Evlin ja John Nurmisen Säätiön kumppanuus jatkuu – yhteistyö mahdollistaa konkreettisia toimia Itämeren hyväksi

Evli jatkaa kolmatta vuotta John Nurmisen Säätiön avainkumppanina. Säätiön tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa hankkeilla, joilla saadaan mitattavia tuloksia aikaan. Toisena tehtävänä säätiöllä on merellisen kulttuuriperinnön säilyttäminen. Evlille Itämeren suojelu on luonteva askel matkalla hiilineutraaliksi varainhoitajaksi.  

Lahjoitusvaroin toimivalle John Nurmisen Säätiölle yritysyhteistyöt ovat erittäin tärkeitä, sillä säätiön varoista lähes 80 prosenttia tulee yrityksiltä, loput saadaan yksityislahjoittajilta. Lahjoitusvaroilla säätiö tekee valtakuntien rajat ylittäviä hankkeita, joissa yhdistetään eri alojen osaamista Itämeren hyväksi. 

Evlin John Nurmisen Säätiölle antama tuki kohdennetaan meriympäristön hyväksi tehtäviin hankkeisiin, joissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia. Evliä yhteistyössä puhuttelee se, että säätiö tekee konkreettisia ja tehokkaita tekoja Itämeren pelastamiseksi.  

Ilmastonmuutos kirittää Itämeren suojelua

Itämeren pelastamiseksi tehdyt toimet alkoivat purra 2010-luvulla, jolloin saattoi jo sanoa, että Itämeri voi kohtalaisen hyvin. Ilmastonmuutos on heittänyt kapuloita rattaisiin, sillä sen vaikutukset näkyvät merialueilla ensimmäisenä. Itämeri on vähävetinen murtovesiallas, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kaikista merialueista nopeimmin. 

Ilmastonmuutos kumuloi kaikkia Itämeren ongelmia, ensisijaisesti rehevöitymistä. Itämeren tilaa ollaan kuitenkin eri toimien ansiosta pystytty parantamaan, mutta se ei ole vielä ekologisesti kestävällä tasolla, se vaatii vielä kymmeniä vuosia työtä. Ilmastonmuutos toimii hyvänä kirittäjänä uusien toimien kehittämiseksi ja kokeilemiseksi. Saavutetut hyvät tulokset antavat toivoa”, John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt kertoo.

Ilmastonmuutos edellyttää ennennäkemättömän laajamittaista yhteistyötä. Eri toimijoiden on tehtävä yhteistyötä yli kansallisten rajojen ja toimitusketjujen, kilpailijoiden ja asiakkaiden kanssa. John Nurmisen säätiön työ Itämeren puolesta näyttää, miten pitkäjänteisellä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa elinympäristöömme ja saada aikaan muutosta. Meille on iso merkitys sillä, että voimme olla osa tätä yhteistyötä”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.

Evlin tavoitteena on olla hiilineutraali varainhoitaja vuoteen 2050 mennessä, ja Itämeren suojelu on luonteva askel matkalla kohti tätä. Vastuullinen liiketoiminta luo pitkäaikaista lisäarvoa sijoitustoiminnalle ja pitää Evlin kilpailukykyisenä globaalissa toimintaympäristössä.


Lisätietoja:

Mikaela Herrala, Johtaja markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, Evli Oyj, p. +358 50 544 5740, mikaela.herrala@evli.com 

Johanna Suni, viestintäpäällikkö John Nurmisen Säätiö, p. +358 405154216, johanna.suni@jnfoundation.fi 


jns-suomi-sininen-rgb-640x640


John Nurmisen Säätiö – Pelastamassa Itämerta
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toiminta rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla.
www.johnnurmisensaatio.fi