Evli Alexander Incentives Oy har bytt namn till Allshares Oy den 27.03.2024.

Läs mer från meddelandet: https://www.evli.com/en/news/finnish-company-evli-alexander-incentives-aims-to-become-international-leader-in-incentive-plan-services 

EAB är nu en del av Evli. EABs personalfondstjänster finns fortfarande tillgängliga på: https://salkku.eabgroup.fi/jasenpalvelu 

EAB:s kundtjänst för personalfondskunder är: 0201 558 660, jasenpalvelu@allshares.com

Allshares

- full nytta av era aktiebaserade incitamentsprogram

Allshares fokuserar på planering och administration av incitamentsprogram med årtiondes erfarenhet. Vi erbjuder en ledande servicehelhet inom Norden, som innehåller en oavbruten servicekedja från planering av incitamentsprogram till kapitalförvaltning för deltagarna. Hos oss kombineras lokal expertis med en global elektronisk serviceupplevelse.

300 nordiska kundbolag | 175 000 kontoinnehavare i mer än 100 länder

AllsharesLogo

Kundtjänst

Helpdesk för incitamentsprogrammens deltagare:
+358 9 4766 9931

(vardagar kl. 10.00-16.00)
helpdesk@allshares.com 

Kundtjänst för personalfondskunder:
+358 9 4766 9931
(vardagar kl. 9.00-17.00)
jasenpalvelu@allshares.com

One-stop shop för alla företags incitamentstjänster

Vi erbjuder servicetjänster för utökande av ägarvärdet genom planering av incitamentstjänster (LTI, STI, personalfond), marknadsjämförelse och ibruktagande av erbjuden tjänst. Vår service omfattar alla aktiebaserade anordningar från optioner och aktiebelöningar till aktiesparprogram för hela personalen samt styrelsens ersättningar.

Incitamentsprogram

Kort- och långsiktiga incitamentsprogram, rådgivningstjänster

Belöningsstrategier

Belöningspolicy, belöningsrapporter och kommunikation med nyckelpersonerna
 

Undersökningar om ersättningsnivåer

Analyser av högsta ledningens kompensation och styrelsemedlemmars arvode, samt skräddarsydda rapporter om kompensationsnivåer

Personalfonder

Rådgivning för att grunda en fond och skapa ett därtill hörande fonderande incitamentsprogram, samt fond- och kapitalförvaltning

Administration

Alla tjänster gällande incitamentadministration, inkluderande emission-, förvaltnings- och förmedlingstjänster, men även beräkning och rapportering åt ekonomiförvaltning och myndigheter
 

Service for incitamentsprogrammets deltagare

Allshares erbjuder globala elektroniska servicetjänster över landsgränser och tidszoner – alltid och överallt – precis då du behöver dem.

Teckningsplats för optionsprogram

Evli fungerar som teckningsplats för följande företags optionsprogram: Capman, SSH och Qt Group. När du vill teckna aktier med dina optioner, ta kontakt med din kontoförvaltare. Ytterligare information får du per e-post operations@evli.com eller per telefon (09) 4766 9931 (vardagar kl. 10.00-16.00).

Ytterligare information

Samarbetspartners och kunder

Vi fungerar som rådgivare för många olika sorters företag av varierande storlek, från startup- till börsbolag.

Läs mer

Blev du intresserad av våra tjänster?

Boka ett personligt möte med oss och bli bekant med våra tjänster.

Boka ett möte

Aktuellt

Lokal expertis - global service

Administration av incitamentsprogram

Kontaktuppgifter

Bolaget anställer erfarna och högutbildade experter, som innehar kunnighet att svara på även de mest krävande frågorna från kundföretagen och incitamentsprogramskunderna. Bekanta dig med experterna.