Evli Research - vi hjälper förmedla information och kommunicera företagets equity story

Vi betjänar små och medelstora börsbolag genom att hjälpa dem förmedla information till både privata och institutionella investerare. Med hjälp av vår oberoende aktieanalys förmedlar vi information om bolaget, fungerar som informationskanal mellan företaget och investerarna, samt hjälper med att utveckla ägarstrukturen på lång sikt.

Oberoende aktieanalys utgör kärnan i våra tjänster

Corporate-Finance

Heltäckande bolagsanalyser

Vi sätter oss grundligt in i företaget och tar fram objektiva analyser av företaget.

Vision

Distribution av analyserna

Vi sprider information till institutionella och privata investerare samt till media.

Missio-1

Omfattande investerarnätverk

Vi erbjuder företagen ett omfattande och brett investerarnätverk i Norden.

Företagsanalyser

Är du intresserad av heltäckande analyser av börsbolag? Vår investeringssyn baserar sig på en djup kännedom av de bevakade företagen och sektorerna.

Bekanta dig med analyserna

Kontakta oss