Evli Research - vi hjälper förmedla information och kommunicera företagets equity story

Vi betjänar små och medelstora börsbolag genom att hjälpa dem förmedla information till både privata och institutionella investerare. Med hjälp av vår oberoende aktieanalys förmedlar vi information om bolaget, fungerar som informationskanal mellan företaget och investerarna, samt hjälper med att utveckla ägarstrukturen på lång sikt.

Oberoende aktieanalys utgör kärnan i våra tjänster

Ett företag och en förstoringsglas ikon
Heltäckande bolagsanalyser

Vi sätter oss grundligt in i företaget och tar fram objektiva analyser av företaget.

En talande bildskärm ikon
Distribution av analyserna

Vi sprider information till institutionella och privata investerare samt till media.

En man tittar på datorn ikon
Omfattande investerarnätverk

Vi erbjuder företagen ett omfattande och brett investerarnätverk i Norden.

Bekanta dig med Evlis nya analyswebbplats

Evlis förnyade analyswebbplats erbjuder mångsidig information, särskilt av små och medelstora företag. Du kan beställa de analyser du önskar direkt till din e-post.

Fortsätt till analyswebbplatsen

Kontakta oss