Instituutiovarainhoito

Evli palvelee asiakkaitaan ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti. Varainhoitomme menestys perustuu suunnitelmalliseen ja aktiiviseen sijoitustoimintaan.

Käytetyin ja paras yhteisövarainhoitaja

Yhteisöt arvioivat Evlin Suomen käytetyimmäksi ja parhaaksi yhteisövarainhoitajaksi riippumattomissa asiakastutkimuksissa.

Erikoisosaaja yhteisöjen palveluksessa

Räätälöimme palvelut yksilöllisiin tarpeisiinne ja autamme yhteisöänne toteuttamaan sijoitusstrategianne tehokkaasti. Menestys perustuu suunnitelmalliseen ja aktiiviseen sijoitustoimintaan. Saatte käyttöönne pitkäaikaisen kokemuksemme ja asiantuntemuksemme sijoituspolitiikan ja -strategian suunnittelusta. 

Suunnittelemme yhdessä, miten yrityksenne tai yhteisönne varoja kartutetaan valitsemallasi riskitasolla. Skenaarioanalyysin avulla arvioimme todennäköisyyden, jolla yrityksenne tai yhteisönne sijoitustavoite toteutuu vaihtoehtoisilla sijoitusstrategioilla.

Suomen paras yhteisövarainhoitaja

Yhteisöt valitsivat Evlin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi viidettä vuotta peräkkäin KANTAR SIFO Prosperan ”External Asset Management 2019 Finland" -tutkimuksessa.

Lue lisää

Suomen innostavimpien työpaikkojen joukossa

Evli palkittiin jälleen yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista ja saavutti 6. sijan keskisuuret organisaatiot ryhmässä.

Lue lisää

Asiantunteva salkunhoito

Asiakkaan varallisuus, tavoitteet ja rajoitteet ohjaavat sijoitusstrategiaa ja salkunhoitoa. Palkitut salkunhoitajamme huolehtivat varoistanne ammattimaisesti. Valvomme, että tavoitteenne toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa sijoitusriskeihin.

Sijoitustoiminnan kulmakivet

  • Evlin sijoitusstrategia perustuu sekä akateemiseen että empiiriseen tutkimukseen
  • Sijoitusstrategiassa keskeisintä ovat kvantitatiiviset menetelmät ja systemaattiset sijoitusprosessit.
  • Sijoittaja saa korvausta sijoittaessaan syklisiin riskipreemioihin. Pitkäjänteisyys mahdollistaa parhaan mahdollisen sijoitustuoton.

Aktiivista varainhoitoa

  • Kulloisenkin markkinatilanteen mukaan yli- tai alipainotamme sijoitusluokkia valitsemalla kustannustehokkaita sijoituskohteita
  • Valitsemme kustannustehokkaita sijoituskohteita, jotka tuottavat pitkällä jänteellä enemmän kuin markkinaindeksit
  • Sijoitukset hajautetaan eri lisätuoton lähteisiin. Näin parannamme salkun tuotto-riskisuhdetta.

Vastuullinen sijoittaminen

Evlin vastuullinen sijoittaminen muodostuu mm. vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksissä ja  vaikuttamisesta kohdeyhtiöihin.

Vastuullisuus

Evlin ensisijainen vastuu on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto asiakkaidemme sijoituksille. Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan vaikuttavat tekijät (ns. ESG-tekijät) on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Ihmiset

Asiantuntijamme pitävät yhteisönne varallisuudestanne huolta parhaalla mahdollisella tavalla ja haluamme rakentaa pitkäaikaisen asiakassuhteen kanssanne.