Reports & presentations

Evli Bank Plc’s Financial reporting 2020:

  • Interim Report January-March 2020: April 16, 2020
  • Half Year Financial Report January-June 2020: July 14 2020
  • Interim Report January-September 2020: October 23, 2020

2020

Show content

Q3/2020

Q2/2020

Q1/2020