Kapitalmarknadstjänster

Vi erbjuder heltäckande förmedlingstjänster för institutionella placerare. Via vårt omfattande samarbetsnätverk hittar du likviditet, skarpa priser, visioner och kontakt med företagens ledning.

Handel

Vi erbjuder institutionella placerare både konventionell aktiemäkleri och modern aktieförmedling med den senaste handelsteknologin. Vi är din lokala expert på så gott som alla aktiemarknaderna i världen. Vårt medlemskap i flera FIX-nätverk ger dig möjligheten att lämna uppdrag till oss elektroniskt. Vårt specialområde är mäkleri av illikvida aktier. Tack vare vår långa marknadserfarenhet känner vi till största delen av de finska institutionella placerarna. Vårt distributionsnätverk omfattar viktiga internationella placerare.

Uppdrag

 • Krävande aktiekorgar på flera marknader och i flera valutor (shortfall-algoritmer)
 • Participate, WWAP, TWAP
 • Algoritmer för specialtillfällen (över 10).

Teknologin

 • FIX
 • SOR
 • OMGEO
 • SWIFT

Medlemsmarknaden - Best Execution, aktier

 • Nasdaq Nordic (Finland och Sverige)
 • CHI-X
 • Eurex

Maskinellt via partners

 • Västeuropa
 • Nordamerika
 • Japan
 • Hongkong
 • Australien
 • Singapore
 • Taiwan
 • Malaysia
 • Indonesien
 • Korea

Dark pool och crossing networks

 • Dark Pool Nordic at Mid
 • Chi-X Dark, BATS dark
 • Chi-Delta
 • Turquoise MidPoint
 • POSIT
 • GS Sigma X MTF
 • Instinet BlockMatch
 • CS CrossFinder
 • Nomura NX
 • UBS MTF
 • DB SuperX
 • SEB X
 • JPM X
 • MSPool

Bekanta dig med Evlis analyswebbplats

Evlis analyswebbplats erbjuder mångsidig information, särskilt av små och medelstora företag. Du kan beställa de analyser du önskar direkt till din e-post.

Fortsätt till analyswebbplatsen

Andra kapitalmarknadstjänster

ETF:er
Show content

Vi genomför dina inköp av likvida ETF:er genom att använda moderna handelsverktyg och algoritmer. I olikvida ETF:er konkurrensutsätter vi vårt omfattande AP-nätverk till din fördel, snabbt och transparent. Handeln är kommissionsbaserad. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa produkten för ditt behov utan att favorisera vissa emissioner eller marknadsgaranter. Till vårt produkturval hör alla ETF:er som noteras i USA och Europa.

Faktablad om ETFs (KIID)

Faktablad (KIID) om ETFs finns tillgängliga på emitterarens webbsida. Bekanta dig med faktabladet innan beslutet att investera i ETFs.

Emitterare Specifik information Ytterligare information
Alpcot Capital Management Ltd Alpocot Capital Management Ltd www.alpcot.com/alpcot-active/
Amundi ETF Amundi www.amundietf.com
ComStage ETF ComStage www.comstage.de
db x-trackers/db x-trackers II db x-trackers www.etf.db.com/
DNB Asset Management AS DnB NOR www.dnbnor.no
EasyETF EasyETF www.easyETF.com
ETF Securities ETF Securities www.etfsecurities.com
ETFlab ETFlab www.ETFlab.de
iShares iShares www.iShares.com
Lyxor ETF Lyxor www.lyxoretf.com
Market Access RBS Market Access www.rbs.com/etfs
MW Indices plc Marshall Wace www.mwam.com
PowerShares PowerShares www.invescopowershares.com
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj Seligson www.seligson.fi
Source Markets Source www.source.info
SpotR SpotR www.seb.se/spotr
SSgA Funds Management SSgA www.statestreet.com
streetTRACKS SPDR www.statestreet.com
Swedbank/Robur Swedbank Robur www.swedbankrobur.se
UBS ETF UBS ETF www.ubs.com/etf
Vanguard Vanguard www.vanguard.com
XACT Fonder AB XACT en.xact.se
XMTCH CS ETF / Credit Suisse  www.csetf.com
HSBC HSBC www.etf.hsbc.com
Osmosis Osmosis www.osmosiscapital.com

 

Strukturerade investeringslösningar
Show content

Vi erbjuder idéer och produkter till distributörer och institutioner. Vi emitterar själv finansiella instrument eller använder skräddarsydda produkter från våra samarbetspartners.

Bekanta dig med produkturvalet