades Evli pris som bästa fondbolag även 2020.

Läs mer

Företagsansvar

Hållbarhet är allt viktigare för våra kunder och oss. För oss handlar det om att göra ansvarsfulla investeringsbeslut och integrera ansvarsfull verksamhet i allt vi gör. Vi anser att ansvarsfull verksamhet skapar mervärde på långsikt och hjälper företag att vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till en föränderlig global verksamhetsmiljö.

Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen beaktar hållbarhet i investeringsbesluten och våra fonderna följer Evlis principer för ansvarsfulla investeringar.


Öppna ett kundförhållande

Du kan öppna ett konto och ta tjänsterna i bruk för dig själv, din familjemedlem eller ditt företag avgiftsfritt.

Bli kund

Vill du investera och spara för dig själv eller vill du ha mer personlig service och hjälp med placeringsbeslut? Med dina personliga nätbankkoder kan du enkelt öppna ett kundkonto. Du får omedelbar tillgång till My Evli -onlinetjänsten och börja placera. Vi hjälper också gärna per telefon.