Kundinformation

Vi vill säkerställa en hög grad av kundservice kontinuitet, så vi har sammanställt kundinformation i enlighet med lagen på denna sida.

Avtalsvillkor
Show content
Finlands skyldigheter avseende utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA, CRS & DAC2)
Show content

Evli är skyldig att samla uppgifter som behövs i beskattningen, eftersom Finland har ingått avtal om utbyte av skatteuppgifter med USA (s.k. FATCA-avtalet). Dessutom har Finland förbundit sig till OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens direktivändring DAC2.

Denna reglering ålägger banker och övriga finansinstitut att kontrollera sina kunders beskattningsmässiga hemviststat och att i årsanmälan till Skatteförvaltningen i Finland lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till behöriga parter.

Skötsel av dödsboets ärenden
Show content