Serviceavgifter

Öppna kundavtal - online www.evli.com inkl. My Evli-koderna är avgiftsfritt.

My Evli

Show content
Öppna kundavtal - online www.evli.com
inkl. My Evli-koderna
Avgiftsfri
Förnya My Evli-koderna i nättjänsten My Evli Avgiftsfri
Förnya My Evli-koderna per post 10,00 € inkl. moms 24 % (1,94 €)

Fonder

Show content

Evlis fonder

Evlis pleceringsfonder debiterar inte avgifter för teckning och inlösning av fondandelar eller fondbyte.

Undantag utgörs av Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 fonden, som uppbär teckningsavgift på 0-2 %, inlösenavgift på 0-2 % och distributionsavgift på 0-3 %. Mer information om fondens avgifter finns att tillgå i fondens faktablad.

Fond

 

1)
Fast
förvaltningsavgift
per år

 

2)
Kostnader för placeringsobjekt
per år

3)
Avkastningsrelaterad
förvaltningsavgift
per år

4)
Övriga kostnader
per år


Kostnader totalt
per år

5)
Minimiteckning

6) 
Kostnader
per år

 
Evli Corporate Bond B 0,85 % 0,00 % - 0,00 % 0,85 % 1 000 EUR 9 EUR  
Evli Corporate Bond B NOK 0,85 % 0,00 % - 0,00 % 0,85 % 10 000 NOK 85 NOK  
Evli Corporate Bond B SEK 0,85 % 0,00 % - 0,00 % 0,85 % 10 000 SEK 85 SEK  
Evli Corporate Bond D SEK 0,35 % 0,00 % - 0,00 % 0,35 % 200 000 000 SEK 700 000 SEK  
Evli Corporate Bond IB 0,45 % 0,00 % - 0,00 % 0,45 % 10 000 000 EUR 45 000 EUR  
Evli Emerging Frontier B 1,90 % 0,00 % 0,00 % 0,71 % 2,61 % 1 000 EUR 26 EUR  
Evli Emerging Frontier IB 0,95 % 0,00 % 0,00 % 0,71 % 1,66 % 5 000 000 EUR 82 908 EUR  
Evli Emerging Markets Credit B 1,00 % 0,00 % - 0,14 % 1,14 % 1 000 EUR 11 EUR  
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1,00 % 0,00 % - 0,14 % 1,14 % 10 000 SEK 114 SEK  
Evli Emerging Markets Credit IB 0,55 % 0,00 % - 0,14 % 0,69 % 10 000 000 EUR 68 658 EUR  
Evli Equity Factor Europe B 0,95 % 0,00 % - 0,06 % 1,01 % 1 000 EUR 10 EUR  
Evli Equity Factor Europe IB 0,65 % 0,00 % - 0,06 % 0,71 % 2 000 000 EUR 14 200 EUR  
Evli Equity Factor Global B 0,95 % 0,00 % - 0,00 % 0,95 % 1 000 EUR 10 EUR  
Evli Equity Factor Global IB 0,65 % 0,00 % - 0,00 % 0,65 % 2 000 000 EUR 13 000 EUR  
Evli Equity Factor USA B 0,95 % 0,00 % - 0,05 % 1,00 % 1 000 EUR 10 EUR  
Evli Equity Factor USA B USD 0,95 % 0,00 % - 0,05 % 1,00 % 1 000 USD 10 USD  
Evli Equity Factor USA IB 0,65 % 0,00 % - 0,05 % 0,70 % 2 000 000 EUR 14 000 EUR  
Evli Europa B 1,60 % 0,00 % - 0,05 % 1,65 % 1 000 EUR 17 EUR  
Evli Europa IB 1,00 % 0,00 % - 0,05 % 1,05 % 5 000 000 EUR 52 581 EUR  
Evli Factor Premia B 1,00 % 1,09 % 0,00 % 0,57 % 2,66 % 1 000 EUR 27 EUR  
Evli Factor Premia IB 0,50 % 1,09 % 0,00 % 0,57 % 2,16 % 5 000 000 EUR 107 968 EUR  
Evli Factor Premia IB USD 0,50 % 1,09 % 0,00 % 0,57 % 2,16 % 5 000 000 USD 108 106 USD  
Evli Finland Mix B 1,83 % 0,00 % - 0,12 % 1,95 % 1 000 EUR 20 EUR  
Evli Finland Select B 1,80 % 0,00 % - 0,30 % 2,10 % 1 000 EUR 21 EUR  
Evli Finland Småbolag B 1,60 % 0,00 % - 0,16 % 1,76 % 1 000 EUR 18 EUR  
Evli GEM B 1,80 % 0,00 % - 0,30 % 2,10 % 1 000 EUR 21 EUR  
Evli GEM B USD 1,80 % 0,00 % - 0,30 % 2,10 % 1 000 USD 21 USD  
Evli Global B 1,60 % 0,00 % - 0,03 % 1,63 % 1 000 EUR 16 EUR  
Evli Global B SEK 1,60 % 0,00 % - 0,03 % 1,63 % 10 000 SEK 163 SEK  
