Med tillförsikt till 2023

Evli gjorde ett stabilt resultat 2022 trots marknadsturbulensen. VD Maunu Lehtimäki ser på Evlis framtid med tillförsikt, även om osäkerheten kommer att bestå på grund av geopolitisk oro, växande protektionism och oroligheter som drivs av polarisering.

LÄS MER (EN) Läs mer

Vi ser välfärd och förmögenhet som ett sätt att främja gott både på individ- och samhällsnivå. Vi hjälper våra institutionella kunder, företagskunder och privata kunder att öka och förvalta sin förmögenhet ansvarsfullt, baserat på vår erfarenhet, expertis och nordiska värderingar.

Evli Abp:s delårsrapport 1–3/2023

En gynnsam start på året och oförändrade utsikter. Evli Abp:s delårsrapport 1–3/2023 finns tillgänglig på engelska och på finska.

Läs rapporten (EN)

Företagsansvarsrapport för 2022

Företagsansvar är en del av Evlis dagliga affärsverksamhet. Företagsansvarsrapporten publiceras som en del av Evlis årsredovisning och som en separat rapport.

Läs rapporten (EN)

Företagsansvar

Hållbarhet är allt viktigare för våra kunder och oss. För oss handlar det om att göra ansvarsfulla investeringsbeslut och integrera ansvarsfull verksamhet i allt vi gör. Vi anser att ansvarsfull verksamhet skapar mervärde på långsikt och hjälper företag att vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till en föränderlig global verksamhetsmiljö.

Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen beaktar hållbarhet i investeringsbesluten och våra fonderna följer Evlis principer för ansvarsfulla investeringar.


Öppna ett kundförhållande

Du kan öppna ett konto och ta tjänsterna i bruk för dig själv, din familjemedlem eller ditt företag avgiftsfritt.

Bli kund

Vill du investera och spara för dig själv eller vill du ha mer personlig service och hjälp med placeringsbeslut? Med dina personliga nätbankkoder kan du enkelt öppna ett kundkonto. Du får omedelbar tillgång till My Evli -onlinetjänsten och börja placera. Vi hjälper också gärna per telefon.