Private Banking

Private Banking erbjuder personlig service för investeringstillgångar på över 300 000 euro. Dina tillgångar sköts om av samma prisbelönta portföljförvaltare som tar hand om Finlands största institutioners investeringstillgångar. En djupgående förståelse för investeringar kombineras med Evlis högklassiga kundservice.

Välkommen

Kom och träffa oss då det passar dig bäst. 

Maximera möjligheten att uppnå ditt placeringsmål

Vi bygger dig en individuell portfölj som med största sannolikhet uppnår ditt personliga placeringsmål.

Läs mer

Tjänster för företagare

I kapitalförvaltningsplanen beaktar vi också risker och mål i företagets operativa affärsverksamhet. Vi ger övergripande service i omstruktureringar och finansieringsarrangemang samt i generationsskiften.

Bekanta dig med tjänsterna

Finlands bästa institutionella kapitalförvaltare

Första plats i portföljförvaltningens kompetens, kapitalförvaltningens resultat och kompetens inom ansvarsfull placeringsverksamhet i KANTAR SIFO Prospera-undersökningen.

Läs mer

Kapitalförvaltare

Till din tjänst står en grupp erfarna experter från kapitalförvaltare till företagsexperter och jurister.