Evli åter bland Finlands mest inspirerande arbetsplatser

Evli Bank har uppnått utmärkta resultat i sin medarbetarundersökning som utfördes i slutet av år 2018 och är följaktligen en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2018.

Finlands mest inspirerande arbetsplatser tilldelas de finska organisationer som uppnått de bästa resultaten i PeoplePower®-medarbetarundersökningen utförd av Corporate Spirit.

Läs mer på engelska