Kundinformation

Vi vill säkerställa en hög grad av kundservice kontinuitet, så vi har sammanställt kundinformation i enlighet med lagen på denna sida.

Avtalsvillkor
Show content

Evli Abp:s villkor för tjänster:


Fellow Bank Abp:s avtalsvillkor fr.o.m. 2.4.2022:

Nedanstående avtalsvillkor tillämpas vid grundandet av Fellow Bank Abp då delningen och fusionen mellan Evli Bank Abp och Fellow Finance Abp verkställs. Det planerade datumet för verkställandet av omstruktureringen är 2.4.2022.

Insättningsgarantin
Show content

Insättningar omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. I Finland är det Verket för finansiell stabilitet som ansvarar för insättningsgarantin.

Grundläggande information om insättningsgarantin

Finlands skyldigheter avseende utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA, CRS & DAC2)
Show content

Evli är skyldig att samla uppgifter som behövs i beskattningen, eftersom Finland har ingått avtal om utbyte av skatteuppgifter med USA (s.k. FATCA-avtalet). Dessutom har Finland förbundit sig till OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens direktivändring DAC2.

Denna reglering ålägger banker och övriga finansinstitut att kontrollera sina kunders beskattningsmässiga hemviststat och att i årsanmälan till Skatteförvaltningen i Finland lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till behöriga parter.