Kontaktuppgifter - Kontor

Helsingfors

Alexandersgatan 19, 4 vån.
PB 1081, FI-00101 Helsingfors
Telefon +358 9 476 690
(vardagar 9.00-16.30)

info@evli.com
fornamn.efternamn@evli.com

Evli Abp

FO-nummer: 3239286-2
LEI-nummer: 984500F4CCF3AD74F766
GIIN-nummer: P03P91.00000.LE.246

Evli-Fondbolag Ab

FO-nummer: 0744659-0
LEI-nummer: 743700UAJV2V8ES88M62
GIIN-nummer: P03P91.00004.ME.246

Evli Life Oy

FO-nummer: 1629365-3

Evli Investment Solutions Oy

FO-nummer: 2779036-4

Evli Research Partners Oy

FO-nummer: 2775098-7

Allshares Oy

FO-nummer: 1882491-3
Telefon +358 9 4766 90
info@allshares.com
eai.fi

Åbo

Aurator Varainhoito
(I Åbo är Evli verksamt med
namnet Aurator Varainhoito)
Auragatan 8, vån. 3
FI-20100 Åbo
Telefon +358 2 6516 6630

aurator.com
förnamn.efternamn@aurator.com

Evli Abp

FO-nummer: 3239286-2
LEI-nummer: 984500F4CCF3AD74F766
GIIN-nummer: P03P91.00000.LE.246

Stockholm

Besöksadress:
Regeringsgatan 67
SE-111 56 Stockholm, Sverige

Postadress:
P.O. Box 16354
SE-103 26 Stockholm, Sverige

Evli Fondbolag, telefon +46 8 407 81 50 (direkt)

stockholm@evli.com
förnamn.efternamn@evli.com

Evli AB

Organisationsnummer: 559374-3510

Evli Corporate Finance AB

Organisationsnummer: 556919-2999