Evli-koncernen

Vi ser kapital som en motor för att driva hållbar utveckling. Vi hämtar inspiration från vår historia, breda expertis och nordiska värderingar för att växa och förvalta kapital för institutioner, företag och privatpersoner på ett ansvarsfullt sätt.

Prisbelönt institutionell kapitalförvaltning

Evli har under de senaste elva åren legat i topp i Kantar Prosperas kundundersökning "External Asset Management Finland".

Grundat år

1985

Anställda

~300

Förvaltade kundtillgångar

~18,0mrd €
3.

största fondbolaget i Finland

Evlis årsredovisning för 2023

Evli har publicerat sin årsredovisning för 2023 på finska och engelska. Årsredovisningen innehåller en översikt för 2023 samt bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för perioden 1 januari - 31 december 2023.

Läs rapporten (EN)

Företagsansvarsrapport för 2023

På Evli har företagsansvar varit en integrerad del av vår affärsverksamhet i många år. Läs om ansvarsfullhet i Evlis verksamhet i vår Corporate Responsibility Report.

Läs rapporten (EN)

Hur kan investerare och kapitalförvaltare främja uppfyllandet av barns rättigheter?

Detta är vad Evli undersöker i ett projekt som leds av UNICEF Finland. Syftet är att öka företagens förståelse för barns rättigheter och deras förmåga att integrera barns rättigheter i affärsverksamheten.

Läs mer (EN)

Strategi - helt enkelt unik

Evlis långsiktiga mål är att vara en växande och lönsam kapitalförvaltare, med en unik kundbas och bredare internationell verksamhet.

Vision
Vision

Evli är enligt kunderna helt enkelt unik, genom att erbjuda högklassig service och en överlägsen kundupplevelse 24/7.

Missio-1
Mission

Öka kundernas förmögenhet enligt deras individuella mål.

Värderingar
Värderingar

Entreprenörsanda, Värdefulla relationer, Kontinuerlig utveckling, Integritet

Karriär på Evli

Vi erbjuder dig möjligheten att utveckla dig själv och bygga din framtid inom kapitalförvaltning. Vårt uppdrag är att skapa tilläggsvärde för våra kunder. Vi arbetar som team, lär oss tillsammans och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där våra anställda känner att de utvecklas och blomstrar.

Jobba på Evli

Vi uppskattar entreprenörsanda, goda interpersonella färdigheter och vilja att utvecklas.

Företagsansvar

Vi tror att investerare och företag som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer kommer att gynnas på lång sikt.

Företagsansvar

Evlis huvuduppgift är att tillhandahålla investeringar och finansiella tjänster för att göra det möjligt för privatpersoner, företag och institutioner att uppnå sina finansiella mål. För att uppnå vårt mål ser vi inte bara på ekonomiska faktorer utan beaktar också vårt företagsansvar t.ex. miljömässiga, sociala och mänskliga och arbetsmässiga frågor. Ansvarsfull verksamhet skapar långsiktigt mervärde och ger konkurrensfördelar i en alltmer global verksamhetsmiljö.

Evlis berättelse

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe och Thomas Thesleff grundade Fondkommissionären Evli Ab 1985. Evli växte snabbt 1980-1990 och etablerade sin position fram till början av 2000-talet. År 2001 beviljades Evli bankkoncession och blev en kapitalförvaltare och investeringsbank. Åren 2005 och 2006 ändrades Evlis strategi på ett framgångsrikt sätt. Målet var att i synnerhet fokusera på individuella kapitalförvaltningstjänster för de centrala kundkategorierna. Ändringen av strategin bidrog till att förbättra bolagets ekonomiska resultat och verksamhetens förutsägbarhet.

År 2022 slutförde Evli Bank Abp ett arrangemang, där företaget genom en partiell delning splittrades till en ny kapitalförvaltningskoncern Evli Abp och ett bolag som fortsatte driva Evli Banks banktjänster och i vilket Fellow Finance Plc fusionerades och vars namn blev Fellow Bank Plc (Fellow Bank bytte namnet till Alisa Bank 21.4.2023)

I över 30 år har Evli, som började med aktieförmedling, utvidgat verksamheten på många olika sätt. Fondkommissionären har utvecklats till en bank och vidare till Evli Abp, en ansvarsfull kapitalförvaltare som hjälper samfund, företag och privatpersoner öka sin förmögenhet på ett sätt som är gynnsamt ur det privata, institutionella och samhälleliga perspektivet.

Evli Abp:s B-aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors.

Evlis historia per år
Show content

1985: Fondkommissionären Evli Ab grundas.

2001: Evli beviljas bankkoncession och blir Evli Bank Abp.

Kontoret i Stockholm öppnas.

2007: Evli förvärvar en del i Alexander Management Oy.

2009: Evli förvärvar Carnegies kapitalförvaltningsverksamhet i Finland.

2013: Evli förvärvar 90 % av Aurator Varainhoito Oy.

2015: Evli förvärvar 91 % av Head Asset Management.

Evli listar sig på Nasdaq Helsingfors börslista.

2016: Evli förvärvar resterande andel av det tidigare 45 % ägda Evli Alexander Management.

Evli Research Partners, ett företag som fokuserar på aktieanalys, grundas.

Evli Investment Solutions Oy grundas för att öka produktförsäljningen.

2017: Evli förvärvar resterande andel av det tidigare 90 % ägda Head Asset Management.

Evli expanderar sin fondförsäljning till Spanien, Frankrike, Italien och Latinamerika.

2018: Evli förvärvar Ab Kelonia Placering Oy
Evli expanderar sin fondförsäljning till bl.a. Tyskland och Portugal.

2022: Evli Bank Abp delades genom en partiell delning till en kapitalförvaltningskoncern Evli Abp och ett bolag som driver Evli Banks banktjänster, i vilket Fellow Finance Plc fusionerades, och vars namn blev Fellow Bank Plc.