EAB är nu en del av Evli. EABs personalfondstjänster finns fortfarande tillgängliga på: https://salkku.eabgroup.fi/jasenpalvelu 

EAB:s kundtjänst för personalfondskunder är: 0201 558 660, jasenpalvelu@eai.fi

Evli Alexander Incentives

- full nytta av era aktiebaserade incitamentsprogram

Evli Alexander Incentives (EAI) är ett dotterbolag till Evli Abp, som fokuserar på planering och administration av incitamentsprogram med årtiondes erfarenhet. Vi erbjuder en ledande servicehelhet inom Norden, som innehåller en oavbruten servicekedja från planering av incitamentsprogram till kapitalförvaltning för deltagarna. Hos oss kombineras lokal expertis med en global elektronisk serviceupplevelse.

140+ nordiska kundbolag | 50 000+ kontoinnehavare i mer än 100 länder

EAI_Logo_Blue_RGB
Service för incitamentsprogrammets deltagare EAI Helpdesk:

+358 9 4766 9931
(vardagar kl. 10.00-16.00)
helpdesk@eai.fi

One-stop shop för alla företags incitamentstjänster

Vi erbjuder servicetjänster för utökande av ägarvärdet genom planering av incitamentstjänster (LTI, STI, personalfond), marknadsjämförelse och ibruktagande av erbjuden tjänst. Vår service omfattar alla aktiebaserade anordningar från optioner och aktiebelöningar till aktiesparprogram för hela personalen samt styrelsens ersättningar.

Incitamentsprogram

Kort- och långsiktiga incitamentsprogram, rådgivningstjänster

Belöningsstrategier

Belöningspolicy, belöningsrapporter och kommunikation med nyckelpersonerna
 

Undersökningar om ersättningsnivåer

Analyser av högsta ledningens kompensation och styrelsemedlemmars arvode, samt skräddarsydda rapporter om kompensationsnivåer

Personalfonder

Rådgivning för att grunda en fond och skapa ett därtill hörande fonderande incitamentsprogram, samt fond- och kapitalförvaltning

Administration

Alla tjänster gällande incitamentadministration, inkluderande emission-, förvaltnings- och förmedlingstjänster, men även beräkning och rapportering åt ekonomiförvaltning och myndigheter
 

Service for incitamentsprogrammets deltagare

EAI erbjuder globala elektroniska servicetjänster över landsgränser och tidszoner – alltid och överallt – precis då du behöver dem.

Teckningsplats för optionsprogram

Evli fungerar som teckningsplats för följande företags optionsprogram: Capman, SSH och Qt Group. När du vill teckna aktier med dina optioner, ta kontakt med din kontoförvaltare. Ytterligare information får du per e-post operations@evli.com eller per telefon (09) 4766 9931 (vardagar kl. 10.00-16.00).

Ytterligare information

Samarbetspartners och kunder

Vi fungerar som rådgivare för många olika sorters företag av varierande storlek, från startup- till börsbolag.

Läs mer

Blev du intresserad av våra tjänster?

Boka ett personligt möte med oss och bli bekant med våra tjänster.

Boka ett möte

Aktuellt

Lokal expertis - global service

Administration av incitamentsprogram

Kontaktuppgifter

Bolaget anställer erfarna och högutbildade experter, som innehar kunnighet att svara på även de mest krävande frågorna från kundföretagen och incitamentsprogramskunderna. Bekanta dig med experterna.