Evli yksinkertaistaa konsernirakennettaan tytäryhtiösulautumisella

Evli Oyj (”Evli”) aloittaa sulautumismenettelyn kokonaan omistamansa tytäryhtiön Aurator Varainhoito Oy:n (”Aurator”) sulauttamiseksi Evli Oyj:hin. Järjestelyn tavoitteena on yksinkertaistaa Evlin konsernirakennetta.

Toteutettavalla sulautumisella ei ole vaikutuksia Evlin tai Auratorin tuote- ja palvelutarjoamaan. Turun toimipisteellä toiminta jatkuu nykyisellä tiimillä ja Auratorin brändillä. Järjestelyllä ei ole henkilöstövaikutuksia.

Evlin ja Auratorin hallitukset ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31.12.2022.

Järjestely ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta, joita palvellaan jatkossakin tuttuun tapaan.