Evli on julkaissut vuosikertomuksen 2022

Evli Oyj on julkaissut vuosikertomuksen 2022 englanniksi ja suomeksi osoitteessa www.evli.com/sijoittajat. Vuosikertomus sisältää Evlin kohokohdat vuonna 2022, yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022. 

Vuosikertomus sisältää myös yritysvastuuraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Evli on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin vuodelta 2022 myös erillisinä dokumentteina.

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com 

Lue myös Evlin toimitusjohtajan Maunu Lehtimäen ajatuksia menneestä ja alkaneesta vuodesta.