Evli Abp:s årsredovisning 2022 har publicerats

Evli Abp:s årsredovisning 2022 har publicerats på www.evli.com.

Årsredovisningen inklusive bolagets bokslut, styrelsens rapport och revisionsberättelse för perioden 1.1.-31.12.2022, bolagsstyrningsrapporten finns tillgängligt på engelska och finska som PDF-fil på företagets hemsida.

Läs mer på engelska