Evli Factor Premia

Markkinaneutraalia faktorisijoittamista läpi omaisuusluokkien.