Lapsen oikeuksien toteutuminen on meidän kaikkien vastuulla – myös yritysten ja sijoittajien

Evli ja Suomen UNICEF selvittävät yhdessä, miten suomalaisyhtiöt huomioivat lapsen oikeudet toiminnassaan. Tarkoituksena on tarjota tietoa päätösten tueksi, jotta lapsen oikeudet voidaan huomioida sijoitustoiminnassa. Evli on ottanut lapsen oikeudet yhdeksi fokusalueeksi vastuullisen sijoittamisen työssään, sillä sijoittajilla on valtaa vaikuttaa siihen, miten lapsen oikeudet toteutuvat yritystoiminnassa.

Syksyllä 2022 alkaneessa Suomen UNICEFin ja Evlin tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia mittareita lapsen oikeuksien huomioimiseen yritystoiminnassa olisi selkeintä käyttää sekä miten näistä mittareista saadaan entistä tarkempia. Selvitystyö on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä tiedossa on vain muutama vastaava hanke.

”Tavoitteena on tarjota sijoittajille tarvittava taustatieto sekä työkalut lapsen oikeuksien integroimiseen sijoituspäätöksentekoon. Suomen UNICEF selvittää suomalaisten listattujen yritysten lapsenoikeussuoriutumista, jotta tiedämme missä asioissa yritykset suoriutuvat hyvin ja missä on parannettavaa. Tutkimusta tehdään julkisista tietolähteistä ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yritykset eivät ehkä tarjoa niin kattavasti tietoa ihmisoikeus- ja lapsen oikeuksien eteen tehdystä työstä kuin oikeasti voisivat”, sanoo Suomen UNICEFin  yritysvastuun erityisasiantuntija Outi Kauppinen.

Lapsen oikeudet sijoitus- ja yritystoiminnassa

”Liiketoimintaa ohjaavien lapsenoikeusperiaatteiden mukaisesti yrityksillä on vastuu kunnioittaa lapsen oikeuksia, ja tämä koskee myös sijoitusyhtiöitä. Yritysten pitäisi sitoutua kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja lapsen oikeuksia sekä huomioida nämä omassa toiminnassaan ja arvoketjuissaan laajemmin kuin vain kiinnittämällä huomiota lapsityövoimaan”, Kauppinen toteaa.

Sijoittajilla voi olla suuri vaikutus siihen, miten yrityksissä pienennetään lapsiin kohdistuvia riskejä ja toisaalta edistetään lapsen oikeuksien toteutumista.

”Lapset ovat heikommassa asemassa ja heidän on usein hyvin vaikea puolustaa omia oikeuksiaan. Lapsen oikeuksien huomioiminen sijoitustoiminnassa luo mahdollisuuksia kaikille lapsille ja tasa-arvoistaa heidän mahdollisuuksiaan elämässä”, Evlin salkunhoitaja Anna-Liisa Rissanen sanoo.

Evli kartoittaa miten lapsen oikeudet voitaisiin huomioida paremmin sijoitustoiminnassa

Evlissä on selvityksen alla, millä toimialoilla on lapsen oikeuksien kannalta riskejä sekä millaisia nämä riskit ovat. Näin saadaan aiheesta salkunhoitajille tietoa, mikä helpottaa kiinnittämään huomiota lapsen oikeuksiin sijoitusvalintoja tehdessä.

”Esimerkiksi materiaalipuolella on tullut selväksi, kuinka laajasti ja eri kohdissa tuotantoa lapsen oikeudet nousevat esille. Kemian- ja metsäteollisuuden materiaaleista tehdään paljon erilaisia tuotteita, jolloin on tuotannon lisäksi huomioitava muun muassa niistä tehtyjen tuotteiden turvallisuus”, Rissanen kertoo.

Toimialakohtaisen selvitystyön pohjalta lapsen oikeudet voidaan ottaa mukaan entistä vahvemmin osaksi vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja. Käytännössä se tarkoittaa, että sijoituspäätöksiä analysoitaessa ne voitaisiin huomioida osana yhtiöanalyysiä.

Evlissä lapsen oikeudet on muutenkin otettu vahvasti osaksi vastuullisen sijoittamisen kehitystyötä. Evlin salkunhoidolle järjestetyillä ESG-koulutuspäivä perehdyttiin yhtenä teemana lapsen oikeuksiin - mitä kaikkea lapsen oikeuksiin kuuluu ja siihen, miten lapsen oikeuksia voidaan ottaa huomioon osana sijoituspäätöstä.

”Lapsen oikeuksien ottaminen huomioon on riskien hallintaa sijoittajalle, ja siten järkevää sijoittamista. Lapset huomioivat yritykset toimivat pitkäjänteisesti muutenkin vastuullisuuden eteen, mikä luo mahdollisuuden menestykselle”, Evlin vastuullisen sijoittamisen seniorianalyytikko Elina Niiranen toteaa.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Se kokoaa yhteen näkemyksen lasten hyvän elämän ja kasvun perusedellytyksistä. YK hyväksyi lapsen oikeuksien sopimuksen 20. marraskuuta 1989, ja nyt kyseisenä päivänä vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Päivän ja sitä seuraavan teemaviikon  tavoitteena on lisätä lasten, aikuisten, kasvattajien ja päättäjien tietoisuutta lapsen oikeuksista. Tänä vuonna viikon teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin.

Lue lisää

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet 

Child-Lens Investing Framework | UNICEF Office of Innovation Child-Lens Investing Framework

Tool for Investors on Integrating Children’s Rights into ESG Assessment

Lisätietoja:
Elina Niiranen, vastuullisen sijoittamisen seniorianalyytikko, Evli Oyj, p. +358 40 567 3446, elina.niiranen@evli.com