Evli Global IB 1,00 % 0,00 % - 0,03 % 1,03 % 5 000 000 EUR 51 746 EUR  
Evli Global Multi Manager 30 B 0,75 % 0,98 % - 0,02 % 1,75 % 1 000 EUR 17 EUR  
Evli Global Multi Manager 50 B 0,75 % 1,06 % - 0,02 % 1,83 % 1 000 EUR 18 EUR  
Evli Global X B 1,60 % 0,00 % - 0,05 % 1,65 % 1 000 EUR 17 EUR  
Evli Global X B SEK 1,60 % 0,00 % - 0,05 % 1,65 % 10 000 SEK 165 SEK  
Evli Global X IB 1,00 % 0,00 % - 0,05 % 1,05 % 5 000 000 EUR 52 529 EUR  
Evli Green Corporate Bond B 0,75 % 0,00 % - 0,00 % 0,75 % 1 000 EUR 8 EUR  
Evli Green Corporate Bond B SEK 0,75 % 0,00 % - 0,00 % 0,75 % 10 000 SEK 75 SEK  
Evli Green Corporate Bond IB 0,40 % 0,00 % - 0,00 % 0,40 % 10 000 000 EUR 40 000 EUR  
Evli High Yield B 0,95 % 0,00 % - 0,03 % 0,98 % 1 000 EUR 10 EUR  
Evli High Yield B NOK 0,95 % 0,00 % - 0,03 % 0,98 % 10 000 NOK 98 NOK  
Evli High Yield B SEK 0,95 % 0,00 % - 0,03 % 0,98 % 10 000 SEK 98 SEK  
Evli High Yield D SEK 0,40 % 0,00 % - 0,03 % 0,43 % 200 000 000 SEK 864  477 SEK  
Evli High Yield IB 0,50 % 0,00 % - 0,03 % 0,53 % 10 000 000 EUR 53 224 EUR  
Evli Investment Grade B 0,75 % 0,00 % - 0,03 % 0,78 % 1 000 EUR 8 EUR  
Evli Investment Grade B SEK 0,75 % 0,00 % - 0,03 % 0,78 % 10 000 SEK 78 SEK  
Evli Investment Grade IB 0,40 % 0,00 % - 0,03 % 0,43 % 10 000 000 EUR 43 230 EUR  
Evli Japan B 1,60 % 0,00 % - 0,08 % 1,68 % 1 000 EUR 17 EUR  
Evli Likviditet B 0,30 % 0,00 % - 0,08 % 0,38 % 1 000 EUR 4 EUR  
Evli Likviditet B SEK 0,30 % 0,00 % - 0,08 % 0,38 % 10 000 SEK 38 SEK  
Evli Likviditet IB 0,15 % 0,00 % - 0,08 % 0,23 % 20 000 000 EUR  45 922 EUR  
Evli Nordamerika B 1,60 % 0,00 % - 0,04 % 1,64 % 1 000 EUR 16 EUR  
Evli Nordic B 1,60 % 0,00 % - 0,04 % 1,64 % 1 000 EUR 16 EUR  
Evli Nordic Corporate Bond B 0,75 % 0,00 % - 0,38 % 1,13 % 1 000 EUR 11 EUR  
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 0,75 % 0,00 % - 0,38 % 1,13 % 10 000 SEK 113 SEK  
Evli Nordic Corporate Bond IB 0,40 % 0,00 % - 0,38 % 0,78 % 10 000 000 EUR 78 248 EUR  
Evli Q7 B 0,30 % 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,80 % 1 000 EUR 8 EUR  
Evli Q7 IB 0,30 % 0,28 % 0,04 % 0,15 % 0,77 % 5 000 000 EUR 38 536 EUR  
Evli Short Corporate Bond B 0,55 % 0,00 % - 0,05 % 0,60 % 1 000 EUR 6 EUR  
Evli Short Corporate Bond B SEK 0,55 % 0,05 % - 0,05 % 0,60 % 10 000 SEK 60 SEK  
Evli Short Corporate Bond IB 0,35 % 0,00 % - 0,05 % 0,40 % 10 000 000 EUR 39 855 EUR  
Evli Statsobligation B 0,65 % 0,00 % - 0,09 % 0,74 % 1 000 EUR 7 EUR  
Evli Statsobligation IB 0,30 % 0,00 % - 0,09 % 0,39 % 5 000 000 EUR 39 277 EUR  
Evli Sverige Aktieindex B (SEK) 0,50 % 0,00 % - 0,01 % 0,51 % 10 000 SEK 51 SEK  
Evli Sverige Småbolag B (SEK) 1,60 % 0,00 % - 0,31 % 1,91 % 10 000 SEK 191 SEK  
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B 0,85 % 0,00 % - 0,00 % 0,85 % 1 000 EUR 9 EUR  
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B SEK 0,85 % 0,00 % - 0,00 % 0,85 % 10 000 SEK 85 SEK  
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CB 0,60 % 0,00 % - 0,00 % 0,60 % 1 000 EUR 6 EUR  
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IB 0,45 % 0,00% - 0,00 % 0,45 % 10 000 000 EUR 45 000 EUR  

