97 % av Evlis fonder klassificeras som gröna (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)

Enligt Evlis direktör för samhällsansvar, Outi Helenius, har en tydlig förändring skett bland placerarna. Nu är de klart mer intresserade av gröna fonder än tidigare och i fjol gav de gröna fonderna en bättre avkastning än såkallade traditionella fonder. Evli har systematiskt arbetat för att främja ansvarsfull placering. Redan nu klassificeras 97 procent av Evlis fonder som gröna (light green eller dark green), enligt EU:s SFDR-klassificering.

Läs mer på finska eller engelska