Evli fortsätter att rädda Östersjön tillsammans med John Nurminens Stiftelse

Evli fortsätter sitt samarbete med John Nurminens Stiftelse. Stiftelsen, som i år firar 30-årsjubileum, bildades ursprungligen för att bevara Östersjöns kulturarv och strax efter inrättandet blev skyddet av Östersjön en viktig del av stiftelsens verksamhet. Evli vill vara med och stöda skyddandet av vårt hemhav.

jns-ruotsi-sininen-rgb-640x640

Läs mer på engelska