Paikallinen asiantuntemus - globaali palvelu

Palvelussamme yhdistyvät pohjoismaisen liikkeeseenlaskijan paikalliseen juridiseen ympäristöön liittyvä erityisosaaminen ja paikallistuntemus sekä globaaleiksi levinneiden haltija- ja osallistujaryhmien kansainvälinen ja monikielinen palvelukokonaisuus.

Palvelumme kattaa kaikki osakepohjaiset järjestelyt optioista ja osakepalkkioista koko henkilöstön osakesäästöohjelmiin, henkilöstörahastoihin sekä hallituksen palkkioihin.

Kaikki kannustinpalvelut yhdeltä luukulta

Palveluvalikoimaan kuuluvat monipuoliset ja räätälöidyt pankki-, back office- ja helpdesk -palvelut, IFRS 2 -kulukirjausten laskenta- ja raportointipalvelut sekä optioiden ja osakepalkkioiden sekä henkilöstörahastojen hallinnointi-, suojaus- ja toteutuspalvelut. Näin yhtiön saatavilla on koko palveluketju yhdeltä luukulta - kannustimien suunnittelusta osallistujien varainhoitoon.

Palvelukokonaisuus perustuu sähköiseen Incentive.Online-portaaliin HR-vastaaville, kannustinohjelman haltijoille ja henkilöstörahastojen jäsenille ympäri maailman. Autamme kommunikoimaan edunsaajille ohjelmasta, käytännön toimenpiteistä ja kannustimien realisoinnista. Saat meiltä kaikki kannustimen hallinnointiin liittyvät palvelut mukaan lukien liikkeeseenlasku-, säilytys- ja välityspalvelut sekä laskelmat ja raportit taloushallinnolle (IFRS 2) ja viranomaisille (MAR).

Tarjoamme palvelujamme asiakkaan toiveiden mukaisesti yksittäisistä laskelmista tai arvostuksista kannustusjärjestelmien kokonaisvaltaiseen ulkoistukseen. Ulkoistamisessa vastaamme kaikista toimista aina kannustimen realisointiin asti – huomioiden yhä kasvavan sääntelyn, mukaan lukien suojaus-, sisäpiiri-, raportointi- ja verotusasiat.

Palvelut

Räätälöidyt säilytys- ja välityspalvelut

Evlin sidonnaisasiamiehenä voimme sisällyttää kokonaisuuteen vaadittavat pankkipalvelut:

 • Liikkeeseenlaskijan asiamies- ja back office -palvelut
 • Merkintäpaikka (optio-ohjelmat)
 • Säilytyspalvelut, ml. arvo-osuustilit kansainvälisesti ja sähköinen asiakkuuden avaus
 • Välityspalvelut portaalin kautta ja sähköiset toimeksiannot portaalista.

Helpdesk ja haltijakommunikaatio

Kannustinohjelman ja henkilöstörahaston onnistuneen viestinnän varmistamiseksi tarjoamme kokonaisvaltaisen kommunikaatiopaketin:

 • Helpdesk puhelin- ja sähköpostipalvelu kolmella kielellä ohjelman haltijoille ja yhtiön vastuuhenkilöille
 • Infotilaisuudet, webinaarit, konferenssipuhelut
 • Infomateriaalin koostaminen ja jakelu (mm. ohjeet, Q&A, presentaatiot ja lomakkeet)
 • Multimediatyökalut mm. opetusvideot haltijoille.

IFRS 2 -arvostus ja -kulujaksotus

Tarjoamme IFRS 2 -kulustandardin mukaisen laskenta- ja raportointipalvelun arvostuksesta jaksotukseen. Raportointi täyttää tiedonantovelvollisuuden, ja sen tarkoituksena on avata tilinpäätöksen lukijalle:

 • Käytössä olevien osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien luonne ja laajuus
 • Osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien käyvän arvon laskemistapa ja laskennassa käytetyt oletukset sekä parametrit
 • Osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien perusteella kirjattavien kulujen vaikutus yhtiön tilinpäätökseen.

Incentive.Online -palveluportaali

Ylläpidämme reaaliaikaista palveluportaalia, jonka tarjoamme kannustimien osallistujille, henkilöstörahastojen jäsenille ja yhtiön vastuuhenkilöille:

 • Käytettävissä globaalisti 24/7
 • Haltijakäyttöliittymä 17 eri kielellä
 • Kannustimien vastaanotto, hyväksyminen, seuranta ja realisointi
 • Digitaalinen materiaalipankki ml. Evlin tiliotteet, raportit ja analyysit
 • Sähköiset toimeksiannot suoraan Evlin kaupankäyntijärjestelmiin (myynnit, merkinnät, myy- ja merkitse -toimeksiannot).

Osaketoimitusten varmistus ja suojaus

Osakepalkkion toteutus varmistetaan erillisellä osakesalkulla, joka mahdollistaa myös kurssimuutoksilta suojautumisen:

 • Omien osakkeiden hankinnan rahoituksella (OYL, vältetään omien osakkeiden byrokratia)
 • Suojan kassavirtakustannukselta osakkeen kurssinousua vastaan, haluttaessa myös rahaosuuden osalta
 • Selkeys sisäpiirisääntelyn osalta, ei haltijakohtaisia transaktioita.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset palvelut

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukainen johtohenkilöraportointi kannustimiin liittyen:

 • MAR-vastuullisten merkintä ja seuranta
 • Raportointi Finanssivalvonnalle kolmen päivän sisällä
 • Pörssitiedoteluonnokset yhtiölle kolmen päivän sisällä.

Ota yhteyttä