Evli är återigen en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser - vår företagskultur förblir stark även genom pandemin

Evli har utsetts till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i en medarbetarundersökning 2021 utförd av Eezy Flow. Evli uppnådde utmärkta resultat i PeoplePower®-medarbetarundersökningen, som genomförs årligen för hundratals finska organisationer, och nådde femte plats i kategorin medelstora organisationer.

innostavimmat-slogan-eng-kelta
Finlands mest inspirerande arbetsplatser tilldelas de finska organisationer som uppnått de bästa resultaten i PeoplePower®-medarbetarundersökningen utförd av Eezy Flow.

Läs mer på engelska