Tillgänglighet till Evlis digitala tjänster

På den här sidan får du allmän information om tillgängligheten till Evlis digitala tjänster, inklusive tillgänglighetsstandarder, tillgänglighetsuttalanden och information om hur man ger feedback om tillgänglighet.

Evli strävar efter att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen och tillämpa tillgänglighetsstandarderna i alla våra digitala tjänster. Evlis mål är att alla våra tjänster är tillgängliga lika, oberoende av enheten som kunden använder, hans/hennes särskilda behov eller en specifik situation.

Evli lyssnar på feedback från våra kunder och använder flera metoder för hantering av tillgänglighet för att säkerställa tillgängligheten till våra digitala tjänster. Den senaste utvärderingen av Evlis digitala tjänster utförd av externa specialister gjordes under senare hälften av år 2020. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten av våra digitala tjänster med beaktande av de problem som upptäcktes i granskningen.

Tillgänglighetsstandarder

Evli strävar efter att följa de tekniska standarder som är relevanta med beaktande av den nuvarande finska lagstiftningen, som innehåller:

 • Standard EN 301 549 (på engelska) specifikt för mobila applikationer och i allmänhet för webbtjänster
 • Rekommendation WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, på engelska), nivå AA specifikt för webbtjänster.

Lista över tillgänglighetsutlåtanden

Du hittar tillgänglighetsutlåtandena för följande tjänster som identifieras på basen av deras webbdomän eller applikationsplattform:

 1. Evlis webbplats inkl. Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten 
 2. My Evli nättjänsten (https://m2.evli.com) och My Evli mobilapplikationer (iOS- och Android-versioner)

Den nuvarande Evli Android-applikationen har inget tillgänglighetsutlåtande på grund av att applikationen kommer att upphöra vara tillgänglig under första halvåret 2021. Applikationen kommer att ersättas av My Evli mobilapplikationen.

Ge oss feedback om tillgänglighet

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister i Evlis digitala tjänster, som inte beskrivits i tillgänglighetsutlåtanden, önskar vi att du kontaktar oss. Vi är tacksamma för all feedback om tillgängligheten till Evlis digitala tjänster.

Ge tillgänglighetsrespons via detta webbformulär

Du kan också kontakta oss:

 • per post på Evli Abp, Marknadsföring och kommunikation, Tillgänglighet, Alexandersgatan 19 A, 00101 Helsingfors, Finland
  eller
 • via e-post på communications@evli.com.

Vi strävar efter att svara inom 7 arbetsdagar.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsy

Tillgänglighetsutlåtanden

www.evli.com tillgänglighetsutlåtanden
Show content

Utlåtandet har upprättats först 21.12.2020 och uppdaterades senast den 12.4.2021.

Detta tillgänglighetsutlåtande avser tjänsterna som finns på https://www.evli.com/sv/ inklusive Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten på https://content.evli.com/vp2/evlidigital.

Allmän tillgänglighetsstatus

För närvarande uppfyller webbplatserna till största delen tillgänglighetskraven, men en del av innehållet uppfyller inte ännu kraven till alla delar.

Kända tillgänglighetsbrister

Användare kan stöta på vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen. Nedan följer en lista över kända brister. Kontakta oss om du upptäcker en tillgänglighetsbrist som inte har listats i tillgänglighetsutlåtandet.

Om du behöver hjälp med att slutföra uppdrag som för närvarande inte är tillgängliga, vänligen kontakta vår investerarservice per telefon (tfn. +358 9 4766 9701; må-fre kl. 9.30 - 16.30).

Märkbar

Evli Digital-kapitalförvaltningssidan har text som är svår att läsa

Att läsa texten kan vara svårt på grund av dålig kontrast mellan text och bakgrund.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimi)

Vissa PDF-filer är inte tillgängliga

Vissa nedladdningsbara PDF-filer (som delårsrapporter, fondinformation eller ESG-rapporter) är inte helt tillgängliga. Vi håller som bäst på att korrigera situationen så att alla PDF-filer publicerade efter den 23.9.2018 kommer att vara tillgängliga under 2021. Detta uttalande kommer att uppdateras i enlighet med tillgänglighetsläget när problem gällande dessa PDF-filer har åtgärdats eller befunnits vara orimliga bördor.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Icke-textuellt innehåll
1.3.1 Information och relationer
1.3.2 Ordningspåverkande mening