 

Övriga avgifter
Byte av fondserie (från A till B och vice versa) 20 €
Skriftligt andelsbevis (postas som rekommenderat brev inom Finland) 25 €
Extra rapport över fondandelsinnehav eller kalkyl per post 25 €
Registrering av ändrat ägarförhållande 20 €
Utbetalning av inlösningsvederlag
EU-girering (s.k. EU-betalning) till kundens motkonto 0 €
EU-girering (s.k. EU-betalning) till annat konto än kundens motkonto 20 €
Girering till konto hos utländsk bank (gäller inte s.k. EU-betalning eller girering till kundens konto hos svensk bank) 25 € normalgirering
60 € ilremissa


Evlis samarbetspartners fonder

Förvaltningsarvoden för utländska fonder

Förvaltnings- och depåavgifterna samt andra eventuella avgifter för våra samarbetspartners fonder varierar beroende på bolag och fond. Mer uppgifter om alla de arvoden och avgifter som gäller finns i bolagens egna fondfaktablad.

Fondbolag Teckningsavgifter Inlösningsavgifter Avgifter vid
byte mellan fonder
Blackrock
(BGF-rahastot)
2 % 1 % 1 %
Carnegie 1 % 1 % 1 %
Credit Suisse 2 % 1 % 1 %
Fidelity Funds 2 % 1 % 1 %
HSBC 2 % 1 % 1 %
Invesco 2 % 1 % 1 %
JPMorgan 2 % 1 % 1 %


1) Fondens fasta förvaltningsavgift, inkluderar förvaringsavgiften.
2) Fondens löpande kostnader i medeltal år 2018 som debiteras för placeringsobjekt i andra fonder/instrument.
3) Avkastningsrelaterad förvaltningsavgift som debiteras fonden år 2018.
4) Fondens övriga kostnader, bl.a. handelskostnader, transaktionsavgifter och undersökningskostnader för år 2018. Kostnaderna anges utan eventuell källskatt.
5) Minimiteckningsbelopp för andelsserien i instrumentets valuta.
6) Kalkylmässigt kostnadsbelopp som kunden debiteras per år för en placering motsvarande medelvärdet av minimiteckningen. Den fasta förvaltningsavgiftens och en eventuell avkastningsrelaterad avgifts belopp beror på placeringens värdeutveckling och härav följer att avgiftsbeloppet som debiteras kunden varierar enligt förändringarna i placeringens värde.

Kapitalförvaltning

Show content

Den diskretionära egendomsförvaltningen verkställs enligt en med kunden uppgjord investeringsplan. Kundens kostnader beror på placeringsegendomens omfattning, de valda egendomsklasserna och placeringsinstrumenten.

I Evli Digitals portföljer är courtagen 0,3 % (inkl. moms 24 %) för börshandlade värdepapper (såsom börsnoterade investeringsfonder, ETF:s).

