Aktuell information gällande coronaviruset

Eftersom coronavirusfall fortsätter att växa över hela världen, har Evli vidtagit förebyggande åtgärder för att skydda våra anställdas, kunders, leverantörers och intressenters hälsa och säkerhet.

Läs mer

Årsredovisning 2019

2019 var framgångsrikt för Evli inom alla viktiga affärsområden. Siffrorna för hela året visar en tydlig förbättring från föregående år: Koncernens rörelseresultat ökade med 11 % och rörelseresultatet med 28 %.

Läs årsredovisningen (EN)

Evli höjer ansvarsfullhet till strategiskt fokusområde

Vi kommer att ytterligare lägga vikt på ansvarsfullhet och jobba aktivt för dess utveckling.

Läs mer

Bekanta dig med Evlis nya analyswebbplats

Evlis förnyade analyswebbplats erbjuder mångsidig information, särskilt av små och medelstora företag. Du kan beställa de analyser du önskar direkt till din e-post.

Till analyswebplatsen