Välkommen till nya evli.com!

Vi har förnyat vår webbplats. Den nya sajten är gjord för att bättre och tydligare tillgodose behoven hos besökare.

Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid att informationen ska vara nyttig och användbar samt presenteras på ett överskådligt sätt ur både privatpersoners, företags, samfunds och investerares perspektiv. Vi betjänar besökarna på finska, svenska och engelska.

De mest värdefulla utvecklingsidéerna har vi fått av besökare och kunder, och vi kommer även i fortsättningen lyssna på dem när vi utvecklar digitala tjänster.

Nättjänsterna fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Edge, Google Chrome, Firefox och Safari.

Bekanta dig med nya evli.com!

Ge gärna feedback och förslag till utveckling, kontakta oss.