Experttjänster

Show content
Rådgivning och konsulttjänster till exempel advokattjänster 250,00 €/tunti
sis. alv 24 % 48,39 €
Färdigställande av handlingar avseende juridiska frågor på kundens uppdrag 250,00 €/timme
inkl. moms 24 % 48,39 €
Rapportmodell sammanställd enligt kundens önskemål 150,00 €/timme
inkl. moms 24 % 29,03 €

Vid anlitande av extern part vidaredebiteras kunden de faktiska kostnaderna. Moms 24 % tillkommer.

Evli LS-Pension

Show content

LS-Pension finns inte tillgängligt för nya avtal

Evlis handels- och transaktionsavgifter samt bankavgifter gäller för produkten LS-Pension. Därtill utgår tecknings- och inlösningsavgifter samt courtage som gäller för Evlis fonder.

Depåavgifter
   
Finska och svenska värdepapper 0,30 % p.a.
av depåns värde
min. 7,00 €/månad
inkl. moms 24 % 1,35 €
Övriga värdepapper 1,00 % p.a.
av depåns värde
min. 7,00 €/månad
inkl. moms 24 % 1,35 €
Övriga avgifter    
Uttag av sparmedel 1,00 % av uttagsbeloppet  
Överföring av LS-Pension från Evli Avgiftsfri  

Aktiehandel

Show content
Courtage

Avgift för en transaktion på 1.000 €*

Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 1.000 euros investering***

Avgift för en transaktion på 100.000 €*

Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 100.000 euros investering***

 
%/transaktion €/transaktion % % p.a. % % p.a.
OMX Helsingfors 0,05 % min. 7,00 €/transaktion 0,70 7,00 0,28 14,00 0,05 50,00 0,02 100,00
OMX Stockholm, OMX Köpenhamn, Deutsche Boerse, NYSE, NASDAQ  0,12 % min. 20,00 €/transaktion 2,00 20,00 0,80 40,00 0,12 120,00 0,048 240,00
Tilläggsavgift för uppdrag givna per telefon till Investerarservicen 20,00 €   2,00 20,00 0,80 40,00 0,02 20,00 0,008 40,00
Kursinformation
Kursinformation med 15 min. fördröjning
OMX Helsingfors, OMX Stockholm, OMX Köpenhamn, Deutsche Boerse, NYSE, NASDAQ
Avgiftsfri
Depåavgifter
Avgift för en transaktion på 1.000 €** Avgift för en transaktion på 100.000 €**
 
    % %
Finska och svenska värdepapper 0,01 % per år av depåns värde
moms 24 % tillkommer.
min. 3,00 €/månad
inkl. moms 24 % (0,58 €)
3,60 3,00 inkl. Moms 24 % (0,58 €) 0,036 3,00 inkl. Moms 24 % (0,58 €)
Utländska värdepapper
Australien, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike
0,10 % per år av depåns värde
moms 24 % tillkommer
 min. 3,00 €/månad
inkl. moms 24 % (0,58 €)
3,60 3,00 inkl. Moms 24 % (0,58 €) 0,124 10,33 inkl. Moms 24 % (2,00 €)
Övriga länder 1,00 % per år av depåns värde
moms 24 % tillkommer.
min. 3,00 €/månad
inkl. moms 24 % (0,58 €)
3,60 3,00 inkl. Moms 24 % (0,58 €) 1,24 103,33 inkl. Moms 24 % (20,00 €)

Hantering av dividender och icke-valbara bolagshändelser ingår i depåavgiften. Arvodet beräknas utifrån värdet på de förvarade tillgångarna för hela månaden på den första vardagen i månaden och debiteras kundens bankkonto hos Evli den 15 dagen i månaden eller, om denna dag infaller på veckoslut, följande vardag.

*Kostnaderna i exemplet är 1.000,00 € och 100.000,00 € för uppdrag för att åskådliggöra minimikostnadens inverkan på avkastningen. De faktiska kostnaderna för kunden baserar sig på värdet på kundens uppdrag.
**Kostnaderna i exemplet är 1.000,00 € och 100.000,00 € för värdet på en fast investering. De faktiska kostnaderna för kunden baserar sig på värdet på kundens förvarade tillgångar. Arvodet beräknas utifrån värdet på de förvarade tillgångarna för hela månaden på den första vardagen i månaden och debiteras kundens bankkonto hos Evli den 15 dagen i månaden eller, om denna dag infaller på veckoslut, följande vardag. Hantering av dividender och icke-valbara bolagshändelser ingår i depåavgiften.
***Den genomsnittliga kostnaden beräknas för en femårig investeringsperiod. Mäklarkostnader inkluderar köp- och försäljningskostnader.

