Fonder

Evlis fonder är populärast bland finländska samfund. Vi sköter fonderna systematiskt och långsiktigt. Vår verksamhet baserar sig på kvantitativ forskningsinformation och utnyttjar evidensbaserade placeringsmetoder.

Fler priser till Evli på European Lipper Fund Awards

Evli tilldelades “Best Group Bond - Overall Small Company” priset i Lipper Fund Awards 2019. Dessutom vann Evli Short Corporate Bond fonden två utmärkelser i ”Bond EUR Corporates Short Term” kategorin.

rahastot
Fonderna

Bekanta dig med vårt omfattande utbud av fonder och fondkurserna.

Evli utsedd till Finlands bästa institutionella kapitalförvaltare för sjätte gången

Investerarna rankade återigen Evli som "bästa institutionella kapitalförvaltare" i Kantar Prosperas senaste kundundersökning "External Asset Management Finland 2021".

LÄS MER (EN)

Evli Nordic 2025 Target Maturity

Tidsbunden placeringsfond som investerar i nordiska företagslån med förväntad avkastning på ca 3% p.a. och djup ESG-integration.

Läs mer (EN)

Evli Green Corporate Bond-fonden

20 års expertis om företagsobligationer nu mer ansvarsfullt

Läs mer (EN)

Fonder

Företagsobligations- och räntefonder

Vårt sortiment omfattar europeiska företagsobligationer i alla maturitets- och soliditetsklasser, även utvecklande marknaders företagsobligationer i västliga valutor. Vi koncentrerar oss på bolag som har ett positivt kassaflöde och som minskar sin skuldsättningsgrad och förbättrar sin amorteringsförmåga. Evli är en av Europas ledande räntekapitalförvaltare.

Globala aktier

Vår portföljförvaltning följer en disciplinerad och systematisk policy med aktieurval från utvecklade länder. Vi placerar i förmånligt prissatta bolag som har ett bra långsiktigt kassaflöde och och en bra amorteringsförmåga. Evli har belönats som en av Europas bästa aktiekapitalförvaltare.

Nordiska aktier

Vår aktieplockning är baserad på djup företagsanalys och möten med företag. Vår portföljförvaltning placerar också i småföretag med betydande avkastningspotential med hjälp av sin långa marknadserfarenhet. Resultatet är pragmatiskt uppbyggda fonder där varje val av bolag är av betydelse.

Faktorfonder

Placeringar baserar sig på ERI Scientific Betas faktorindex, som betonar fyra akademiskt prövade faktorer: värde, låg volatilitet, momentum samt kvalitet. Placeringarnas kolavtryck är lägre än marknadsindexens, bolagen med de största utsläppen har uteslutits från placeringsuniversumet. Fonderna placerar i stora europeiska och amerikanska bolags aktier.

Kapitalförvaltningslösningar

En aktivt förvaltad helhetslösning i ett skatteeffektivt paket. I allokeringen av tillgångsklasser tillämpas modellering som minimerar de psykologiska faktorernas verkningar med god riskkorrigerad avkastning som mål.

Utvecklingsmarknader

Vi koncentrerar oss på utvecklande länder med snabb tillväxt och på bolag som drar nytta av den ökade konsumentefterfrågan och som vi analyserar i målländerna.

Mest använda institutionella kapitalförvaltaren i Finland

Evli var återigen den mest använda institutionella kapitalförvaltaren i Finland i undersökningen ”External Asset Management Institutions 2020 Finland” gjord av KANTAR SIFO Prospera.

Läs mer