Evli lanserar sin första gröna företagsobligationsfond

Evli har lanserat en ny placeringsfond med fokus på gröna företagsobligationer, Evli Green Corporate Bond. Fonden placerar i gröna och hållbara obligationer.

Läs mer på engelska här.

Se även: Evli Green Corporate Bond-webbsida