Evlikoncernen

Evli Bank har placering som specialområde. Vi hjälper samfund, företag och privatpersoner att öka sin förmögenhet. Produkt- och tjänstesortimentet består av placeringsfonder, kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster, alternativa investeringsprodukter, aktieanalys, administration av incitamentssystem och Corporate Finance. Dessutom tillhandahåller vi banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet.

Evli utsedd till Finlands bästa institutionella kapitalförvaltare för sjätte gången

Investerarna rankade återigen Evli som "bästa institutionella kapitalförvaltare" i Kantar Prosperas kundundersökning "External Asset Management Finland 2021".

Grundat år

1985

Anställda

~280

Förvaltade kundtillgångar

~17mrd€
4.

största fond-bolaget i Finland

Evli utsedd till Finlands bästa institutionella kapitalförvaltare för sjätte gången

Investerarna rankade återigen Evli som "bästa institutionella kapitalförvaltare" i Kantar Prosperas senaste kundundersökning "External Asset Management Finland 2021".

LÄS MER (EN)

Evli Bank Abp:s delårsrapport 1-9/2021

Utmärkt kvartal

Bekanta dig med rapporten (på engelska)

Strategi - helt enkelt unik

Evlis långsiktiga mål är att vara en växande och lönsam investeringsbank, som är en ledande kapitalförvaltare i Finland och har en nuvarande bredare internationell verksamhet. Hörnstenen i Evlis strategi är att utnyttja företagets unika investeringskunskap i välvalda strategier på ett geografiskt brett område.
Vision
Visio

Evli är enligt kunderna helt enkelt unik, genom att erbjuda högklassig service och en överlägsen kundupplevelse 24/7.

Missio-1
Mission

Öka kundernas förmögenhet enligt deras individuella mål.

Arvot
Värde

Entreprenörsanda, Värdefulla relationer, Kontinuerlig utveckling, Integritet

Karriär på Evli

Vi erbjuder dig möjligheten att utveckla dig själv och bygga din framtid i en investeringsbank. Vårt uppdrag är att skapa tilläggsvärde för våra kunder. Vi arbetar som team, lär oss tillsammans och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där våra anställda känner att de utvecklas och blomstrar.

Jobba på Evli

Vi uppskattar entreprenörsanda, goda interpersonella färdigheter och vilja att utvecklas.

Företagsansvar

Vi tror att investerare och företag som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer kommer att gynnas på lång sikt.

Företagsansvar

Evlis huvuduppgift är att tillhandahålla investeringar och finansiella tjänster för att göra det möjligt för privatpersoner, företag och institutioner att uppnå sina finansiella mål. För att uppnå vårt mål ser vi inte bara på ekonomiska faktorer utan beaktar också vårt företagsansvar t.ex. miljömässiga, sociala och mänskliga och arbetsmässiga frågor. Ansvarsfull verksamhet skapar långsiktigt mervärde och ger konkurrensfördelar i en alltmer global verksamhetsmiljö.

Evlis berättelse

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe och Thomas Thesleff grundade Fondkommissionären Evli Ab 1985. Evli växte snabbt 1980-1990 och etablerade sin position fram till början av 2000-talet. År 2001 beviljades Evli bankkoncession och blev en kapitalförvaltare och investeringsbank. Åren 2005 och 2006 ändrades Evlis strategi på ett framgångsrikt sätt. Målet var att i synnerhet fokusera på individuella kapitalförvaltningstjänster för de centrala kundkategorierna. Ändringen av strategin bidrog till att förbättra bolagets ekonomiska resultat och verksamhetens förutsägbarhet. På 2000-talet expanderade Evli organiskt och genom flera företagsaffärer på alla sina affärsområden.

I över 30 år har Evli, som började med aktieförmedling, utvidgat verksamheten på många olika sätt. Fondkommissionären har utvecklats till en bank med placering som specialområde och fokuserar på att öka sina kunders förmögenhet. Evli Bank Abp:s B-aktie har sedan 2.12.2015 varit noterad på Nasdaq i Helsingfors.

Evlis historia per år
Show content

1985: Fondkommissionären Evli Ab grundas

2001: Evli beviljas bankkoncession och blir Evli Bank Abp.
Kontoret i Stockholm öppnas

2007: Evli förvärvar en del i Alexander Management Oy

2009: Evli förvärvar Carnegies kapitalförvaltningsverksamhet i Finland

2013: Evli förvärvar 90 % av Aurator Varainhoito Oy

2015: Evli förvärvar 91 % av Head Asset Management
Evli listar sig på Nasdaq Helsingfors börslista

2016: Evli förvärvar resterande andel av det tidigare 45 % ägda Evli Alexander Management
Evli Research Partners, ett företag som fokuserar på aktieanalys, grundas
Evli Investment Solutions Oy grundas för att öka produktförsäljningen

2017: Evli förvärvar resterande andel av det tidigare 90 % ägda Head Asset Management
Evli expanderar sin fondförsäljning till Spanien, Frankrike, Italien och Latinamerika

2018: Evli förvärvar Ab Kelonia Placering Oy
Evli expanderar sin fondförsäljning till bl.a. Tyskland och Portugal