Vi ser kapital som en motor för att driva hållbar utveckling

Vi vill stärka vår position som föregångare inom ansvarsfull kapitalförvaltning i Norden och hjälpa våra kunder att förvalta sina tillgångar på ett sätt som bidrar till en hållbar framtid.

LÄS MER OM EVLI-KONCERNEN Läs mer

Vi ser kapital som en motor för att driva hållbar utveckling. Vi hämtar inspiration från vår historia, breda expertis och nordiska värderingar för att växa och förvalta kapital för institutioner, företag och privatpersoner på ett ansvarsfullt sätt.

Fonder

Vårt omfattande fondutbud innehåller t.ex. företagsobligations- och räntefonder samt nordiska och globala aktiefonder.

Alternativa investeringsfonder

Vårt utbud av alternativa investeringsfonder täcker private equity-, fastighets-, skogs-, private debt- och infrastrukturfonder.

Private Banking

Private Banking erbjuder personlig service för investeringstillgångar på över 300.000 euro.

Institutionell kapitalförvaltning

Vår kapitalförvaltning baserar sig på systematisk och aktiv placeringsverksamhet.

Evlis årsredovisning för 2023

Evli har publicerat sin årsredovisning för 2023 på finska och engelska. Årsredovisningen innehåller en översikt för 2023 samt bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för perioden 1 januari - 31 december 2023.

Läs mer (på engelska)

Evli Abp:s ordinarie bolagsstämma 2024

Evli Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls i Helsingfors torsdagen den 14 mars 2024. Registrering och förhandsröstning börjar den 16 februari 2024 kl. 9.00 och avslutas den 8 mars 2024 kl. 16.00.

Läs mer (på engelska)

Antibörspodden - för dig som vill veta allt om investeringar utanför börsen.

Lyssna här!

Företagsansvar

Hållbarhet är allt viktigare för våra kunder och oss. För oss handlar det om att göra ansvarsfulla investeringsbeslut och integrera ansvarsfull verksamhet i allt vi gör. Vi anser att ansvarsfull verksamhet skapar mervärde på långsikt och hjälper företag att vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till en föränderlig global verksamhetsmiljö.

Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen beaktar hållbarhet i investeringsbesluten och våra fonderna följer Evlis principer för ansvarsfulla investeringar.


Öppna ett kundförhållande

Du kan öppna ett konto och ta tjänsterna i bruk för dig själv, din familjemedlem eller ditt företag avgiftsfritt.

Bli kund

Vill du investera och spara för dig själv eller vill du ha mer personlig service och hjälp med placeringsbeslut? Med dina personliga nätbankkoder kan du enkelt öppna ett kundkonto. Du får omedelbar tillgång till My Evli -onlinetjänsten och börja placera. Vi hjälper också gärna per telefon.