Praktisk information om direktmarknadsföring

Evli har rätt att behandla personuppgifter som behövs i direktmarknadsföring bland annat på basis av kundavtal, samtycke eller berättigat intresse. Efter att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har trätt i kraft 25.5.2018 ber Evli alltid om tillstånd för direktmarknadsföring. Personer har rätt att förbjuda direktmarknadsföring.

Direktmarknadsföring och användning av personuppgifter

Evli använder personuppgifter i marknadsföring samt i produkt- och kundanalyser. Marknadsföring, utveckling av processer, affärsverksamhet och system, inklusive testning, baserar sig på behandling av personuppgifter. På detta sätt kan vi förbättra vårt produktsortiment och optimera våra tjänster för kunder.

I vissa situationer ber vi om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Begäran om samtycke innehåller information om behandling av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till direktmarknadsföring har du också rätt att återkalla det. Ytterligare information om användningen av personuppgifter inom Evli finns här.

Syftet med behandlingen av personuppgifter i direktmarknadsföring är:

a) Marknadsföring och/eller direktmarknadsföring av investeringsprodukter och/eller -tjänster. Detta inkluderar utbudet av elektroniskt riktade tjänster.

b) Direktmarknadsföring av tjänster som tillhandahålls av företag inom samma koncern som registeransvarig.
Som koncern samlar, behandlar och analyserar Evli uppgifter om användning av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls där samt om besök och transaktioner. Det är möjligt att datagrupper bildas av dessa uppgifter i syfte att behandla uppgifterna statistiskt.

I direktmarknadsföring använder Evli cookies för att säkerställa nättjänsternas funktion, följa upp intresseobjekt hos dem som besöker webbplatsen eller anlitar nättjänster och rikta marknadsföringen. Läs mer om användning och hantering av cookies.

Hur blir jag avförd ur direktmarknadsföringsregistret?

Avförande ur direktmarknadsföringsregistret kräver egen aktivitet. Evli använder marknadsföringssystemet Hubspot, där du själv måste återkalla ditt samtycke helt eller delvis i syfte att förhindra missbruk. Efter att GDPR-förordningen har trätt i kraft finns det en möjlighet i alla direktmarknadsföringsmeddelanden som Evli skickar (t.ex. per e-post) att återkalla samtycket till direktmarknadsföring antingen helt eller delvis.

Hur får jag en länk till mina uppgifter per e-post?

  1. Du kan återkalla ditt samtycke i Evlis direktmarknadsföringsregister genom att öppna ett tidigare direktmarknadsföringsmeddelande från Evli (t.ex. marknadsföringsmeddelande per e-post). För muspekaren till länken nere i meddelandet och klicka på den, varefter meddelandet "återkalla här" eller "unsubscribe here” visas (beroende på språkinställningarna).

    Via länken kommer du till en sida där du
    a) Delvis kan återkalla ditt samtycke (rekommenderas), dvs. själv fastställa hurdan direktmarknadsföring du vill få från Evli.
    b) Helt återkalla ditt samtycke (på engelska OPT OUT), och då förbjuder du all marknadsföringskommunikation: Unsubscribe me from all mailing lists

  2. Om du inte hittar ett gammalt marknadsföringsmeddelande från Evli kan du beställa ett meddelande om återkallelse.

    I slutet av meddelandet kan du enligt första punkten och anvisningen återkalla ditt samtycke till direktmarknadsföring delvis eller helt.

Hur blir jag införd i direktmarknadsföringsregistret?

Införande i direktmarknadsföringsregistret kräver egen aktivitet. Evli använder marknadsföringssystemet Hubspot, där du själv ska beställa direktmarknadsföring i syfte att förhindra missbruk. Efter att GDPR-förordningen har trätt i kraft kan du via de flesta direktmarknadsföringsmeddelanden från Evli beställa direktmarknadsföring.