Evli Alexander Incentives

- full nytta av era aktiebaserade incitamentsprogram

Evli Alexander Incentives (EAI) är ett dotterbolag till Evli Bank, som fokuserar på planering och administration av incitamentsprogram med årtiondes erfarenhet. Vi erbjuder en ledande servicehelhet inom Norden, som innehåller en oavbruten servicekedja från planering av incitamentsprogram till kapitalförvaltning för deltagarna. Hos oss kombineras lokal expertis med en global elektronisk serviceupplevelse.

140+ nordiska kundbolag | 50 000+ kontoinnehavare i mer än 100 länder

EAI_Logo_2020
Service för incitamentsprogrammets deltagare EAI Helpdesk:

+358 9 4766 9931
(vardagar kl. 10.00-16.00)
helpdesk@eai.fi

Alexander Incentives Oy och Evli Awards Management Oy förenas

Evli Bank Oyj och Alexander Group Oy har 30.9.2020 skrivit på kontrakt om sammanslagning av företagen.
 
 

EAI Fuusio 2020 EN

One-stop shop för alla företags incitamentstjänster

Planering

Servicetjänster för utökande av ägarvärdet genom planering av incitamentstjänster, marknadsjämförelse och ibruktagande av erbjuden tjänst.
 
 

Administration

Alla tjänster gällande incitamentadministration, inkluderande emission-, förvaltnings- och förmedlingstjänster, men även beräkning och rapportering åt ekonomiförvaltning och myndigheter.
 

Service for incitamentsprogrammets deltagare

EAI erbjuder globala elektroniska servicetjänster över landsgränser och tidszoner – alltid och överallt – precis då du behöver dem.

Teckningsplats för optionsprogram

Evli fungerar som teckningsplats för följande företags optionsprogram: Capman, SSH och Qt Group. När du vill teckna aktier med dina optioner, ta kontakt med din kontoförvaltare. Ytterligare information får du per e-post operations@evli.com eller per telefon (09) 4766 9931 (vardagar kl. 10.00-16.00).

Ytterligare information

Blev du intresserad av våra tjänster?

Boka ett personligt möte med oss och bli bekant med våra tjänster.

Boka ett möte

Kontaktuppgifter

Bolaget anställer erfarna och högutbildade experter, som innehar kunnighet att svara på även de mest krävande frågorna från kundföretagen och incitamentsprogramskunderna. Bekanta dig med experterna.