Arvot heijastuvat niin pieninä kuin isoina tekoina

Mari Etholén

Mari Etholén, johtoryhmän jäsen & lakiasiat ja henkilöstöhallinto

Toimin Evlissä henkilöstö- ja lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Toimenkuvani koostuu monipuolisista henkilöstöhallinnon ja -kehittämisen tehtävistä sekä liiketoimintaamme koskevista sääntelyyn liittyvistä asiantuntijatehtävistä.

Kuinka paljon yrityksen arvoilla on väliä?

Yrityksen arvoilla on erittäin suuri merkitys, sillä arvot ohjaavat yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja johtamista. Arvot heijastuvat yrityksen missioon, visioon ja strategiaan ja arvoilla on merkitystä myös henkilöstölle. Yksilöiden omaksuessa yrityksen arvot, yksilöt ovat sitoutuneet edistämään yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Voidaan siis puhua arvoihin perustuvasta yrityskulttuurista.

Miten arvoihin sitoutuminen näkyy jokapäiväisessä toiminnassasi?

Toimintamme peruskivi on valettu yrittäjähenkisyydestä, hyvistä suhteista sekä jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä. Rehellisyys ja läpinäkyvyys kuvaavat jokapäiväistä toimintaamme. Kaikki nämä arvot ovat luoneet Evlin yrityskulttuurin perustan, ja arvoihin sitoutuminen näkyy arjessa niin pieninä kuin suurina tekoina. Toiminta lähtee asiakkaista ja heidän tarpeiden ymmärtämisestä, yhteen hiileen puhaltamisesta, tavoitteellisesta ja vastuullisesta toiminnasta ja sitoutuneisuudesta sekä valmiudesta jatkuvaan itsensä ja oman toiminnan ja osaamisen kehittämiseen.

Mihin Evlin menestys perustuu?

Evlin menestys perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja kykyyn tuottaa uudenlaisia ratkaisuja asiakkaiden eduksi. Motivoitunut, osaava ja sitoutunut henkilöstö tukee osaamisellaan Evlin strategian ja tavoitteiden toteutumista.

Mitä arvostat Evlissä erityisesti?

Ainutlaatuista ja lämminhenkistä yrityskulttuuria, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia ja kehittyä oman alansa erityisasiantuntijaksi ja jossa asiakaslähtöisyys, sitoutuneisuus ja vastuullisuus näkyvät aidosti arjen tekemisessä. Evlissä voit olla oma itsesi ja olet osa isoa perhettä.

Mari Etholénin ura Evlissä

  • 2001-2008 Legal Counsel
  • 2008-2011 Head of Legal
  • 2011-2015 Head of Legal and Compliance
  • 2015-> Head of HR and Legal Affairs