Mäklartjänster

Show content
Courtage

Avgift för en transaktion på 1.000 €*

Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 1.000 euros investering***

Avgift för en transaktion på 100.000 €*

Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 1.000 euros investering***
 
%/transaktion €/transaktion % % % %
Finska, svenska och baltiska värdepapper 0.50% min. 5,00 € 0,50 5,00 0,20 10,00 0,50 500,00 0,20 1.000,00
Övriga länder i Norden 0,50 % min. 20,00 € 2,00 20,00 0,80 40,00 0,50 500,00 0,20 1.000,00
Västeuropa 
exkl. Spanien
0,50 % min. 100,00 € 10,00 100,00 4,00 200,00 0,50 500,00 0,20 1.000,00
Spanien
Om registrering av värdepapper är nödvändig, tillkommer kostnaderna för registre-ringen.
1,00 % min. 100,00 € 10,00 100,00 4,00 200,00 1,00 1.000,00 0,40 2.000,00
Östeuropa, Mellanöstern och övriga världen 1,00 % min. 250,00 € 25,00 250,00 10,00 500,00 1,00 1.000,00 0,40 2.000,00
USA 1,00 % min. 100,00 € 10,00 100,00 4,00 200,00 1,00 1.000,00 0,40 2.000,00

Derivat

Handel

Avgift för en transaktion på 1.000 €*

Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 1.000 euros investering***

Avgift för en transaktion på 100.000 €*

Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 100.000 euros investering***
 
% % % %
Aktieterminer och -futurer 0.50%   5,00 50,00 10,00 100,00 0,50 500,00 1,00 1.000,00
Optioner
För Eurex optioner tillkommer en avgift om 1,25 €/kontrakt för avgifter till börser och clearingmotparter och andra fasta avgifter.
3.00%   5,00 + 0,13 50,00 + 1,25***** 10,00 + 2,50 100,00 + 2,50 3,00 + 1,25 3.000,00 + 125,00***** 6,00 + 0,25 6.000,00 + 250,00
Indexfuturer
Eurex och Nasdaq OMX. Övriga indexfuturer prissätts från fall till fall.
5,00 €/kontrakt   5,00 50,00***** 10,00 100,00 0,05 500,00***** 1,00 1.000,00
Minimicourtage 50,00 €/instrument   5,00 50,00 10,00 100,00 0,05 50,00 0,10 100,00
Take up-courtage 50,00 €/instrument   5,00 50,00 10,00 100,00 0,05 50,00 0,10 100,00
Utnyttjande av terminer/optioner
               
Aktieterminer 0,50 %   5,00 50,00 10,00 100,00 0,05 500,00 3,50 3.500,00
Aktieoptioner 3,00 %   5,00 50,00 10,00 100,00 3,00 3.000,00 6,00 6.000,00
Indexoptioner 3,00 %   5,00 50,00 10,00 100,00 3,00 3.000,00 6,00 6.000,00
Minimicourtage 50,00 €/instrument Avgifter till derivatbörser och andra externa parter vidaredebiteras kunden. 5,00 50,00 10,00 100,00 0,05 50,00 0,10 100,00
Övrigt courtage Enligt avtal                  

*Kostanedrna i exemplet är för order på 1.000 € och 100.000 €. De faktiska kostnaderna som betalas av kunden beror på kundens ordervärde.
** Eurostoxx 50 futures som ett exempel i index futures. Var ett kontrakt är värt cirka 34 000 euro
*** Den genomsnittliga kostnaden beräknas för en femårig investeringsperiod. Mäklarkostnader inkluderar köp- och försäljningskostnader.
**** Den genomsnittliga kostnaden har beräknats för en ettårig investeringsperiod. Mäklarkostnader inkluderar köp- och försäljningskostnader.
***** I exemplet har antagits att uppdraget är ett kontrakt.
****** I exemplet har antagits att ordern består av 100 kontrakt.

