Frågor & svar

Nedan finner du svar till de vanligaste frågorna angående kundrelationen. Vi ber personer som representerar bolag att kontakta Evlis Investerarservice.

Varifrån får jag användarkoderna till My Evli tjänsten?

Om du tappat bort koderna

Hämta nya koder genom att identifiera dig med dina personliga nätbankskoder (exempelvis Nordea).

Nya My Evli-koder

Vad är min telefonkod?

Telefonidentifieringskoden är ett fyrsiffrigt nyckeltal som du använder när du kontaktar vår Investerarsevice per telefon. När du registrerar dig som kund får du en telefonkod. Du kan kontrollera koden i My Evli under fliken Egna uppgifter > Inställningar.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?

Uppdatera dina kontaktuppgifter på följande sätt:

  1. Uppdatera uppgifterna i My Evli under fliken Egna uppgifter > Kontaktuppgifter.
  2. Logga in med dina personliga nätbankskoder (exempelvis Nordea) och uppdatera kontaktuppgifterna. Logga in

Varför skall investeraruppgifterna uppdateras med 2 års mellanrum?

Evli är skyldig att identifiera och känna sina kunder, att utreda ursprunget till deras kapital och syftet med investeringen samt att skaffa tillräcklig information om kundens placeringserfarenhet och –kunskaper. Kunden anmodas att vid behov komplettera informationen eller uppdatera den. Informationen skall kontrolleras och uppdateras med 2 års mellanrum.

Uppdatera informationen i My Evli under fliken Mina uppgifter & rapporter > Investeraruppgifter.

Jag behöver en rapport, var hittar jag den?

Värdepappersinnehavets förvaringsrapport, fondandelsrapporterna, transaktionsverifikaten och kontoutdragen är tillgängliga i My Evli under fliken Tillgångar > Rapporter. Rapporterna förvaras i My Evli i minst fem år. Rapporterna kan skrivas ut och sparas.

Evli skickar inga rapporter per post.

Hur byter jag externt bankkonto (motkonto)?

Motkontonumret uppdateras i My Evli under fliken Egna uppgifter > Konton.

Jag vill öppna ett värdeandelskonto. Hur gör jag?

Ny kund

Om du inte ännu är Evlis kund, kan du bli det genom att logga in med dina personliga nätbankskoder och välj handelsservice som servicenivå. Bli kund

Evlis kund

Logga in i My Evli och öppna värdeandelskontot under fliken Egna uppgifter > Konton. Klicka på ikonen Öppna handelstjänsten och fortsätt enligt anvisningarna.

Jag vill placera månatligen i en fond, hur gör jag?

Ny kund

Om du ännu inte är kund hos oss, välj fonden du månatligen vill placera i. Klicka på ikonen Placera på fondfaktasidan. Vi identifierar dig med hjälp av ditt personliga banklösenord.

Evlis kund

Välj en lämplig fond i My Evli under fliken Placering > Fonder. På sidan som beskriver fonden kan du göra ett sparavtal. Du ser dina ikraftvarande sparavtal under fliken Placering.

Hittade du inte svaret?

Berätta din fråga. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss