Rahastojen ESG-raportit

Evli julkaisee osake- ja yrityslainarahastoista kvartaaleittain rahastokohtaiset vastuullisuus (ESG) -raportit. ESG-raportit tarjoavat kattavasti tietoa rahastojen vastuullisuustyöstä.

ESG-raportit näyttävät rahaston ESG-arvosanojen ja hiilijalanjäljen kehityksen sekä rahaston 10 suurimman sijoituksen keskeiset ESG-tunnusluvut. Raportti kuvaa myös mm. rahaston ESG-strategian ja rahastokohtaisesti sijoitusten poissulkemiskriteerit.

Yrityslainat ja korot

Globaalit osakkeet

Pohjoismaiset osakkeet

Faktorirahastot

Varainhoitoratkaisut

Takaisin rahastojen arvot taulukkoon