Hanterlig

Fondsidorna har otillgänglig information

Vi kommer att uppdatera fondsidorna under 2021. I samband med ändringarna kommer fondinformationen att göras mer tillgänglig.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.4.6 Titlar och namnetiketter

Evli Digital-kapitalförvaltningstjänst

För närvarande har tjänsten Evli Digital några tillgänglighetsutmaningar:

 • Tangentbordsnavigering.
  Vissa delar av webbplatsen är inte tillgängliga från tangentbordet.
 • Användning av skärmläsare.
  Med hjälp av ett skärmläsarprogram är det inte möjligt att komma åt allt innehåll, till exempel på grund av saknade navigeringstips.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.1.1 Tangentbord
2.4.6 Titlar och namnetiketter
De kända tillgänglighetsbristerna i Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten kommer att åtgärdas under första halvåret 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt

Ingår inte i lagstiftningens räckvidd

Webbplatsen innehåller PDF-filer som har publicerats före 23.9.2018 och som kan innehålla tillgänglighetsbrister.

Orimlig börda

Evlis webbplats innehåller industrispecifika infografer och datavisualisering som saknar motsvarande textbaserat alternativ eftersom lämpligt alternativt format inte finns. Kunder som inte kan uppfatta de visuella elementen kan granska liknande data i  tabellformat eller kontakta vår investerarservice (tfn. +358 9 4766 9701; må-fre kl. 9.30 - 16.30) för att få hjälp med datatolkningen.

My Evli tillgänglighetsutlåtanden
Show content

Utlåtandet har upprättats först 21.12.2020 och uppdaterades senast den 12.4.2021.

Detta tillgänglighetsutlåtanden gäller de tjänster som finns under https://m2.evli.com och Android- och iOS-versionerna My Evli mobilapplikationen som publiceras senast i april 2021.

My Evli-nättjänsten innehåller följande enheter:

 • Nuvarande versionen av My Evli-nättjänsten (identifieras med URL-adresser som börjar med https://m2.evli.com/m2/)
 • Äldre versionen av My Evli-nättjänsten (identifierad med URL-adresser som börjar med https://m2.evli.com/secure/)
 • Registrering av nya kundförhållanden och uppdatering av kunduppgifter (identifieras med URL-adresser som börjar med https://m2.evli.com/eclient/)
 • My Evli mobilapplikationen för Android och iOS.

Allmän tillgänglighetsstatus

För närvarande uppfyller webbplatserna till största delen tillgänglighetskraven, men en del av innehållet uppfyller inte ännu kraven till alla delar.

Kända tillgänglighetsbrister

Användare kan stöta på vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen. Nedan följer en lista över kända brister. Kontakta oss om du upptäcker en tillgänglighetsbrist som inte har listats i tillgänglighetsutlåtandet.

Om du behöver hjälp med att slutföra uppdrag som för närvarande inte är tillgängliga, vänligen kontakta vår investerarservice per telefon (tel. +358 9 4766 9701; må-fre kl. 9.30 - 16.30).

Märkbar

Svårt att se text och ikoner

Seende användare kan drabbas av svår läsbarhet av text och ikoner, eftersom kontrasten mellan de använda färgerna är svag.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimi)

Hanterlig

Nuvarande My Evli

Tillgängligheten för den nuvarande My Evli-tjänsten utvärderades i slutet av 2020. Vi arbetar för närvarande med att åtgärda tillgänglighetsproblem relaterade till följande teman:

 1. Android appens tangentbordsnavigering.
  En del av programmet är inte tillgängligt med tangentbordet.

 2. Stöd för skärmläsare.
  Problem med skärmläsare som orsakas av att alternativa beskrivningar av visuellt presenterad information saknas.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.1.1 Tangentbord
2.4.6 Titlar och namnetiketter

Ny kundregistrering och datauppdatering

Att lägga till eller ändra kunddata är inte en genomförbar åtgärd. Vi kommer att förnya denna funktionalitet under 2021 och samtidigt göra den tillgänglig.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimi)
2.4.3 Inriktningsordning
2.4.6 Titlar och namnetiketter

Otillgängligt innehåll

Orimlig börda

Äldre versionen av My Evli-nättjänster

Den äldre versionen av My Evli-nättjänsterna är inte till alla delar tillgänglig. Funktionerna i webbtjänsten avbryts under år 2021 och kommer att återskapas i tillgängligt format i den nuvarande versionen av My Evli-nättjänsten.