Hur kan investerare och kapitalförvaltare främja uppfyllandet av barns rättigheter?

Detta är vad Evli undersöker i ett projekt som leds av UNICEF Finland. Syftet är att öka företagens förståelse för barns rättigheter och deras förmåga att integrera barns rättigheter i affärsverksamheten.

Läs mer (EN) Läs mer

Vi ser välfärd och förmögenhet som ett sätt att främja gott både på individ- och samhällsnivå. Vi hjälper våra institutionella kunder, företagskunder och privata kunder att öka och förvalta sin förmögenhet ansvarsfullt, baserat på vår erfarenhet, expertis och nordiska värderingar.


På väg att bli en ledande nordisk kapitalförvaltare

Evli och EAB Group har gått samman och bildar nu Evli Abp, som erbjuder ett ännu mer omfattande utbud av kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster.

Läs mer

Företagsansvar

Hållbarhet är allt viktigare för våra kunder och oss. För oss handlar det om att göra ansvarsfulla investeringsbeslut och integrera ansvarsfull verksamhet i allt vi gör. Vi anser att ansvarsfull verksamhet skapar mervärde på långsikt och hjälper företag att vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till en föränderlig global verksamhetsmiljö.

Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen beaktar hållbarhet i investeringsbesluten och våra fonderna följer Evlis principer för ansvarsfulla investeringar.


Öppna ett kundförhållande

Du kan öppna ett konto och ta tjänsterna i bruk för dig själv, din familjemedlem eller ditt företag avgiftsfritt.

Bli kund

Vill du investera och spara för dig själv eller vill du ha mer personlig service och hjälp med placeringsbeslut? Med dina personliga nätbankkoder kan du enkelt öppna ett kundkonto. Du får omedelbar tillgång till My Evli -onlinetjänsten och börja placera. Vi hjälper också gärna per telefon.