Strukturerade produkter

Show content
Teckningsavgift Produktspecifik
Depåavgift
Strukturerade produkter emitterade av Evli Bank är avgiftsfria. Ifall depån därtill omfattar andra värdepapper, debiteras en depåavgift på basen av värdepappret.
Avgiftsfri

Banktjänster (inkl. girering och insättning)

Show content

Banktjänster

Girering till kundens motkonto i Finland eller Sverige Avgiftsfri Expressgirering 20,00 €
Girering till annat konto än kundens motkonto i Finland eller Sverige 10,00 € Expressgirering 35,00 €
Girering inom EU till kundens motkonto Avgiftsfri  
Girering inom EU till annat konto än kundens motkonto 20,00 €  
Girering till konto hos bank utanför Finland, betalningsorder
Gäller inte betalningar till Sverige.
25,00 € Expressgirering 60,00 €
Girering till fullt belopp till konto hos utländsk bank, betalningsorder
Evli Bank betalar mottagarens bankavgifter.
50,00 € Expressgirering 100,00 €
Manuell korrigering av betalningsuppgifter 25,00 €  
Övertrasseringsavgift 10,00 €  
Betalningspåminnelse
Utgår för varje skriftliga påminnelse, avseende övertrassering, obetald ränta,  amortering eller annan skyldighet att betala vid viss tidpunkt.specified time.
5,00 €  
Bankgaranti för kundens räkning 2,00 % av bankgarantin  
Förtida uttag av tidsbunden deposition innan depositionsperioden löper ut 3,00 % av det tidsbundna depositionskapitalet  

 

Lån
Regleringsprovision 150,00 €
Förlängning av amorteringstiden 5,00 €


Girering och insättning

Girering till kundens motkonto i Finland eller Sverige Avgiftsfri
Girering till annat konto än kundens motkonto i Finland eller Sverige
Gäller transaktioner gjorda via My Evli (Tjänsten har tagits ur bruk 31.8.2013)
Avgiftsfri
Övertrasseringsavgift 10,00 €
Betalningspåminnelse 
Utgår för varje skriftliga påminnelse, avseende övertrassering, obetald ränta,  amortering eller annan skyldighet att betala vid viss tidpunkt.
5,00 €
Avgift för uttag av tidsbunden deposition innan depositionen löper ut 3,00 % av det tidsbundna depositionskapitalet

 

Depåtjänster

Show content
 

Avgift för en investering på 10.000 €*

Avgift för en investering på 100.000 €*
Depåavgifter
% €/mån % €/mån
Finska och svenska värdepapper 0,01 % per år av depåns värde
moms 24 % tillkommer
min. 3,00 €/månad
inkl. moms 24 % (0,58 €)
0,36 3,00 inkl. moms 24 % (0,58 €) 0,036 3,00 inkl. moms 24 % (0,58 €)
Utländska värdepapper
Australien, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike
0,10 % per år av depåns värde
moms 24 % tillkommer
min. 3,00 €/månad
inkl. moms 24 % (0,58 €)
0,36 3,00 inkl. moms 24 % (0,58 €) 0,124 10,33 inkl. moms 24 % (2,00 €)
Övriga länder 1,00 % per år av depåns värde
moms 24% tillkommer
min. 3,00 €/månad
inkl. moms 24 % (0,58 €)
1,24 10,33 inkl. moms 24 % (2,00 €) 1,24

103,33 inkl. moms 24 % (20,00 €)

 

Åtgärdsavgifter
Överföring av värdeandelskonto till Evli Avgiftsfri  
Överföring av värdeandelar till Evli eller från Evli till ett annat kontoförande institut
Euroclear Finland och Eurocelar Sweden
10,00 €/instrument
inkl. moms 24 % (1,94 €)
 
Korrigering av värdepappers anskaffningspris i anslutning till överföring Avgiftsfri  
Korrigering av värdepappers anskaffningspris då det inte sker i anslutning till överföring 5,00 €/instrument
inkl. moms 24 % (0,97 €)
 
Överföring av värdeandelar mellan konton inom Evli 2,00 €/transaktion
inkl. moms 24 % (0,39 €)
 
Överföring (clearing) av finska och svenska värdeandelar till utländskt register 40,00 €/transaktion
inkl. moms 24 % (7,74 €)
 
Överföring av fysiska värdepapper till eller från Evli 25,00 €/överföring
inkl. moms 24 % (4,84 €)
 
