Kommer du inte in My Evli?

Logga in med dina personliga finska nätbankskoder

Hämta ett nytt lösenord, användarnamn eller nya bekräftelsekoder

Uppdatera dina avtal eller öppna My Evlis handelstjänst

Uppdatera dina kontaktuppgifter och/eller ditt motkonto

Skaffa dig My Evli-koder

Om du inte har My Evli-koder, kan du skaffa dem genom att uppdatera ditt nuvarande serviceavtal

Företag 

Kontakta vår Investerarservice, tfn +358 (0)9 4766 9701 (vardagar 9.30 - 16.30), investerarservice@evli.com