Vi ser välfärd och förmögenhet som ett sätt att främja gott

Vi vill stärka vår ställning som föregångare inom ansvarsfull kapitalförvaltning i Norden och hjälpa våra kunder genom att förvalta deras kapital på ett sätt som riktar in sig på en hållbar framtid.

LÄS MER OM EVLI-KONCERNEN Läs mer

Vi ser välfärd och förmögenhet som ett sätt att främja gott både på individ- och samhällsnivå. Vi hjälper våra institutionella kunder, företagskunder och privata kunder att öka och förvalta sin förmögenhet ansvarsfullt, baserat på vår erfarenhet, expertis och nordiska värderingar.

Finlands bästa och mest anlitade institutionella kapitalförvaltare

Evli rankades återigen som "den bästa institutionella kapitalförvaltaren" i Kantar Prospera "External Asset Management Finland 2023" -undersökningen. Utöver detta placerades Evli på första plats i fråga om expertis inom hållbara investeringar.

Läs mer (EN)

Företagsansvar

Hållbarhet är allt viktigare för våra kunder och oss. För oss handlar det om att göra ansvarsfulla investeringsbeslut och integrera ansvarsfull verksamhet i allt vi gör. Vi anser att ansvarsfull verksamhet skapar mervärde på långsikt och hjälper företag att vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till en föränderlig global verksamhetsmiljö.

Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen beaktar hållbarhet i investeringsbesluten och våra fonderna följer Evlis principer för ansvarsfulla investeringar.


Öppna ett kundförhållande

Du kan öppna ett konto och ta tjänsterna i bruk för dig själv, din familjemedlem eller ditt företag avgiftsfritt.

Bli kund

Vill du investera och spara för dig själv eller vill du ha mer personlig service och hjälp med placeringsbeslut? Med dina personliga nätbankkoder kan du enkelt öppna ett kundkonto. Du får omedelbar tillgång till My Evli -onlinetjänsten och börja placera. Vi hjälper också gärna per telefon.