"Keskitymme markkinoihin, jotka jäävät muilta huomiotta” – haastattelussa Evli Emerging Frontierin analyytikot

Evli Emerging Frontier -rahasto keskittyy kehittyvien markkinoiden piilotettuihin helmiin. Analyytikot Burton Flynn ja Ivan Nechunaev kertovat strategiastaan, johon kuuluu jokaisen portfolioon harkittavan yrityksen tapaaminen.

Tapasimme Terra Nova Capitalin analyytikot Burton Flynnin ja Ivan Nechunaevin, joilla on yhteensä yli 23 vuoden kokemus aktiivisesta varainhoidosta. Kaksikko on työskennellyt Evli Emerging Frontier -rahaston parissa jo viisi vuotta. Vuonna 2021 Evli Emerging Frontier B nousi 33 prosenttia*.

Evli Emerging Frontier on osakerahasto, joka keskittyy kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvien markkinoiden reunamarkkinoilla toimiviin yrityksiin. Rahastolla on sijoituksia muun muassa Malesiassa, Vietnamissa, Thaimaassa, Etelä-Afrikassa, Indonesiassa, Filippiineillä, Turkissa ja Egyptissä.

Rahaston strategia on investoida edullisiin ja kasvaviin laatuyrityksiin. Tavoitteena on löytää omistuksia, joiden arvo voi kasvaa sata prosenttia vuoden aikana.

Keskitymme markkinoihin, jotka jäävät muilta huomiotta. MSCI Emerging Markets -indeksistä 84 prosenttia muodostuu kuudesta markkinasta: Kiinasta, Koreasta, Taiwanista, Brasiliasta, Venäjästä ja Intiasta. Meidän strategiamme on keskittyä niihin 50 maahan, jotka monet sijoittajat ovat unohtaneet. Vain 15 prosenttia portfoliostamme on mukana johtavissa kehittyvien markkinoiden indekseissä”, Flynn kertoo.

Tapaamisia 2 100 yrityksen kanssa

Maantieteellisen hajauttamisen lisäksi rahasto eroaa muista kasvumarkkinarahastoista siinä, että sijoituspäätöksiä ei tehdä ennen kuin analyytikot ovat istuneet alas yrityksen johdon kanssa. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana analyytikot ovat tavanneet yli 2 100 yrityksen edustajia 32 maassa.

Flynn ja Nechunaev kertovat keskittyvänsä näissä kokouksissa esimerkiksi johdon kasvuodotuksiin, kasvun ajureihin ja erilaisiin riskitekijöihin.

Kysymme ensimmäisenä, mikä voisi saada yrityksen osakkeen nousemaan sata prosenttia vuodessa. Millainen katalysaattori siihen tarvitaan? Toimitusjohtajat tuntevat yrityksensä parhaiten, ja näkemysten kuuleminen suoraan heiltä on erittäin hyödyllistä”, Flynn kertoo.

Toiseksi haluamme ymmärtää, millaisia väärinkäsityksiä sijoittajilla on yrityksestä tällä hetkellä ja millaista kriittistä tietoa heiltä puuttuu. Uskomme, että jos sijoittajat tietävät jo kaiken, todennäköisyys arvon kaksinkertaistumiselle vuoden sisällä on hyvin pieni.

Flynn ja Nechunaev nostavat esiin myös aktiivisen omistajuuden keskeisenä osana rahaston strategiaa. Vuonna 2020 he tekivät yli 120 suositusta portfoliossa oleville yhtiöille. Tavoitteena tukea yrityksiä saamaan markkinat ymmärtämään yrityksen liiketoimintaa paremmin.

Tapaamiset kerryttävät ymmärrystä ja dataa

Kolmanneksi analyytikot korostavat strategiassaan akateemista lähestymistapaa ESG-kysymyksiin. Rahasto keskittyy 4–5 akateemiseen tutkimukseen, jotka osoittavat millä tavoin ESG-investoinnit voivat edesauttaa yrityksen kehitystä.

Kaikki tapaamamme yritykset vastaavat kattavaan kyselyyn, joka auttaa meitä ymmärtämään, kuinka yritys suhtautuu vastuullisuuskysymyksiin. Tarkastelemme paljon pieniä yrityksiä, jotka jäävät usein isojen analyysitalojen huomiopiirin ulkopuolelle”, Flynn kertoo.

Vaikka vuonna 2021 analyytikot matkustivat tuntuvasti vähemmän kuin aiemmin, on yritystapaamisten määrä kasvanut tuntuvasti. Viimeisimmän ”11 sektoria 11 kuukaudessa” -projektinsa aikana Flynn ja Nechunaev kaksinkertaistivat tapaamisten määrän edellisvuodesta.

Tämän ansiosta olemme löytäneet kaksi uutta yhtiötä, jotka ovat kasvaneet yli sata prosenttia. Lisäksi olemme kehittäneet asiantuntemustamme monilla uusilla sektoreilla ja rakentaneet pohjaa, jolla voimme jatkaa yritysten arviointia. Jännittävintä tässä projektissa on ollut se, millaisia näkemyksiä olemme saaneet. Olemme keränneet valtavan määrän dataa, jota analysoimme parhaillaan”, Flynn kertoo.

Analyytikoiden odotukset vuodelle 2022

Pörssivuoden 2022 odotuksista kysyttäessä analyytikot kertovat, että makroperspektiivin odotukset perustuvat aina yhtiötuntemukseen.

Päätöksiä tehdessä tarkastellaan yhtiöiden osakekursseja ja niiden mahdollisuuksia nousta sata prosenttia vuodessa. Lisäksi otetaan huomioon yritysvierailuilla esiin nousseet riskit. Näitä ovat viime aikoina olleet etenkin logistiikkahaasteet ja materiaalikustannukset, tosin tilanne on Flynnin ja Nechunaevin mukaan parantunut huomattavasti viime kuukausien aikana.

Ennen kuin analyytikoiden on lähdettävä jälleen uuteen yritystapaamiseen, on vielä kysyttävä, onko joitakin yrityksiä, jotka he haluaisivat nostaa esille. Nechunaev nimeää turkkilaisen ohjelmistoyhtiö ATP:n.

Olettaen että valuuttariski voidaan suojata, Turkissa on monia kiinnostavia sijoituskohteita”, hän kertoo. ”ATP myy paljon ulkomaille ja saa tuloja dollareissa samalla kun kulut ovat Turkin liiroissa.

 

* Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää rahastoon sijoittamiaan varoja.

Isac Boukachabia
Artikkeli ilmestyi alun perin Finwiressä.