Transaktionsavgifter för utländska värdepapper
Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike
40,00 €/transaktion
inkl. moms 24 % (7,74 €)
 
Övriga länder 20,00 €/transaktion
inkl. moms 24 % (3,87 €)
Därtill debiteras tredje parts eventuella kostnader
moms 24 % tillkommer
Överföring av internationell fonddepå till ett annat kontoförande institut 61,00 €/instrument
inkl. moms 24 % (11,81 €)
 
Ändring av värdepapperslag på kundens begäran Euroclear Finland och Euroclear Sweden 50,00 €/transaktion
inkl. moms 24 % (9,68 €)
 
Handläggning och registrering av bokning
Euroclear Finland och Euroclear Sweden
10,00 €/st.
inkl. moms 24 % (1,94 €)
 
Bokning av överlåtelsebegränsning på ett värdeandelskonto Euroclear Finland 30,00 €
inkl. moms 24 % (5,81 €)
 
Registeringsavgift vid automatisk routing av värdeandelar
Euroclear Finland och Euroclear Sweden
5,00 €/instrument
inkl. moms 24 % (0,97 €)
 
Emission; routing och genomförande 6,00 €/transaktion
inkl. moms 24 % (1,16 €)
 
Konversion/e-länktransaktion 50,00 €
inkl. moms 24 % (9,68 €)
Därtill debiteras tredje parts kostnader
moms 24 % tillkommer
Förteckning i Evlis register av handel via annan fondkommissionär 10,00 €
inkl. ej moms
 
Förteckning i Evlis register av handel via utländsk fondkommissionär mot betalning 40,00 €/transaktion
inkl. ej moms
 
Pantsättning av portfölj hos Evli
värdeandelskonto, bankkonto, fonddepå och/eller utländska värdepapper
50,00 €
inkl. moms 24 % (9,68 €)
 
Pantsättning av portfölj hos Evli för tredje parts räkning
värdeandelskonto, bankkonto, fonddepå och/eller utländska värdepapper
100,00 €
inkl. moms 24 % (19,35 €)
 
Ändring av pantsättningsavtal om ändringen görs på pantsättarens initiativ 70,00 €
inkl. moms 24 % (13,55 €)
 
Fördröjning av värdepapperstransaktion
Avgiften faktureras om kunden inte levererar avtalade värdepapper i tid. Kunden svarar också för de eventuella kostnader som drabbar fondkommissionären på grund av förseningen och/eller ev. dröjsmålsränta (Allmänna villkor för värdepappersförmedling G.1 1.1.2013/1).
100,00 €
inkl. ej moms
 
Täckning av otillräcklig säkerhet 10,00 % p.a. av dagssaldot
moms 24 % tillkommer
min. 100,00 €
inkl. moms 24 % 19,35 €
Övriga överenskomna åtgärder 50,00 € Därtill debiteras tredje parts eventuella kostnader
moms 24 % tillkommer

Rapporter, transaktioner och intyg

Show content
Rapporter som är tillgängliga i My Evli  
Kontoutdrag, depårapport och fondandelsrapport (var och en månatligen och årligen), kapitalförvaltningsrapport för Private Banking-kunder (månatligen), fond-tecknings och inlösnings beräkningar Avgiftsfri
Transaktionsutdrag i uppslaget i My Evlis Min portfölj Avgiftsfri
Andra rapporter  
Årsrapport Avgiftsfri
Skilt begärd rapport
exempelvis extra årsrapport, depårapport, kontoutdrag, betalningsbekräftelse, konto-ställning, utdrag ur handelsregistret, bolagsordning, utdrag ur stiftelseregistret
25,00 € inkl. moms 24 % 4,84 €
Skilt begärd nota eller transaktionsbekräftelse 15,00 € inkl. moms 24 % 2,90 €
Kontoställning utvisande kundens derivatpositioner efter genomförda transaktioner 25,00 €/månad
inkl. moms 24 % 4,84 €
Extra intyg utvisande ursprungligt lånebelopp samt en uppskattning av räntan på lånet för en viss angiven period 40,00 € inkl. moms 24 % 7,74 €
Sammanställning av utestående skulder och ställda säkerheter 40,00 € inkl. moms 24 % 7,74 €

Serviceavgifterna är i kraft tills vidare, och de berör tjänsterna som erbjuds i Finland och Sverige.