Evli Bank Abp:s bokslutsöversikt 1-12/2019

Evlis affärsverksamhet utvecklades stabilt under de tre första kvartalen, men i synnerhet sista kvartalet var starkt, då omsättningen inom Evlis bägge affärssegment ökade.

Läs mer (på engelska)

20 år av stark och stabil avkastning

Fonden Evli Corporate Bond, förvaltad av Mikael Lundström sedan start 1999

Läs mer (på engelska)

Erbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ)

Offer to the shareholders of LightLab Sweden AB (publ)

Läs mer

En bank specialiserad på investeringar

Vårt uppdrag är att hjälpa dig öka din förmögenhet baserat på dina mål. Som en bank specialiserad på placeringsverksamhet kan vi erbjuda den högsta kompetensnivå inom branschen till ditt förfogande. Detta innebär individuellt genomförd och heltäckande placeringslösningar. För företag och institutioner erbjuder vi en erfaren partner för kapitalförvaltnings- och företagstjänster.

Evli Bank

Vårt primära ansvar är att ge våra kunder bästa möjliga service och hjälp dem att öka sin förmögenhet.

Öppna ett kundförhållande

Bli kund hos oss avgiftsfritt. Du kan öppna ett konto och ta tjänsterna i bruk för dig själv, din familjemedlem eller ditt företag.

Bli kund

Vill du  investera och spara för dig själv eller vill du ha mer personlig service och hjälp med placeringsbeslut? med dina personliga nätbankkoder kan du enkelt öppna ett kundkonto. Du får omedelbar tillgång till My Evli -onlinetjänsten och börja placera. Vi hjälper också gärna per telefon.